Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Woedende medisch specialisten broeden op acties

Voor medisch specialisten in loondienst is de maat vol. Ze accepteren niet dat ziekenhuizen het vrijgevallen werkgeversdeel van hun pensioenpremie voor de helft in eigen zak steken. Als het overleg met de NVZ niets oplevert, volgen er acties.
Woedende medisch specialisten broeden op acties
Foto: iStock

De onderhandelingen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) met de NVZ vereniging van ziekenhuizen over de pensioenaftopping slepen zich al maandenlang voort. De dokters vinden het onacceptabel dat de ziekenhuizen het vrijgevallen deel van de pensioenpremie van medisch specialisten in loondienst voor 55 procent in eigen zak willen steken. Artsen in loondienst in algemene ziekenhuizen bouwen hierdoor fors minder pensioen op. Vooral de jongere medisch specialisten zijn de dupe. Als zij met pensioen gaan, kan hun pensioenuitkering 20.000 à 30.000 euro per jaar lager uitvallen. Landelijk gaat het om tientallen miljoenen euro's.

FMS: 'Opstelling NVZ is onacceptabel'

'De opstelling van de NVZ is onacceptabel', zegt een woordvoerder van de Federatie. 'Specialisten willen dat de ziekenhuizen honderd procent terug geven, net zoals de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het is een kwestie van goed werkgeverschap. Ook in andere sectoren geven werkgevers de vrijgevallen premie terug: naast de Rijksoverheid gaan ook grote bedrijven als Shell, DSM en Philips over tot volledige compensatie. Op de bijeenkomsten die we de afgelopen weken hebben gehad, uitten specialisten hun woede en ongeloof dat de ziekenhuizen het geld in eigen zak steken. Waarom regelt de NVZ het niet gewoon netjes, zoals de NFU, vragen ze zich af.'

Pensioenaftopping

Het vrijvallen van de pensioenpremie heeft te maken met de nieuwe pensioenwet die op 1 januari 2015 is ingegaan. Net zoals alle werknemers in Nederland hebben de artsen in loondienst door de nieuwe pensioenwet te maken met de verlaging van de pensioenpremie van 2,15 naar 1,875 procent. Daarnaast is het pensioengevend salaris maximaal één ton. Door deze zogeheten 'pensioenaftopping' kan er boven 100.000 euro niet meer belastingvrij pensioen worden opgebouwd. Hierdoor vallen de pensioenpremies boven de nieuwe limiet vrij, zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel. Dat leidt tot een hoger nettoloon, waardoor ruimte ontstaat om de verslechterde pensioenopbouw zelf te repareren. Maar de werkgevers weigeren vooralsnog dus om de vrijval van het werkgeversdeel helemaal terug te geven aan de medisch specialisten. Ze willen maar tot 45 procent gaan.

NVZ wil niet dat verpleegkundige de dupe wordt

'De NVZ betreurt de onjuist beeldvorming over de pensioenaftopping', laat een woordvoerder weten. Ziekenhuizen hebben helemaal geen voordeel van de pensioenaftopping doordat de premievermindering is verwerkt in een lagere OVA-ruimte (Overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling). Met andere woorden, de overheid heeft het geld al afgeroomd met een overheidskorting op de ziekenhuisbudgetten. 'Deze korting wil de NVZ verwerken in de compensatie die de ziekenhuizen aan de 100.000-plussers toekennen. Als we dat niet doen, komt de rekening van volledig compenseren bij verpleegkundigen en patiënten. De NVZ wil niet dat de verkeerde mensen de rekening krijgen. De ziekenhuizen worden er niet beter van, maar ze willen er ook niet slechter van worden.'

LAD bezint zich op acties

Of de specialisten en ziekenhuizen nader tot elkaar komen, hangt af van de laatste overlegronde op woensdag 28 oktober. De Federatie en de LAD hebben in een bericht aan de leden (in het bezit van Zorgvisie) specialisten opgeroepen om na te denken over acties. Onderhandelaar Rob Koster stelt daarin dat acties nodig kunnen zijn om de raden van bestuur in beweging te laten komen. 'Dat kan lastig zijn, maar spreek uw raad van bestuur aan en denk ook vast na over acties, voor het geval we niet verder komen met de NVZ.'

Juridisch advies

De FMS en de LAD lieten in juni weten bereid te zijn om desnoods naar de rechter te stappen als overleg en acties niet het gewenste effect hebben. De NVZ heeft op zijn beurt al eerder juridisch advies ingewonnen bij het advocatenkantoor Dirkzwager. Daaruit blijkt dat ziekenhuizen juridisch niet verplicht zijn om het werkgeversdeel terug te geven als hierover geen afspraken zijn gemaakt in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). En dat is niet het geval.

Congres het Medisch Specialistisch Bedrijf - Genezen en besturen combineren!

Heeft het medisch-specialistisch bedrijf de samenwerking in het ziekenhuis alleen maar lastiger gemaakt of biedt het ook kansen? Wat zijn the lessons learned na één jaar integrale bekostiging? Dat is de vraag die centraal staat tijdens dit seminar dat Zorgvisie op 26 november organiseert samen met de Federatie van Medisch Specialisten. Lezingen en interviews met Hans Schoo, directeur-generaal IGZ, Michel van Schaik (Rabobank), Hein Abeln (Twynstra Gudde), Piet Batenburg (CEO Catharina Ziekenhuis) en Sander Pluijm (Volvo Ocean Race). Met Pauline Meurs als dagvoorzitter.

Eén reactie

  • f.puijnen

    waar praten de medisch specialisten over ik heb een pensioen van 120 euro per maand en zij over 20.000 a 30.000 per jaar minder onvoorstelbaar gr.

Of registreer u om te kunnen reageren.