Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Minstens 127 miljoen weg aan invoering trekkingsrecht pgb

De catastrofaal verlopen invoering van het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget (pgb) heeft de overheid tot nu toe al tussen de 127 en 141 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit cijfers van de SVB, gemeenten en VWS.
Minstens 127 miljoen weg aan invoering trekkingsrecht pgb

Sinds dit jaar krijgen pgb-houders het geld voor hun zorgverleners niet meer op hun bankrekening gestort, maar betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgverleners. Uit stukken die naar aanleiding van het pgb-overleg gisteren in de Kamer zijn gepubliceerd, blijkt dat de kosten van de invoering van dit zogenoemde 'trekkingsrecht' sterk oplopen. Zo heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tot nu toe 90 miljoen moeten uitgeven aan het nieuwe systeem. De gemeenten hebben gezamenlijk tussen de 22 en 31 miljoen uitgegeven om hun systemen aan te passen en gedupeerde pgb-houders die begin dit jaar achter het net visten wegens technische moeilijkheden, krijgen via een compensatieregeling nog eens tussen de vijftien en twintig miljoen uitgekeerd.

Onvoorziene kosten

'Dat zijn ongekend hoge onvoorziene kosten', zegt Aline Sears. 'Ik denk dat iedereen die dit van te voren geweten zou hebben de invoering een jaar zou hebben uitgesteld' De directeur van belangenvereniging voor pgb-houders Per Saldo is er ondanks de kosten niet gerust op dat het volgend jaar beter zal verlopen met de betaling van het pgb. 'Nee daar zijn we niet gerust op en daarom hebben we ook samen met koepel van gehandicaptenorganisaties Ieder(in) een brandbrief naar de Kamer gestuurd deze week Onze hoop is dat de SVB nu eens eindelijk beter gaat scoren dan 95 procent toekenningen binnen tien werkdagen. Want op die score staat de teller al heel het jaar. Maar niemand heeft het er nog over dat we ooit zijn begonnen met het streven om de 99 procent van de uitkeringen binnen vijf dagen te versturen. Dat nu 5 procent van de mensen tien werkdagen op hun geld moeten wachten is nog steeds ernstig.'

Uniformering

Een ander groot punt van zorg is die van uniformiteit. 'Momenteel vult iedere gemeente manier van uitbetalen en controleren van het pgb op een eigen manier in. Want ze hebben beleidsvrijheid immers. Maar door al die vrijheid loopt het systeem vast bij de SVB. Daarom steunen we de motie die Vera Bergkamp (D66) aan het voorbereiden is voor juist meer standaardisatie op dit gebied. Want aan al die beleidsvrijheid hebben burgers niets. Het levert alleen problemen met de uitbetaling op. Van Rijn erkende dat zelf ook tijdens het debat afgelopen donderdag.'

Eerder deze week werd al bekend dat zo'n 42 gemeenten het niet redden om de toezeggingsberichten voor 2016 op tijd te versturen. 'Die taak wordt nu door Van Rijn overgenomen. In de originele afspraken was de deadline voor gemeenten om dit te doen 1 november aan te leveren zodat budgethouders de tijd hadden om nieuwe zorgafspraken te maken. Aan het feit dat sommige gemeenten nu nog steeds die gegevens niet hebben verstuurd, zie je waarom we moeten standariseren in plaats van voor complete beleidsvrijheid gaan. Het loopt anders helemaal fout.'

Persoonsgebonden budget

Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over het persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee mensen zelf de zorg kunnen regelen. Er zijn nu 2 soorten pgb's. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. In 2015 komen daar nog 2 pgb's bij: het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw.

6 reacties

 • m.vanlenthe

  Er is bij de overheid 127 miljoen weg, en dan hebben we het nog niet over de hoge kosten die zorgverzekeraars moesten maken om de PGBs via de Zvw uit te betalen. De zorgvragers worden afgeknepen en de diversiteit werkt onvrede en wellicht zelfs fraude in de hand. Goed beleid hoor (ahum)!

 • Sjorsje

  Onvoorzien? Schippers en Van Rijn wilde gewoon de vele waarschuwingen niet horen. Eerst geruststellende woorden, toen zwakke excuses en tot nu toe 9 debatten. Het voorschot MOEST een betaling achteraf worden. Vele gefrustreerde PGB'ers en daarvan afhankelijken dragen nu de lasten van achterstallige betalingen. En, is de fraude nu opgelost en de bezuiniging gehaald?

 • het kan beter

  127 miljoen naar de knoppen! Het product van deze regering is oprecht een drama. Heel Nederland ziet hoe deze regering het zorgbestel in Nederland finaal naar de knoppen brengt. Een bezuinigen had op andere manier gekund, met minder schade aan morele zaken met minder geldverkwisting aan SVB en andere lucratieve bureau's!

 • sebastiaan@seniorenzorgplan.nl

  127 miljoen om een paar miljoentjes fraude aan te pakken. En zo gaat het nu steeds weer met nieuwe regelgeving: de goeden leiden onder de kwaden. Overigens is die fraude natuurlijk ook nog niet opgelost. Zullen we dan weer een nieuw systeem bedenken waar iedereen last van heeft?

 • Zhou Jun

  Hoeveel thuiszorguren kunnen geleverd worden voor 127 miljoen verloren euro's? De kosten die dit soort processen kosten zijn buitenproportioneel. Ik denk dat de overheid hoognodig eens een zorgplan voor zichzelf moet maken om daarna te evalueren op doelmatigheid, effectiviteit, efficiënte van inzet uren en of de juiste evidence based interventies zijn ingezet...

 • WUF

  127 Miljoen euro weg?! En Trekkingsrecht was een bezuinigings en anti-fraude maatregel die geld moest besparen?!

Of registreer u om te kunnen reageren.