Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Van Rijn faalt als regisseur bij wijkverpleging’

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS moet zich veel actiever bemoeien met het oplossen van de cliëntenstops in de wijkverpleging, vindt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Zorgbestuurder Laurent de Vries is faliekant tegen cliëntenstops.
‘Van Rijn faalt als regisseur bij wijkverpleging’

Steeds meer zorgaanbieders stellen een cliëntenstop in, omdat er onzekerheid is of ze ook extra budget krijgen voor het extra werk dat ze doen. Zorgverzekeraars willen dat de zorgaanbieders de eerste vijf procent van het extra werk voor eigen rekening nemen. Volgens brancheorganisatie ActiZ komt dit neer op een tariefkorting van vijf procent. Die kunnen zorgaanbieders helemaal niet dragen. Vorig jaar hebben ze ook al onbetaald werk gedaan, aldus Actiz.

Actieve rol Van Rijn

Zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders willen dat VWS een reëel budget beschikbaar moet stellen voor wijkverpleging. Maar Van Rijn kaatst de bal terug naar zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zij moeten de problemen rond cliëntenstops zelf oplossen, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. 'Daar maakt hij zich te makkelijk vanaf', vindt Bergkamp. 'De wijkverpleging is de scharnier als het gaat om zorg dichtbij de burger organiseren. Burgers zijn nu de dupe. Dat kun je niet zo maar laten gebeuren. Er is een veel actievere regie nodig van de staatssecretaris.'

Zorgverzekeraars gaan over budget wijkverpleging

Meer begrip voor Van Rijn heeft zorgbestuurder Laurent de Vries van zorgaanbieder Viattence in Gelderland. 'De Tweede-Kamerleden hebben boter op hun hoofd. De Kamer heeft ingestemd met de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet (ZVW), dus de staatssecretaris gaat helemaal niet meer over het budget. Dat wordt in de ZVW opgehoest via premies van de zorgverzekeraars. Het is terecht dat Van Rijn de zorgaanbieders  doorstuurt naar de zorgverzekeraars. Als er meer geld nodig is, dan moet zij de zorgpremie verhogen.

Minder opnames, meer wijkverpleging

De Vries vindt overigens wel dat er meer geld nodig is in de wijkverpleging, omdat zorgaanbieders veel meer cliënten hebben dan verwacht. Dat komt door het actieve overheidsbeleid van extramuralisering. Mensen met een lichte zorgvraag – zzp 1 tot en met 3 – komen niet meer in aanmerking voor opname in een verzorgingshuis. 'Wij hebben dit jaar 30 procent meer cliënten dan vorig jaar in de wijkverpleging. Tegelijkertijd bouwen we bedden af in verzorgingshuizen. Per saldo zijn we daardoor goedkoper uit, want de wijkverpleging is goedkoper dan de intramurale zorg. Bovendien hebben we, door inzet op zelfredzaamheid, het aantal uren per cliënt teruggebracht van 12 naar 8. Daarom heb ik goede hoop dat wij er met Zilveren Kruis uitkomen.'

Faliekant tegen cliëntenstops

Het instellen van een cliëntenstop is wat De Vries betreft nooit een reële optie. 'Onze reden van bestaan is het helpen van hulpbehoevende mensen. Dat zullen we altijd blijven doen. Wij zijn er niet om geld te verdienen. Als financiële overwegingen leidend zijn, dan zijn we als zorgaanbieders op de verkeerde weg.'

AO Wijkverpleging

Binnen de Tweede Kamer is er brede kritiek op de gang van zaken in de wijkverpleging. Het CDA heeft woensdag 30 september een Algemeen Overleg aangevraagd over de wijkverpleging. Dat zal binnen twee weken worden gehouden. Op maandag 20 september organiseerde de Tweede Kamer al een hoorzitting. Bergkamp van D66 maakt zich bijvoorbeeld ook grote zorgen over de pilot van Zilveren Kruis in Utrecht. 'De zorgverzekeraar haalt veel te veel overhoop. Per wijk is er straks één zorgaanbieder. De keuzevrijheid is in het geding. Als mensen bij hun zorgaanbieder willen blijven, kunnen ze wisselen van zorgverzekeraar. Maar dat is niet zo makkelijk met een aanvullende verzekering.'

Pilot Zilveren Kruis

De pilot van Zilveren Kruis leidt tot veel ophef. De grootste zorgverzekeraar heeft onder meer in Utrecht per wijk een voorkeursaanbieder uitgekozen. De verliezende organisaties mogen hun cliënten nog wel helpen in die wijken, maar krijgen maar 85 procent van het reguliere tarief. Zilveren Kruis denkt dat er grote voordelen te behalen zijn op het gebied van preventie, kwaliteit en doelmatigheid als er per wijk één zorgaanbieder is. Nu is de uitvoering te gefragmenteerd om dat voor elkaar te krijgen, is de redenering. Maar de verliezende organisaties vrezen door de tariefkorting in grote financiële problemen te komen. Careyn heeft een rechtszaak aangespannen tegen Zilveren Kruis die eind oktober dient.

Innoveren tijdens de transformatie langdurende zorg

De decentralisatie van de zorg is een botsing van culturen. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars proberen vanuit hun eigen wereld tot nieuwe oplossingen te komen voor de zorg en ondersteuning van mensen thuis. De bezuinigingen zetten onderhandelingen op scherp. Hoe ontstaan succesvolle innovaties bij deze transformatie? Laat u inspireren op het Zorgvisie-congres op 1 december door onder meer Jan Rotmans, Doekle Terpstra, Tim Robbe en Ard Leferink.

Of registreer u om te kunnen reageren.