Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Veel verwarring bij nieuwe zorginkoop Wlz

Zorgaanbieders hebben moeite om zorgplannen SMART te formuleren en vinden andere verwachtingen van de zorgkantoren bij de nieuw zorginkoop voor volgend jaar ook ingewikkeld. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde evaluatie 'Ervaringen met het dialoogmodel in de contractering langdurige zorg 2016'. De nieuwe manier waarop zorgkantoren voor 2016 zorg hebben ingekocht heeft daarom veel tijd en overleg gekost.
contract300.jpeg

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft BMC de nieuwe manier waarop zorgkantoren langdurige zorg voor 2016 inkopen geëvalueerd. Het nieuwe ‘dialoogmodel’ is voor het eerst dit jaar toegepast en behelst dat niet strakke inkoopdocumenten leidend zijn, maar onderlinge kwaliteitsafspraken tussen inkoper en aanbieder. Het meetbaar maken van deze afspraken blijkt vooralsnog een uitdaging.

Dialoogmodel
Hoewel de onderzoekers melden dat zorgaanbieders, cliëntenraden en zorgkantoren positief zijn over het nieuwe ‘dialoogmodel’, zijn er ook nog veel onduidelijkheden. Inkopen op basis van een dialoog tussen aanbieder en zorgkantoor in plaats van op basis van vaste inkoopdocumenten, blijkt niet zo eenvoudig. Zo voldoen de plannen die aanbieders moeten indienen om de zorg te verbeteren vaak niet aan de eisen van de zorgkantoren, schrijven de onderzoekers. Ook het SMART maken  van de plannen bleek soms een obstakel. Zorgaanbieders vinden dat  plannen SMART moeten zijn, maar geven aan dat het soms ook overgewaardeerd wordt. SMART leidt volgens sommigen tot versimpeling van de werkelijkheid. ‘Niet alles wat voor klanten beter is, is objectief en eenvoudig meetbaar.’

Kleine aanbieders
Het merendeel van de kleinere zorgaanbieders heeft bovendien geen plannen ingediend, omdat zij onvoldoende capaciteit beschikbaar hebben om de plannen te maken en uit te voeren. Het financiële voordeel weegt voor hen vaak niet op tegen de investering om de plannen te  maken.

Uniformiteit
Zorgkantoren en aanbieders hebben volgens de onderzoekers meer handvatten nodig om een afspraak te vertalen in een meetbaar resultaat. Het rapport laat zien dat er meer scherpte en duidelijkheid moet komen over waar uniformiteit tussen zorgkantoren het meest effectief is en waar einge invulling voor het zorgkantoor meerwaarde biedt.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.