Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zilveren Kruis stelt start wijkverpleging-pilot uit

De kick-off van de pilot wijkverpleging in Utrecht op 27 november is niet doorgegaan. Een maand voor de officiële ingangsdatum is er nog niets geregeld. Ook de verzekerden van Zilveren Kruis zijn nog niet geïnformeerd.
Zilveren Kruis stelt start wijkverpleging-pilot uit

Volgens Zilveren Kruis is 'de situatie in Utrecht nog niet duidelijk.' Thuiszorgaanbieder Careyn: 'Een partij als Buurtzorg houdt tot het laatste moment vol dat het wel goed komt in de veronderstelling dat Careyn wel te hulp kan schieten. Het is duidelijk dat wij dat niet gaan doen omdat het niet kan.' Buurtzorgteams in Utrecht vertellen dat Careyn weigert mee te werken. Buurtzorgbestuurder Jos de Blok verklaart dit door erop te wijzen dat er grote belangen op het spel staan. Het gaat volgens hem niet vanzelf.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis vertrouwt er naar eigen zeggen nog steeds op dat alle partijen er samen uit komen. De startbijeenkomst zal 'opnieuw worden ingepland'. Een woordvoerder van Zilveren Kruis zegt dat de pilot zelf niet wordt uitgesteld. Zij licht de beslissing als volgt toe: 'Dit komt omdat we nog in gesprek zijn met de gegunde partijen over de implementatie van de pilot. Deze gesprekken ronden wij binnenkort af. Daarna volgt de kick-off. Onze verzekerden die wijkverpleging krijgen in de vier proefgemeenten informeren we dan zo snel als mogelijk.'

Careyn en Buurtzorg

Careyn lijkt de verliezer in de proef met voorkeursaanbieders per wijk die drie jaar moet gaan duren. Utrechts grootste thuiszorgaanbieder heeft slechts zes wijken toebedeeld gekregen in de pilot. Buurtzorg daarentegen kwam met tien wijken als winnaar uit de 'strijd'. Maar Careyn is expert in gespecialiseerde thuiszorgteams. De verwachting is dat de andere partijen niet zonder Careyn kunnen omdat ze anders hun aanbod om het volledige pakket wijkverpleegkundige zorg te leveren, niet kunnen waarmaken. Maar Careyn zegt dat dit financieel niet uit kan omdat ze dan voor 75 procent van het tarief moet gaan werken. Buurtzorg-bestuurder Jos de Blok heeft hierover zijn zorgen al geuit. Hij vindt dat het te snel en te drastisch gaat.

Overstapadvies

LOC cliëntenraden heeft inwoners van Utrecht die wijkverpleging nodig hebben, geadviseerd volgend jaar niet voor Zilveren Kruis te kiezen. In een brief legt LOC uit dat de kans bestaat dat ze in 2016 niet meer zelf hun wijkverpleegkundige kunnen kiezen, of naar de gespecialiseerde verpleegkundige voor bijvoorbeeld wondzorg of dementiezorg kunnen gaan. Het LOC heeft ook een serviceloket geopend met ingang van 30 november. Er zouden al een paar mensen zijn overgestapt. 'Zo'n actie doen we niet gauw maar we vinden echt dat Zilveren Kruis nu te ver gaat. Zij bepalen wie er zorg gaat leveren achter de voordeur.'

De verzekeraars die wel goede wijkverpleging vergoeden staan met naam en telefoonnummer in de brief vermeld. LOC was voegende partij in het kort geding dat thuiszorgaanbieder Careyn voerde tegen Zilveren Kruis. De rechter oordeelde op 6 november dat de zorgverzekeraar mag doorgaan met de pilot. Zilveren Kruis zei toen te hopen dat alle betrokken partijen zouden meewerken: 'Wij willen graag het gesprek aangaan met de zorgaanbieders en de cliëntenorganisaties. We hebben elkaar hard nodig om de pilot tot een succes te maken.'

LOC

Het verbaast Laterveer overigens dat Zilveren Kruis geen contact heeft gezocht na de rechtszaak. Een merkwaardige move voor een zorgverzekeraar die zegt op te komen voor de belangen van zijn verzekerden, meent hij. En de situatie is wel degelijk zorgelijk: 'Nog niemand van de verzekerden in Utrecht die het betreft, is door Zilveren Kruis geïnformeerd over wat er gaat gebeuren vanaf 1 januari. Als een andere zorgaanbieder de wijkverpleegkundige zorg moet gaan overnemen en er is nu nog niets geregeld, vrees ik dat er mensen in de kou komen te staan.'

