Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Specialisten gaan terug naar oude maatschap

Tientallen medisch specialisten gaan terug naar de oude maatschapstructuur. Ze stellen dat ze sowieso fiscaal ondernemer zijn en gaan hun privé-bv opheffen.
iStock
iStock

De medisch specialisten vinden dat ze verkeerd zijn voorgelicht door de ministeries van VWS, Financiën en diverse brancheorganisaties over de betekenis van de invoering van de integrale tarieven per 1 januari 2015. In die voorlichtingscampagnes is steeds gezegd dat medisch specialisten hun fiscale ondernemerschap zouden verliezen. Met de invoering van de integrale bekostiging raakten ze het zelfstandig declaratierecht en het debiteurenrisico kwijt aan het ziekenhuis, zo was de redenering. Om het fiscale ondernemerschap te behouden konden medisch specialisten kiezen uit diverse modellen, waarin ze moeten aantonen dat ze net als andere ondernemers bedrijfsrisico's lopen.

Coöperatie of supermaatschap

Onder grote tijdsdruk hebben de meeste specialisten eind 2014 gekozen voor het zogeheten samenwerkingsmodel: het medisch specialistisch bedrijf. Daarvan bestaan twee varianten: het transparante model ('supermaatschap') en het niet-transparante model (coöperatie). Medisch specialisten die niet zeker waren of ze, in fiscaal jargon,  wel 'voldoende risico's konden laden' in het MSB kozen voor de coöperatie, omdat dit fiscaal de veilige route zou zijn. Medisch specialisten hebben daarvoor een privé-bv opgericht en ondergebracht in de coöperatie.

Dwaling

Maar volgens Jos Sluijs van advieskantoor Ceifer biedt deze route juist geen zekerheid. 'De coöperatie dient fiscaal aan de zelfde voorwaarden te moeten voldoen als het transparante model.'  Ceifer adviseert  medisch specialisten al langer om de bv's te ontbinden, omdat er fiscaal nooit een reden voor is geweest om ze op te richten. Sluijs ziet dit standpunt bevestigd in de uitspraak van de lokale belastinginspecteur in de regio Hoorn in april. Deze inspecteur stelt dat medisch specialisten sowieso fiscaal ondernemer zijn volgens artikel 3.4 en 3.5 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Ceifer heeft onlangs namens  individuele medisch specialisten een brief gestuurd aan lokale belastinginspecteurs, waarin de specialisten stellen dat ze de privé-bv's hebben opgericht door de foutieve voorlichting. Ze beroepen zich op 'dwaling' en kondigen aan dat ze de privé-bv's met terugwerkende kracht gaan opheffen.

Ondernemersrisico

In de brief beargumenteert Jos Sluijs van Ceifer waarom de medisch specialist fiscaal ondernemer was, is en blijft.  In de eerste plaats lopen vrijgevestigde medisch specialisten nog wel degelijk debiteurenrisico: ze lopen het debiteurenrisico dat door het ziekenhuis is verlegd. In gewoon Nederlands: ze worden gekort op hun inkomen als het ziekenhuis minder omzet heeft. Dat risico lopen medisch specialisten in loondienst niet. Ook lopen medisch specialisten ondernemersrisico over  investeringen zoals goodwill, waarvoor ze vaak een lening hebben afgesloten, en de aansprakelijkheid voor medisch falen.

Nog steeds declaratierecht

De stelling dat medisch specialisten geen zelfstandig declaratierecht meer zouden hebben, valt volgens Sluijs om eerdere redenen niet vol te houden.  Een van de redenen is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) waarbij de patiënt opdrachtgever van de medisch specialist is. Dat de declaratie nu via het ziekenhuis loopt, doet daar niets aan af. Sluijs maakt verder de vergelijking met zzp'ers in de thuiszorg. Die hebben ook geen declaratierecht, maar lopen wel degelijk ondernemersrisico omdat de zzp'ers een unieke overeenkomst hebben met hun patiënten.

Jurisprudentie

Verder wijst Sluijs op tal van jurisprudentie die zijn standpunt ondersteunt. In de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem op 23 september 2014 is bepaald dat een verpleegkundige in de thuiszorg als ondernemer moet worden gezien, omdat deze risico's loopt met betrekking tot het behalen van de omzet. Ook loopt de verpleegkundige risico om aansprakelijk te worden gesteld voor medische fouten. Dat was voor het Hof voldoende reden  om de verpleegkundige als ondernemer te zien. Het ministerie van Financiën heeft in deze zaak geen cassatie ingesteld. Ook met een andere beroepsgroep zijn parallellen te trekken. De Hoge Raad boog zich in 1992 over de vraag of fysiotherapeuten in een maatschap ondernemersrisico lopen. Dat was volgens de raad het geval als fysiotherapeuten een tegoed hebben op de maatschap. Ze kunnen er niet zeker van zijn dat ze die vordering ook echt krijgen en lopen derhalve ondernemersrisico.

Mail Dijsselbloem

De medisch specialisten willen van de lokale belastinginspecteurs een beschikking waarin wordt bevestigd dat ze ondernemer zijn volgens artikel 3.4 en 3.5 van de wet Inkomstenbelasting. Maar tot verbazing van Sluijs neemt het landelijk coördinatieteam van de fiscus de individuele  beoordeling van de brief over van de lokale belastinginspecteurs. 'De Belastingdienst heeft met de Federatie afgesproken dat individuele verzoeken moeten worden gericht aan de lokale inspecteurs en dat zij het aanspreekpunt zijn. Nu is er opeens landelijke regie. Als je de mail van Dijsselbloem op Zorgvisie leest, dan vraag je je af of de beoordeling opeens politiek wordt afgehandeld.' Als de medisch specialisten de gewenste beschikking krijgen, dan kunnen zij hun privé-bv's opheffen en zouden coöperaties kunnen worden ontbonden.

Of registreer u om te kunnen reageren.