Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Onzekerheid over MSB’s houdt aan'

Het blijft onduidelijk of de oprichting van medisch-specialistische bedrijven wel echt nodig was. Het ministerie van Financiën geeft in antwoorden op Kamervragen volgens CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot niet de gewenste duidelijkheid. ‘Het kan toch niet zo zijn dat de Belastingdienst het besturingsmodel van een ziekenhuis bepaalt?’
CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot
CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot

Dit voorjaar ontstond er onrust onder medisch specialisten na berichtgeving in Zorgvisie, Medisch Contact en het FD als zou de oprichting van het medisch-specialistisch bedrijf een overbodige exercitie zijn geweest. Medisch specialisten zouden sowieso al ondernemer zijn voor de fiscus. Dat zou blijken uit artikel 3.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Als die interpretatie klopt, zou dit betekenen dat miljoenen euro's aan fiscaal advies is verspild.

Financiën: het oprichten van MSB's was wél nodig

Maar het ministerie van Financiën ziet het anders, zo bleek begin september uit antwoorden op Kamervragen van Hanke Bruins Slot: 'Het ministerie van Financiën is, zoals reeds eerder vermeld, van mening dat met het vervallen van het zelfstandig declaratierecht en het daarmee verband houdende debiteurenrisico de voor de medisch specialisten resterende risico's ceteris paribus in de regel van te geringe importantie zijn om tot fiscaal ondernemerschap te kunnen concluderen.' Het was in de meeste gevallen dus nodig om nieuwe bv's of coöperaties op te richten en 'ondernemersrisico's te laden' om voor de fiscus te worden erkend als ondernemer. Financiën concludeert dat: 'De andersluidende opvatting (elke medisch specialist  is reeds op grond van artikel 3.5 Wet Inkomstenbelasting fiscaal ondernemer) is dan ook onjuist'. Het oprichten van medisch specialistische bedrijven was dus wel degelijk noodzakelijk als medisch specialisten ondernemer willen blijven. Het ministerie van Financiën verwijst de berichtgeving als zouden medisch specialisten automatisch fiscaal ondernemer volgens de belastingwet naar de prullenbak. Ook de Federatie van Medisch Specialisten volgt die lijn.

Belastingdienst bekijkt omstandigheden

Maar Financiën sluit niet uit dat in specifieke casuïstiek maatschappen al wel voldeden aan de criteria voor ondernemerschap, omdat ze al voor 1 januari 2015 voldoende ondernemersrisico liepen. Het hangt volgens Financiën helemaal van de situatie af. 'De relevante feiten en omstandigheden zijn doorslaggevend', schrijft Financiën. Het is aan de individuele belastinginspecteur om dat te beoordelen.

Geen onderbouwing

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot is teleurgesteld in de antwoorden van Financiën. 'De antwoorden zijn oppervlakkig. Hiermee houdt de onduidelijkheid aan. De minister zegt 'ik ben van mening dat met het vervallen van het zelfstandig declaratierecht het fiscaal ondernemerschap ook vervalt', zonder dit met argumenten te onderbouwen. Als de minister de interpretatie van de wet niet nader invult, komt het vanzelf op het bordje van de rechter. Dat vind ik teleurstellend. Straks bepaalt de Belastingdienst hoe een ziekenhuis organisatorisch wordt ingericht in plaats van dat ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten bepalen wat nodig is.'

Ontmanteling MSB's

Of de interpretatie van het ministerie van Financiën standhoudt voor de rechter, valt nog te bezien. Naar verluidt zijn er enkele medisch-specialistische bedrijven druk doende om zich te ontmantelen. Juridische experts draaien zich warm voor eventuele rechtszaken om de onderbouwing van het ministerie onderuit te halen.

Congres het Medisch Specialistisch Bedrijf - Genezen en besturen combineren!

Heeft het Medisch Specialistisch Bedrijf de samenwerking in het ziekenhuis alleen maar lastiger gemaakt, of biedt het ook kansen? Wat zijn the lessons learned na één jaar integrale bekostiging? Dat is de vraag die centraal staat tijdens dit seminar, dat Zorgvisie op 26 november organiseert samen met de Federatie van Medisch Specialisten. Lezingen en interviews met Hans Schoo, directeur-generaal IGZ, Michel van Schaik (Rabo-bank), Hein Abeln (Twynstra Gudde), Piet Batenburg (CEO Catharina Ziekenhuis) en Sander Pluijm (Volvo Ocean Race). Met Pauline Meurs als dagvoorzitter.

Of registreer u om te kunnen reageren.