Huisartsen

De huisartsen in de stad Utrecht stuurden op 16 oktober  een open brief aan Zilveren Kruis waarin zij hun bezwaren tegen de proef van Zilveren Kruis uitten. Huisarts Carin de Kok: 'Wij maken ons grote zorgen over het voortbestaan van de gespecialiseerde wijkverpleegkundige zorg. Daar maken wij veel gebruik van bij de zorg voor patiënten met complexe problemen, zoals oncologieverpleegkundigen, verpleegkundigen met palliatieve expertise, dementie casemanagers en wondverpleegkundigen. Niet alle thuiszorgorganisaties hebben deze expertise in huis. Deze zorg wordt wijkoverstijgend geleverd en er zijn stedelijke afspraken over. De wijkteams zouden deze zorg zelf moeten gaan leveren in de pilot of inhuren tegen een niet kostendekkend tarief. De vraag is of deze zorg dan wel geleverd kan worden aan de patiënten die dit nodig hebben.'

Buurtteam

De huisartsen verzetten zich ook tegen de herindeling van de wijkverpleging die Zilveren Kruis voorstelt. De wijkverpleegkundige wordt straks gekoppeld aan het buurtteam, maar de huisarts werkt het nauwst samen met de wijkverpleegkundigen. Het kan zijn dat een huisarts met een nieuw team te maken krijgt, zodat jarenlange samenwerkingsverbanden verloren gaan. De pilot geldt alleen voor Zilveren Kruis patiënten. Dit betekent dat huisartsen in andere gevallen met andere wijkverpleegkundigen te maken krijgen, want deze patiënten kunnen nog wel zelf kiezen voor een thuiszorgaanbieder. Het aantal afspraken en overlegmomenten zal voor de huisarts dus niet verminderen.

Wel delen de huisartsen de 'stip op de horizon' die Zilveren Kruis door de pilot wil bereiken: 'Er zijn te veel aanbieders van wijkverpleegkundige zorg in Utrecht. Dat kan efficiënter. Het is voor huisartsen ook prettiger als ze met minder teams afspraken kunnen maken en dat het aantal overlegmomenten wordt beperkt.'

NZa

De NZa doet op dit moment onderzoek naar de informatievoorziening door zorgverzekeraars. Op 19 november hadden alle zorgverzekeraars hun polissen, tarieven en dekkingen bekend moeten maken, maar zorgverzekeraars zijn nog niet zover. Het uitstel van de pilot wijkverpleging heeft in Utrecht tot gevolg dat verzekerden nog steeds niet precies weten waar ze bij Zilveren Kruis volgend jaar aan toe zijn. De NZa houdt ook dit volgens een woordvoerder nauwlettend in de gaten. De NZa kan handhavend gaan optreden zodra de resultaten van dit onderzoek onder zorgverzekeraars  bekend zijn. Dat is naar verwachting halverwege december.

FNV

Op 22 oktober demonstreerden ruim honderd wijkverpleegkundigen tegen de pilots in Utrecht, Zwolle, Hardenberg en Ommen voor het hoofdkantoor van Zilveren Kruis in Leiden. De FNV heeft haar leden in de pilotgemeenten inmiddels opgeroepen van zorgverzekeraar  te veranderen als zij nu bij Zilveren Kruis verzekerd zijn. Desgevraagd kan de zorgverzekeraar nog niet zeggen of er verzekerden zijn die om deze reden zijn overgestapt. Het aantal telefonische vragen hierover is niet toegenomen. Voor de verzekerde hoeft er niets te veranderen;  die mag volgens Zilveren Kruis 'altijd blijven kiezen voor de huidige zorgaanbieder en dat blijven we gewoon vergoeden'.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Lees het dossier.

Gerelateerde tags

4 reacties

 • Mirjam Broeder

  Een PGB krijg je niet zomaar in de zorgverzekering. Overstappen is m.i. een goede keuze, bijv. naar de restitutieverzekering van DSW: ook nog een stuk goedkoper. Hiermee hou je ook eigen regie.

 • Het wordt er niet beter op in de gezondheidszorg! Waar zijn 'zij' mee bezig?!

 • bezorgde

  Voor clienten is vertrouwen in de zorgverlener het belangrijkste kwaliteitsaspect!
  Zilveren Kruis en Achmea laten zich dus niets gelegen liggen aan de client, maar winst staat op 1!
  Achmea opereert onder diverse namen; lekker verwarrend bij de keuze voor de zorgverzekering. Dus let goed op!

 • ekindt

  Wat een haantjesgedrag van alle betrokken spelers met de klant als lijdend voorwerp!
  Één advies voor alle mensen in de regio Utrecht die zorg nodig hebben; zet uw indicatie om in een PGB en bepaal zelf van wie u zorg en ondersteuning wilt.
  Wordt daarmee weer leidend!

Of registreer u om te kunnen reageren.