Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Nationale zorgverzekeraar kost 25 miljard

De SP stelt voor om private zorgverzekeraars af te schaffen en een nationale variant op te richten. Schippers ziet daar geen heil in. Ze kraakt ook de andere SP-plannen.
Nationale zorgverzekeraar kost 25 miljard
Foto: iStock

De SP heeft een voorstel ingediend bij VWS om het zorgstelsel om te vormen naar een publiek georganiseerd stelsel met centrale regie vanuit de overheid. In de begrotingsbehandeling reageert minister Schippers daarop. Zij stelt dat het plan in principe uitvoerbaar is, maar de prijs hoog zal zijn. Schippers legt uit dat (boven)modale inkomens een flink deel van hun koopkracht inleveren. In de plannen van de SP wordt werken voor veel mensen dan ook minder lonend, waardoor de werkgelegenheid volgens het Centraal Planbureau (CPB) structureel lager zal uitvallen. Dit zet de overheidsfinanciën zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant onder druk.

Nationale zorgverzekeraar

Een van de onderdelen in het plan is de oprichting van een nationale zorgverzekeraar. Deze nationale variant moet de huidige private partijen vervangen. De omvorming brengt enorme kosten met zich mee. Schippers: 'Alleen al de kosten van het omvormen van de huidige private verzekeraars in één publieke verzekeraar zijn becijferd op 5,3 miljard euro. Daarnaast kan de compensatie van de zorgverzekeraars voor het verdwijnen van hun markt oplopen tot 19,7 miljard.' De kosten komen daarmee op 25 miljard. Daarbovenop komen de kosten van de opbouw van de risicoreserve, die ook een publieke verzekeraar nodig heeft, ten bedrage van 3,4 miljard.

Halveren eigen risico

Los van het alternatieve zorgplan stelt de SP ook voor om het eigen risico in 2016 te halveren. 'Onwenselijk en onuitvoerbaar', luidt opnieuw het oordeel van Schippers. 'Verlaging van het eigen risico leidt op zichzelf al tot een hogere premie. Daarnaast zal een lager eigen risico er ook toe leiden dat mensen zich minder bewust zijn van kosten waardoor de zorgkosten kunnen stijgen en ook de premies weer hoger worden. Ik vind het voorstel van de SP ook onwenselijk omdat reserves maar een keer kunnen worden ingezet. Na dat jaar moet de halvering of uit de premie worden betaald of moet het eigen risico weer omhoog, waardoor schommelingen in de hoogte van het eigen risico ontstaan.' Los daarvan kunnen verzekeraars niet verplicht worden om hun reserves in te zetten omdat het gaat om private reserves. De wijziging vereist bovendien een aanpassing van de Zorgverzekeringswet en daarvoor is het inmiddels al te laat. 'Verzekeraars zijn bovendien al volop bezig met de voorbereiding van de polissen voor 2016 en het vaststellen van de bijbehorende premies. Daarbij gaan zij uit van het eigen risico zoals in de begroting vermeld. Al met al ben ik niet van plan het eigen risico voor 2016 aan te passen.'

Zorgverzekering goedkoper dan tien jaar terug

Schippers denkt ook niet dat het huidige zorgstelsel te duur is geworden, eerder andersom. 'Wij hebben in Nederland een goed en solidair stelsel dat iedereen toegang geeft tot noodzakelijke zorg, ook in financiële zin. Voor degenen die dat niet kunnen betalen, is er een aantal financiële waarborgen, waarvan de zorgtoeslag de belangrijkste is. Huishoudens met lage inkomens worden via de zorgtoeslag grotendeels gecompenseerd voor de gemiddelde zorgpremie en het gemiddeld eigen risico. De extra verhoging van het eigen risico met 115 euro in 2013 is zelfs volledig gecompenseerd in de zorgtoeslag. De feitelijke situatie is dat de premies voor de laagste inkomens tien jaar geleden voor het ziekenfonds hoger waren dan nu voor de Zorgverzekeringswet, inclusief het gemiddeld eigen risico (541 euro in 2005 en 470 euro in 2016).'

Gerelateerde tags

5 reacties

 • Peekie53

  Er zal zeker verlies van werkgelegenheid zijn. Bij ons zouden dan 3 van de 4 medewerkers, die nu de voortdurend moeten onderhandelen met de verzekeraars en gemeenten op straat komen te staan. We hebben dan geen manager verkoop meer nodig. Geen 7 plafonds en 7 verschillende prijsafspraken. Ook daardoor verlies aan werkgelegenheid, want dat scheelt veel aan administratieve kosten. Nee, de bureaucratie levert veel werkgelegenheid op

 • F. Conijn

  T.a.v. een single, publieke zorgverzekeraar lijkt me iets niet te kloppen in de (verleden) gang van zaken en de redenering. Eerst hadden we grotendeels publieke ziekenfondsen. Die zijn in (semi)private handen overgegaan zonder dat daar door de overheid aan verdiend is. Sterker nog, naar verluidt is er 6 mrd aan reserves meegegeven. Die reserves zijn verder uitgebreid met premiegeld van de burgers. En dan zou de overheid nu de (semi)private zorgverzekeraars schadeloos moeten stellen? Plus dat er sprake is van omvorming van bedrijfsvorm, niet van het verbieden van bedrijvigheid.

  Verder lijkt (ook) het SiRM, dat de transitiekosten onderzocht, helemaal niet zeker ervan te zijn dat dat moet, al dan niet op basis van het bovenstaande. Zie de bij het CPb-rapport behorende bijlage op http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/bijlage-5-sirm-transitiekosten-van-stelselwijzigingen-de-zorg.pdf.

  Tot slot zal er wel sprake zijn van werkgelegenheidsverlies, maar dat betreft voornamelijk zorgoverheadkosten. Zet dat eens af tegen het verlies aan werkvloerarbeidsplaatsen in de thuiszorg (met wél verlies aan kwaliteit van zorg) als gevolg van het kabinetsbeleid, en zie dat het de minister het recht niet heeft dit argument te gebruiken.

 • ziekmakend

  Natuurlijk zegt de mini ster dit.Haar hele blik is gericht op sponseren ZV. Die clun heeft zo .n 16 miljard aan reserves. Nu blijkt dit private te zijn....Geld van mijn en u premie en belastinggeld en minder uitbetalen zorgverleners en minder zorginkopen. Wat doen zijn met die miljarden????Kent u een bedrijf in NL dat zijn klanten verplicht gestuurd krijgt door de overheid? En dat bedrijf krijgt ook nog miljarden overheid subsidie. Wanneer gaan die bedrijven, de zorgverzekeraars, hun starterssubsidie terug storten in de staatskas? De VVD heeft de ZV rijk gemaakt van ons geld. Ik vind dat zij, de ZV, dit ook terug moeten betalen. Als de overheid bedrijven helpt te starten en die bedrijven winst maken moeten zij dit terug betalen aan de overheid. Komt dat geld weer voor andere bedrijven.

  Maar de zorg is geen markt. Dat snapt onze mini ster niet. de SP zal vast te royaal zijn naar zwakkeren/ luieren. De VVD is te royaal naar de rijkeren. Leve de middenweg

 • Beatrice2

  Lijkt me het beste plan ooit!!!!
  Schippers weet niet wat ze zegt maar dat is al lang zo een dommie die moet gaan schippere

 • handlogten

  Mee eens, maar op de reactie van Schippers is nogal wat af te dingen.

Of registreer u om te kunnen reageren.