Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Declaratiechaos bij gemeenten

Het debacle met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) herhaalt zich in de Wmo. Dat zien zorgaanbieders en leveranciers van declaratie- en facturatiesoftware gebeuren. De systemen die gemeenten momenteel gebruiken om declaraties van zorgaanbieders te betalen, voldoen totaal niet.
Declaratiechaos bij gemeenten

Zorgaanbieders staan vergelijkbare problemen te wachten rond de uitbetaling van declaraties door gemeenten als de chaos die momenteel speelt met de uitbetaling van het pgb door de SVB. De meerderheid van de gemeenten is technisch niet in staat om facturen van aanbieders te betalen.

Dat zegt onder andere Bas van Nieuwkerk, algemeen directeur bij Care Expert, specialistische dienstverlener in het declareren en factureren van zorgbudgetten. Van Nieuwkerk baseert zijn uitspraak op basis van klantgesprekken met zorgaanbieders. 'Ik heb klanten die werken voor 67 gemeenten. Bovendien ben ik bij verschillende bijeenkomsten over de iWmo geweest. Dat is de officiële VWS-standaard om betrokken partijen te ondersteunen bij de transitie van AWBZ naar Wmo 2015. Daar komt sterk naar voren dat op een paar gemeenten na nog geen enkele gemeente het hele traject kan doorlopen van declaratie tot uitbetaling.'

Noodoplossingen

Petra Dollekamp van bureau AAG adviseert zorgaanbieders. Ook zij ziet het betalingsverkeer in de Wmo falen. 'Veel zorgaanbieders weten nog niet in welk format ze hun declaraties moeten aanleveren. Als gemeenten daar nu nog beslissingen over moeten nemen, dan weet je zeker dat aanbieders hun betalingen voor januari niet op tijd binnen zullen krijgen. Met name kleine aanbieders kunnen niet maanden zonder betaling. Er zullen noodoplossingen moeten komen zoals bevoorschotting van zorgaanbieders. Een ander knelpunt is de diversiteit van vastleggings- en facturatievereisten per gemeente. Aanbieders hebben meer voorbereidingstijd nodig om aan al die eisen te kunnen voldoen. Wat ik vooral betreur, is dat deze administratieve rompslomp de samenleving nu zoveel geld kost, dat je de besparingen in de zorg er tegen weg kunt strepen. Een eenduidige oplossing is noodzakelijk om de administratieve lasten in de toekomst structureel te verminderen.'

Brief

Van Nieuwkerk is van plan om gemeenten die nog geen format hebben aangeleverd, aan te schrijven. 'Omdat we nog steeds wachten op de formats van een aantal gemeenten, willen we uit naam van onze klanten brieven versturen met de mededeling dat we 'gewone' facturen gaan sturen die aan de wettelijke eisen voldoen. Onze klanten moeten hun declaraties kunnen indienen, omdat ze recht hebben op de uitbetaling van geleverde zorg en dienstverlening. Of gemeenten deze factuur accepteren, is nog maar de vraag.'

Gemeente

Woordvoerder Asha Khoenkhoen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) herkent de signalen van zorgaanbieders. Volgens haar had bij de transitie zorginkoop prioriteit boven administratie. 'Het is daarom zeker nog niet overal geregeld. Maar er is al wel meer gebeurd op dit gebied dan wij van tevoren hadden verwacht. Zo hebben wij het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) opgericht. Hier kunnen gemeenten zich bij aansluiten om tot universele declaratie en facturatie te komen. Dat hebben we in een recordtempo opgezet, maar nog niet alle gemeenten zijn hier op aangesloten. Wij hopen dat dit zo snel mogelijk gebeurt.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

8 reacties

 • het kan beter

  Deze regering met de PvdA voorop beduveld jan-en alleman

 • Petrus

  Wij zijn ook zorgaanbieder. Ik onderschrijf de reactie van jeroenh (altijd kritisch zijn), maar Wanne heeft gewoon gelijk. Het is een puinhoop. Ook onze gemeentes zijn aan het worstelen met de definities. Je kunt de softwareleveranciers niet kwalijk nemen dat ze geen producten kunnen maken met onbekende parameters. Dit is gewoon het gevolg van het huidige 'shit-and-run' beleid. Vergeef mijn uitdrukking, maar als je iets weglegt zonder de nodige pecunia bij de gemeente, waarbij binnen een paar maanden het in jaren opgetuigde administratieve construct van verantwoording en eigen bijdrage eigen gemaakt moet worden, dan vraag (smeek) je als minister om problemen. Of zou men in Den Haag echt niet meer op de hoogte zijn, van het gedrocht dat afgelopen jaren gecreëerd is? Ik blijf me verbazen...

 • Wanne van Dorst

  @jeroenh wij zijn zorgaanbieder en ik onderschrijf dit stuk. Het is een puinhoop

 • Wanne van Dorst

  Het is chaos. iWMO is een fake standaard. Elke gemeente voert eigen exotische productcodes op. In Groningen zijn de budgetten nog niet eens bekend. Het is bijna half februari! En de zorgtoewijzing is in de meeste gemeenten een black box. Grote partijen spelen elkaar de bal toe binnen de sociale wijkteams en de gemeente vindt dat prima. Het is pure kartelvorming en de gemeente voert geen regie

 • jeroenh

  beste zorgvisie-redactie, mag ik opmerken dat de 'brengers' van dit nieuws toch wel uit enigzins verdachte hoek komen? Een adviesburo en een softwarebedrijf die zich richten op zorgadministratie vinden dat gemeenten meer op dit terrein zouden moeten doen...tsja...

 • jvjansen2

  Gemeenten verwerken al jarenlang inkomende facturen. Daar komen nu de facturen voor de zorg bij.
  Waarom zouden de gemeenten hiervoor hun systemen aan moeten passen? Als leverancier voeg je je gewoonlijk naar de wensen van de klant, niet andersom.
  Daarnaast kun je je afvragen of het systeem via de zorgkantoren zo goed werkte. In tegendeel, de zorgkantoren zijn er nooit in geslaagd een sluitende elektronische verwerking tot stand te brengen. En voor zover die bestond, was deze niet in overeenstemming met de WBP en koste die ook veel administratieve inspanning.

 • Petrus

  Wat trouwens ook meespeelt: het CAK die op het laatste moment allerlei nieuwe codes naar de stake-holders toespeelt zonder communicatie. Niemand heeft gewoon het overzicht. Arme cliënt die het moet begrijpen.

 • Petrus

  Tja, welke onzalige minister besluit dan ook dat elke gemeente zelf mag bepalen wat ze onder de WMO vinden vallen en vervolgens daar een eigen draai aan mag geven....
  Hoe vreemd en onverwacht allemaal...... Nu nog de wijkverpleging...

Of registreer u om te kunnen reageren.