Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Maar 449 medisch specialisten gaan in loondienst

Van de 7200 vrijgevestigd medisch specialisten zijn er maar 449 die de overstap naar loondienst hebben gemaakt. Dat betekent dat er veel minder dan verwacht een beroep wordt gedaan op de compensatieregeling.
Maar 449 medisch specialisten gaan in loondienst
Foto: © iStock

De commissie-Meurs ging er in 2012 nog vanuit dat een grote groep vrijgevestigd medisch specialisten de overstap zou maken naar loondienstverband. Het kabinet Rutte-II schreef in zijn regeerakkoord dat het fiscale ondernemersvoordeel voor medisch specialisten vervalt als het specialisten honorarium vanaf 2015 onderdeel is van het ziekenhuisbudget. Maar het is anders gelopen. De Federatie van Medisch Specialisten en de NVZ kwamen eind 2013 samen met de ministeries van Financiën en VWS op de proppen met diverse modellen waarmee de vrijgevestigden toch nog hun fiscale ondernemerschap konden behouden. Daar hebben de medisch specialisten massaal voor gekozen.

Compensatieregeling voor Goodwill: één ton

De minister heeft vorig jaar een compensatieregeling in het leven geroepen om de overstap naar loondienst te vergemakkelijken. Elke medisch specialiste krijgt van de overheid maximaal één ton compensatie voor hun goodwill. Aanvankelijk waren pensionado's uit angst voor misbruik uitgesloten van deze regeling, maar na berichtgeving in onder meer Zorgvisie werd de regeling versoepeld. Toch is het enthousiasme niet groot, zo blijkt uit een brief van minister Edith Schippers van VWS. Er zijn totaal 555 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 449 gehonoreerd. Het merendeel van de 105 afgewezen aanvragen is niet op inhoudelijk gronden afgewezen, maar bijvoorbeeld omdat een specialist de aanvraag heeft ingetrokken. Eén aanvraag was te laat ingediend.

Nieuwe compensatieregeling

Voor Schippers betekent de geringe belangstelling een financiële meevaller. Ze had er 125 miljoen euro voor gereserveerd, maar daar wordt maar circa 40 miljoen euro van gebruikt. Voor medisch specialisten die alsnog de overstap willen maken, komt er 2016 een zelfde compensatieregeling, die in hoofdlijnen hetzelfde is.

Gelijkgerichtheid

Of de nieuwe modellen er ook echt aan bijdragen dat het ziekenhuisbestuur en de medisch specialisten meer op één lijn zitten is het thema van het Congres het Medisch Specialistisch Bedrijf, dat Zorgvisie op 26 november organiseert samen met de Federatie van Medisch Specialisten. Dagvoorzitter Pauline Meurs maakt de balans op samen met onder meer Hans Schoo (directeur-generaal IGZ), Marcel Daniëls (FMS), Michel van Schaik (Rabo-bank), Hein Abeln (Twynstra Gudde), Piet Batenburg (CEO Catharina Ziekenhuis) en Sander Pluijm (Volvo Ocean Race).

Integrale bekostiging ziekenhuizen

Specialisten en bestuurders moeten vanaf 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier.
Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.