Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Plasterk komt met wetsevaluatie WNT

De evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT) laat zien dat de wet zorgt voor bureaucratie, immobiliteit en onduidelijkheid. Het beloofde rapport verscheen vanmiddag op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Minister Plasterk
Minister Plasterk - Foto: BZK

De Wet normering topinkomens geldt sinds 1 januari 2013 voor alle instellingen in de publieke en semi-publieke sector. Inmiddels is de WNT-2 ingegaan voor elke sector behalve de zorgsector en voor woningbouwcorporaties. In het dossier topinkomens staat meer over de ontwikkelingen rondom het WNT.

Wetsevaluatie WNT

In het Eindrapport wetsevaluatie WNT 2013-2015 staat te lezen dat de WNT bijdraagt aan het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen. De onderzoekers durven nog niet te zeggen of er sprake is van niet-beoogde effecten. Deze zijn nog beperkt zichtbaar en onderzoekbaar. Het gaat om een mogelijk remmende werking op de mobiliteit van functionarissen in de subtop van (semi)publieke instellingen, het mogelijk moeilijker kunnen werven van topfunctionarissen en vervullen van vacatures voor bestuursfuncties, een mogelijke uitstroom van topfunctionarissen en een negatieve invloed op de kwaliteit van bestuur. Plasterk schrijft in zijn brief dat er wel sprake is van 'afname van mobiliteit van functionarissen in de subtop en topfunctionarissen die worden beschermd door het overgangsrecht'.

Mobiliteit

Plasterk gaat in zijn brief ook nog in op de mobiliteit van topfunctionarissen, een belangrijk thema in de zorgsector. Hij erkent dat de invoering van de WNT een remmende werking heeft gehad. Topfunctionarissen blijven inderdaad langer op hun positie zitten. Dit heeft vooral te maken met het overgangsrecht waardoor zij topfunctionarissen langer aanspraak houden op hun oude inkomen. Plasterk: 'Aangenomen wordt dat er onvoldoende prikkels zijn om door te stromen naar een bestuursfunctie. Aangenomen mag worden, dat in reactie op het WNT-bezoldigingsmaximum loongebouwen binnen organisaties worden aangepast waardoor deze remmende werking zal verminderen en uiteindelijk zal wegvallen. Ook het onder het bezoldigingsmaximum van de WNT brengen van niet-topfunctionarissen zal bijdragen aan het doorbreken van genoemde remmende werking.'

Bureaucratie

De invoering van de WNT heeft gezorgd voor veel bureaucratie. De publicatie- en meldingsplicht in de WNT gepaard gaan met gemiddeld 1.900 euro administratieve lasten per WNT-instelling per jaar. De meeste tijd besteden instellingen aan het intern verzamelen van bezoldigingsgegevens (gemiddeld negen uur). De externe kosten zitten vooral in controle van de WNT-verantwoording in het jaarverslag door de accountant.

Accountants

Uit het deelonderzoek 'uitvoering, toezicht op naleving en handhaving' blijkt dat WNT-toezichthouders kritisch zijn op de kwaliteit van tot dusver uitgevoerde accountantscontroles. Zij constateren bijvoorbeeld onjuiste berekeningen van bezoldigingen of gemelde overtredingen die achteraf geen overtreding bleken te zijn. Accountants herkennen zich niet in dit beeld en wijzen op de onduidelijkheid en de snel opeenvolgende wijzigingen van uitvoeringsregelgeving en de interpretatieverschillen die hieraan ten grondslag liggen.

Verbetermaatregelen

Op basis van het rapport wil Plasterk verbetermaatregelen doorvoeren omtrent terugdringing van administratieve lasten, het tegengaan van ontwijkingsconstructies en de verdere verbetering van de uitvoering. Hij maakt daarbij geen onderscheid per sector.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • De Vogelvrije Huisarts

    "de wet zorgt voor bureaucratie, immobiliteit en onduidelijkheid"..is dat zo bijzonder? Er zijn nog meer van dat soort wetten met dergelijke gevolgen...

Of registreer u om te kunnen reageren.