Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa stelt eisen aan declareren protonentherapie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt voorwaarden op voor het declareren van protonentherapie. Alleen ziekenhuizen die de landelijke kwaliteitsrichtlijn voor protonentherapie gebruiken, krijgen de zorg vergoed.
NZa stelt eisen aan declareren protonentherapie
Foto: Varian images

De discussie over de meerwaarde van protonentherapie, een nieuwe bestralingstechniek tegen kanker, loopt hoog op. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wilde voorkomen dat ziekenhuizen vier kostbare protonencentra bouwen in Nederland, terwijl centra in Duitsland moeite hebben om het hoofd boven water te houden. ZN vreest kapitaalvernietiging. Maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besliste in maart dat zorgverzekeraars hierover niet samen mogen beslissen. Het ministerie van VWS heeft vier initiatieven een vergunning gegeven. In Groningen en Delft zijn ze al aan het bouwen. De Groningers gaan waarschijnlijk het snelst. Zij willen de deuren in 2017 al openen.

Aanzuigende werking van protonencentra voorkomen

Critici wijzen op het gevaar dat centra de vraag gaan oprekken om break-even te kunnen draaien, terwijl de meerwaarde van de therapie nog niet is bewezen. De NZa wil voorkomen dat van de vier centra een aanzuigende werking uitgaat en dat er patiënten naartoe gaan die er eigenlijk niet thuis horen. Een nog op te stellen kwaliteitsrichtlijn voor protonentherapie moet ervoor zorgen dat alleen patiënten die echt baat hebben bij protonentherapie ervoor in aanmerking komen.

Kwaliteitsrichtlijn protonentherapie

De NZa roept de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en het Zorginstituut Nederland op deze de kwaliteitsrichtlijn op tijd, dus uiterlijk in 2017, af te hebben. In deze richtlijn komt te staan wanneer een patiënt voor deze behandeling in aanmerking komt. Ook moet die duidelijk maken waarom en op welke manier de behandeling voor deze groep patiënten effectief is. Zo wordt duidelijk bij wie en wanneer deze behandeling meerwaarde heeft. Op deze manier wil de NZa ervoor zorgen dat patiënten passende en kwalitatief goede zorg krijgen.

NZa: voorwaarden voor declareren

De NZa heeft de voorwaarden voor declareren nader omschreven in de beleidsregels voor de nieuwe bestralingstechniek. Ook staan daar de omschrijvingen van de behandelingen en de manier waarop de tarieven worden berekend voor deze zorg. De protonencentra kunnen met behulp van deze regels verdere afspraken maken met de zorgverzekeraars over de financiering, de bouw en de contracten.

Interview met Marian Kaljouw

In het decembernummer van Zorgvisie verschijnt een interview met Marian Kaljouw, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. Ze zal onder meer ingaan op de rol van de marktmeester om kwaliteit een grotere rol te laten spelen bij de zorginkoop.

Eén reactie

  • anhjansen2

    Werkelijk een krankzinnige situatie en totaal de omgekeerde wereld; eerst gaan we 4, zegge 4, peperdure centra bouwen met peperduur gespecialiseerd personeel en onderhoud e.d. en daarna gaan we eens kijken of ze wel nodig zijn, wat de standaarden en richtlijnen moeten worden en welke patiënten nu in aanmerking komen voor deze nu al achterhaalde therapie. Cleveland Clinic in de USA weigert deze therapie aan te bieden omdat deze onbewezen effectief is en nog volop in ontwikkeling is.
    Mayo Clinic bouwt nu 2 centra op kosten van een dankbare patiënt, anders had ook deze top zorgaanbieder afgezien van de bouw. Maar Nederland weet het weer beter en bouwt er 4 tegelijk.
    Als de private zorgverzekeraars in Nederland werkelijk op de kosten en de kwaliteit letten namens de verplicht verzekerden in dit land, dan contracteren zij centra in Duitsland voor een prikje, inclusief reis en verblijfkosten.
    Waarom is de zorg in Nederland zo duur? Nou hierom!

Of registreer u om te kunnen reageren.