Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Eerste meerjarencontract ggz-aanbieder met verzekeraar

Als een van de eerste Ggz-instellingen in Nederland heeft Vincent van Gogh in Limburg een inkoopcontract voor meerdere jaren afgesloten. De overeenkomst met Coöperatie VGZ loopt tot 2017 en behelst de extra afbouw van 31 procent van de klinische bedden ten behoeve van nieuwe ambulante behandelingen
Eerste meerjarencontract ggz-aanbieder met verzekeraar
Foto: iStock

Volgens Frans van de Vranden, commercieel directeur van Vincent van Gogh, is het afgelopen jaar druk onderhandeld over deze nieuwe vorm van zorginkoop. In de overeenkomst zijn de hoofdlijnen voor de komende 2,5 jaar opgenomen op zorginhoud, financiën en samenwerking. Tijdens zes-wekelijks overleg tussen Vincent van Gogh en VGZ worden de details ingevuld en aan de diverse wijzigingen in wet- en regelgeving aangepast.

Afbouw

'We hebben afgesproken dat we 31 procent van de klinische capaciteit afbouwen. Dat behelst het schrappen van intramurale bedden bovenop de afspraken van het bestuurlijk akkoord uit 2014. Die besparingen kunnen we deels inzetten voor nieuwe behandelingen bij mensen thuis. Zo kunnen cliënten voortaan onder begeleiding detoxen, waardoor ze niet per definitie opgenomen hoeven. Bij deze mensen komt de professional een aantal keer per dag langs en is er indien mogelijk ook een mantelzorger aanwezig. Daarnaast is zelfs een 'gedwongen behandeling thuis' een mogelijkheid. Hierbij worden cliënten alleen nog opgenomen als dwang om medicatie te gebruiken of indien het veiliger is om dat te doen. Dit biedt voor de cliënt meer zorg-op-maat en is van invloed op de kosten van zorg.'

Zorginnovatie

De nieuwe werkwijze betekent niet dat Vincent van Gogh minder klanten gaat behandelen, maar wel dat er minder zorgdagen binnen de instellingsmuren doorgebracht worden. 'Het is ons streven om in lijn met het kabinetsbeleid zoveel mogelijk zorg thuis aan te bieden en mantelzorgers bij de zorg te betrekken. Hiervoor halen we nieuwe behandelingen uit onze koker. De experts zorginnovatie van VGZ praten en denken hier regelmatig over mee en dat ervaren we als een groot pluspunt.'

Herinrichten

De nieuwe zorginkoop heeft geen grote gevolgen voor de vastgoedportefeuille of personeelsformatie. 'We zijn als organisatie al langer aan het herinrichten op ambulante zorg. Dus van grote reorganisaties is geen sprake. De komende jaren gaan we samen met de verzekeraar voor drie doelstellingen: meer preventie, meer innovatie en kwalitatieve zorg.'

VGZ

Adriaan Baan, manager GGZ bij Coöperatie VGZ: 'Coöperatie VGZ wil de zorg in Nederland betaalbaar houden voor haar verzekerden. Dat doen we per definitie niet alleen, maar juist samen met zorgaanbieders. We merken echter ook, dat de bekende productieprikkel bij aanbieders hierin nog wel beperkend kan werken. Door een meerjarenovereenkomst, gebaseerd op inhoudelijke doelstellingen, zoals zorginhoud, innovatie en de cliënt, spelen financiële afspraken veel minder een rol in de samenwerking, en ontstaat ook ruimte om met elkaar kennis uit te wisselen en de zorg van de toekomst vorm te geven. Mede daardoor kunnen we de zorg voor onze verzekerden verder verbeteren en betaalbaar houden.'

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

4 reacties

 • Alberts

  GGZ heeft een geweldig voorstel: je mag na invullen van de vragenlijsten waaruit je kwaliteit ok is bevonden, onze budgetpolisverzekerden behandelen als je daar 5% van het tarief op inlevert. Met andere woorden, de zorgaanbieders mogen de budgetpolis betalen. Meerjarencontract? geen contract!

 • Esther Nieuwenhuizen , Novire

  Zo'n meerjarenovereenkomst is van groot maatschappelijk belang, zodat organisaties verantwoord en duurzaam kunnen kantelen naar een nieuwe situatie.

  Het gaat ook om de erkenning dat een transitie gepaard gaat met grote hobbels.
  Kennelijk nemen bestuurders door de bank genomen een te grote verantwoordelijkheid om de misere, die uiteindelijk ontstaan is door een van overheidswegen gestuurde herordening van de publieke sector, binnenskamers te houden. De positie van de organisatie, zoals men zelf heeft onderzocht, worden als voldongen feit geaccepteerd en gepresenteerd, ook al is die beroerd.

  En daar ligt wel een punt. Immers wanneer die feiten inhouden dat mensen moeten verhuizen vanwege sluitingen van huizen of mensen hun baan verliezen, hoe terecht dat ook soms ook kan zijn; het zou maatschappelijk gezien niet gehonoreerd moeten kunnen worden, zonder dat er een fundamenteel en constructief reddingsplan aan ten grondslag ligt, of heeft gelegen.

  Financiers en andere stakeholders zouden op hun beurt ook verantwoording moeten afleggen waarom men wel of geen meerjarenovereenkomst kan sluiten ten opzichte van een reddingsplan.

  Uiteraard dienen inzet en prestaties wel helder geformuleerd te zijn en sancties en beloningen vooraf gedefinieerd en vastgesteld.

 • informatievisie

  Dacht dat in dit geval Vincent van Gogh de verkopende partij is en VGZ de inkopende wederhelft. Wellicht toch goed de juiste termen te hanteren.

 • erikvanoeffelen

  Beddenafbouw in de Zvw betekent ook dat de kosten in de Wmo m.b.t. Beschermd Wonen zal toenemen. Het is voor de Ggz maar te hopen dat er geen afbouw hierop door verschillende gemeenten wordt gevraagd, want waar gaan deze cliënten dan blijven? Ik hoop niet op straat want er is nu al een enorm huisvestingsprobleem.

Of registreer u om te kunnen reageren.