Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

MSB Amphia investeert twee miljoen in nieuwbouw

Het medisch specialistisch bedrijf (MSB) van het Amphia Ziekenhuis stapt financieel in de nieuwbouw met een lening van twee miljoen euro. ‘Het is essentieel dat medisch specialisten verantwoordelijkheid nemen voor de koers van het ziekenhuis.’
Remco Djamin, voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia.
Remco Djamin, voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia. - Foto: MSB Amphia

Een nieuw ziekenhuisgebouw realiseren is tegenwoordig niet eenvoudig. Banken geven sinds 2008, toen het nieuwe bouwregime in werking trad, steeds minder makkelijk leningen af. Ze stellen hoge eisen aan het businessplan van ziekenhuizen en eisen ook commitment van het medisch specialistisch bedrijf. De nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis in Breda was volgens Omroep Brabant op de lange baan geschoven, omdat banken niet over de brug wilden komen. Maar de kaarten zijn anders geschud nu de medisch specialisten zich financieel verbinden met de nieuwbouw. Ze geven een achtergestelde lening van twee miljoen euro aan het ziekenhuis. 'Maar liefst negentig procent van de medisch specialisten vindt het een goed plan', zegt Remco Djamin, voorzitter van het MSB Amphia. 'Mede hierdoor is de nieuwbouw heel reëel geworden.'

Dokters participeren in ziekenhuis

De lening kan in een later stadium worden omgezet in een pakket aandelen. Het MSB Amphia verkent met het ziekenhuisbestuur de mogelijkheid om te participeren in het ziekenhuis. Djamin: 'Je kunt aan allerlei zaken denken. Aandeelhouder worden, meebewegen met de winst  en verlies van het ziekenhuis of meer medezeggenschap van medisch specialisten. Dat is een pad vol hobbels, waarbij we vanzelfsprekend ook de belangen van externe stakeholders als VWS en de fiscus meewegen.'

Gelijkgerichtheid van belangen

Met het financiële belang dat de medisch specialisten in het ziekenhuis nemen, willen ze invulling geven aan de gelijkgerichtheid van belangen. Djamin en Philip Bos, directeur van het MSB Amphia, herkennen zich niet in critici die zeggen dat ziekenhuizen door de invoering van het MSB onbestuurbaar zouden worden. Integendeel. Volgens Bos, afkomstig uit het bedrijfsleven, is de huidige situatie met MSB's beter dan de oude maatschapstructuur. 'Alle medisch specialisten in het ziekenhuis zijn verenigd in één coöperatie. We spreken met één mond, dus is er meer draagvlak voor besluiten.'

Missie MSB en ziekenhuis

Dat de MSB's oorspronkelijk om fiscale redenen in het leven zijn geroepen, dat zal Djamin niet ontkennen. 'Maar als je dit alleen door een financiële bril bekijkt, dan gaat het niet werken. In essentie draait het erom dat het ziekenhuisbestuur en medisch specialisten samen een koers voor het ziekenhuis uitstippelen. We stellen nu samen missie en visie op. Dat gaat om kwaliteit en veiligheid, om wetenschap en opleiding en om de inrichting van de bedrijfsvoering. Voor ons is daarbij leidend wat patiënten eraan hebben. Het begint altijd met de noden van patiënten.'

Eén commissie dure geneesmiddelen

Djamin vindt dat met de oprichting van het MSB Amphia 'de geest uit de fles is': 'We willen als medisch specialisten zeggenschap krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor de koers van het ziekenhuis.' Het MSB-bestuur en het ziekenhuisbestuur overleggen eens per twee weken. Als voorbeeld van het samen optrekken van ziekenhuisbestuur en MSB noemt Djamin de gezamenlijke werkgroep dure medicijnen. 'Voor het ziekenhuis zijn de financiële belangen heel groot. We willen samen afspraken maken over welke middelen we gaan gebruiken en wie daarvoor in aanmerking komen. Zo willen we verspilling voorkomen en gepaste zorg leveren.'

Congres het Medisch Specialistisch Bedrijf - Genezen en besturen combineren!

Heeft het medisch-specialistisch bedrijf de samenwerking in het ziekenhuis alleen maar lastiger gemaakt of biedt het ook kansen? Wat zijn the lessons learned na één jaar integrale bekostiging? Dat is de vraag die centraal staat tijdens dit seminar dat Zorgvisie op 26 november organiseert samen met de Federatie van Medisch Specialisten. Lezingen en interviews met Hans Schoo, directeur-generaal IGZ, Michel van Schaik (Rabobank), Hein Abeln (Twynstra Gudde), Piet Batenburg (CEO Catharina Ziekenhuis) en Sander Pluijm (Volvo Ocean Race). Met Pauline Meurs als dagvoorzitter. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

Of registreer u om te kunnen reageren.