Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn: nog geen extra geld voor wijkverpleging

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS is niet van plan om nu al de buidel te trekken voor de wijkverpleging. ‘Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en moeten het gewoon regelen.’
Staatssecretaris Martin van Rijn: 'Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten gewoon leveren.'
Staatssecretaris Martin van Rijn: 'Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten gewoon leveren.' - Foto: © VWS

Die boodschap had Van Rijn op 15 oktober in een overleg met de brancheorganisaties ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Later op de dag herhaalde hij zijn standpunt in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over de problemen in de wijkverpleging.

Te krap budget wijkverpleging

Belangrijkste thema in het overleg met de veldpartijen was het te krappe budget voor wijkverpleging. Volgens ActiZ moet er jaarlijks 242 miljoen euro bij, volgens ZN circa 200 miljoen euro. Maar Van Rijn wil pas over de brug komen als uit de definitieve omzetcijfers over alle kwartalen van 2015 blijkt dat dit ook echt nodig is. Dat is pas in 2016, bij het overleg over de Voorjaarsnota. Dan wil hij het budgettair kader eventueel verhogen. De staatssecretaris wijst er verder op dat hij al 85 miljoen euro heeft toegevoegd aan het budget voor 2015 en 185 miljoen euro voor 2016.

Gemeenten wentelen Wmo af op ZVW

Van Rijn herinnert zorgverzekeraars eraan dat zij zorgplicht hebben en 'dus gewoon moeten leveren'. Ook VVD-Kamerlid Arno Rutte volgt die redenering in het Kamerdebat en stelt dat wachtlijsten en cliëntenstops dus helemaal niet zouden moeten kunnen voorkomen. 'Maar is 'zorgplicht' dan een toverwoord, waarmee alle problemen zijn opgelost?', vraagt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. De VVD wil dat de staatssecretaris eerst analyseert waardoor het geldtekort in de wijkverpleging is ontstaan. Rutte: 'Is de wijkverpleging zo succesvol dat er minder instroom is in verzorgingshuizen? Of schieten gemeenten tekort en wentelen ze zorg af op de wijkverpleging? Ik krijg signalen van wijkverpleegkundigen die bij mensen thuis komen dat ze zorg zouden moeten krijgen die de gemeente zou moeten regelen. Maar die regelt dat niet. De wijkverpleegkundige doet dit wel en levert dus zorg die de gemeente moet regelen.'

Gelijkwaardig regionaal overleg

Een belangrijk resultaat van het overleg tussen VWS, ZN en ActiZ is de afspraak om de problemen in regionaal overleg tussen verzekeraars en zorgorganisaties op te lossen. ActiZ vindt dit een winstpunt, omdat er tot nu toe niet sprake was van gelijkwaardig overleg, maar van eenzijdig opgelegde tariefkortingen. 'Wel heeft de staatssecretaris een nogal optimistisch en romantisch beeld van het regionale overleg', vindt een woordvoerder van ActiZ.

Generieke strafkorting of niet?

Een twistpunt blijft de prijs van de overproductie. Zorgverzekeraars contracteren bij als dat nodig is in regio's, maar eisen dat zorgorganisaties de eerste vijf procent van de rekening zelf betalen. Van Rijn stelt dat geen sprake kan zijn van een generieke strafkorting van vijf procent door verzekeraars. Maar hij begrijpt wel dat tussen verzekeraars en zorgorganisaties discussie is over de prijs van de overproductie.

Macrobeheersinstrument

Als in 2016 blijkt dat er meer geld is uitgegeven dan afgesproken, hangt de inzet van het macrobeheersinstrument (MBI) als een zwaard van Damocles boven de zorgorganisaties. Maar Van Rijn zal dat 'niet te snel en wild inzetten'. Hij gaat eerst kijken wat de oorzaken van de overschrijdingen zijn en wat, op basis van de definitieve realisatiecijfers 2015, een reëel budget is voor de wijkverpleging. En hij kijkt ook of er geld overblijft bij de Wlz. Daarover volgt bestuurlijk overleg met de veldpartijen. Pas daarna zal hij het MBI eventueel inzetten. Van tafel is het dus niet op voorhand.

Zorginkoop 2016

Voor 2016 gaat de zorginkoop anders. Dan gebeurt die niet meer 'in representatie'. Maar zorgverzekeraars zijn welwillend om toch de afspraken van de grootste regionale zorgverzekeraar te volgen, zo merkte Van Rijn op in het Kamerdebat, om kleine aanbieders en gespecialiseerde wijkverpleging te beschermen.

Dementiezorg

Verder zei Van Rijn in het Kamerdebat dat er een aparte bekostiging van dementiezorg gaat komen over de schotten van WZV, Wlz en Wmo heen. Eerder deze week benadrukte Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar langdurige zorg, in een interview met Zorgvisie dat dit hard nodig is om vooral de zorg voor thuiswonende dementerenden beter te organiseren.

Of registreer u om te kunnen reageren.