Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Psychotherapeuten verbijsterd door Schippers

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVPP) is verbijsterd dat minister Edith Schippers van VWS het bestuurlijke akkoord met de ggz heeft opgezegd.
Psychotherapeuten verbijsterd door Schippers

LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren doet in een brief, in handen van Zorgvisie, aan de minister een oproep om het bestaande akkoord verder te ontwikkelen, 'zodat alle burgers in Nederland, die dat nu of in de toekomst nodig hebben, verzekerd blijven van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg'.

Ggz-akkoord is meer dan art. 13

Dat de minister het akkoord tijdens overleg vorige week met de akkoordpartijen een 'simpele uitruil van gemakken en ongemakken' noemde, heeft bij Van Buuren tot veel verbazing geleid. Volgens hem zien de andere ondertekenaars het bestuurlijke akkoord als een visie op de manier waarop de ggz kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar blijft. De minister lijkt het welslagen van het akkoord volledig op te hangen aan aanpassing van artikel 13 Zorgverzekeringswet. De LVVP wijst erop dat deze wijziging bij het eerste bestuurlijke akkoord helemaal niet aan de orde was. Het onderwerp is pas tijdens de laatste onderhandelingsronde van het tweede akkoord ingebracht door zorgverzekeraars en de minister. De andere partijen hebben daar onder voorwaarden mee ingestemd. Daaraan is momenteel niet voldaan. Zo vindt de LVVP dat het machtsevenwicht te veel doorschiet naar zorgverzekeraars, dat er geen gelijk speelveld is tussen zorgaanbieders, waardoor er geen goede selectieve zorginkoop kan zijn.

Interview Jacobine Geel

Volgens Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, moeten partijen geduld hebben en begrip tonen voor elkaars belangen. 'De minister heeft tijd nodig om te kijken waar de politieke ruimte zit',  zegt ze in een interview dat vrijdag 6 februari verschijnt het Zorgvisie Weekoverzicht.

Geestelijke gezondheidszorg

Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Bekijk het dossier

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen selectief zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, kunt u horen op de Dag van de Zorginkoop op 8 april.
Bekijk het programma

9 reacties

 • n.hogendoorn

  Ik lees steeds negatieve zaken over de zorg (GGZ, PGB, ouderen zorg) en dan met name over mw. Schippers en de heer van Rijn, het wordt tijd dat de ze de biezen pakken en zien wat ze kapot maken. Laat ze maar afhankelijk worden van de zorg, dan zullen ze wellicht een en ander terugdraaien.

 • Robocop

  Ja, het kan in de GGZ allemaal effectiever zodat de kosten worden bespaard. Veel bureaucratie, veel administratieve lasten, en wellicht ook niet zinvolle behandelingen. Feit is wel dat Schippers zich blind staart op de bezuinigingen en deze linksom of rechtsom wil halen. Zoals het er nu naar uit ziet vindt ze haar ego oneindig veel belangrijker dan een constructieve oplossing die door alle partijen (patiënten, verzekeraars en zorg aanbieders) wordt gesteund. Gemiste kans.

 • Alberts

  1980 is toch lang geleden Bresker. Wie zijn de 'we' in uw post?

 • verwoerd

  nu gaan de responden elkaar onderuit halen. En dat is nu net waar de politiek altijd blij mee is. Het moet gaan over de zorg en behandeling kunnen blijven bieden, en een vrije keus voor welke behandelaar of instituut. De zorgverzekeraar beperkt deze al genoeg toch. Dit is toch de speler die het bepaald? Schippers heeft wel iets dictatuurs over zich, of zou het een groot ego zijn? De bedoeling is goed denk ik, maar doe het met meer kennis, en expertise als het gaat waar, en op welke onderdelen bezuinigd kan worden. Ik vind het b.v. nog steeds belachelijk dat je in acad. e.a. ziekenhuizen kosteloos koffie kunt drinken. Dat moet toch een behoorlijke kostenpost op jaarbasis zijn. is dit noodzakelijke zorg, wie betaald dit? Kijk eens naar dit soort zaken. Ook de hoogstandjes in de zorg mogen aangepakt, en zorg dat iedereen de zorg en behandeling kan krijgen om te kunnen blijven functioneren. Dus minder eigen bijdrage, behandelingen niet vergoeden etc. Dit sluit nl heel veel mensen buiten de nodige zorg en behandeling die ze nodig hebben.

 • bresker

  Nee meneer Alberts, dit heeft de GGZ allemaal aan zichzelf te wijten door jarenlang v.a. 1980 ambulanterfanten bij RIAGG's, zgn therapeuten die overal tegen waren, RIAGG dossiers die er uit zagen als een Japanse tuin: er stond niet in, als we ze nodig hadden voor een IBS lieten ze ons gewoon stikken etc., intakes door stagaires SPV en zo kan ik nog wel even doorgaan. En maar zgn. deskundigheid etaleren, daar werd al snel doorheen geprikt, een subkultuur om van te kotsen.

 • Alberts

  De GGZ kost helemaal niet teveel, hoe komt u er bij. Elke euro in de GGZ levert er 4 op (bron: http://www.trimbos.nl/~/media/Nieuws%20en%20Persberichten/strategische-verkenning1.ashx)

  Voor zover de GGZ inefficient werkt ligt dat met name aan het systeem met veel bureaucratie en de toch wel amateuristische manier waarop grote instellingen gemanaged worden. Ik heb er jaren in gewerkt, het is verschrikkelijk. Nu al een aantal jaren vrijgevestigd en ik ben weer van mijn werk gaan houden. Direct contact met verwijzers, patienten, op de bal spelen met nieuwe ontwikkelingen, ROM, evidence based werken en veel voldoening. Helaas wel veel administratie en prijzen voor behandelingen die ik moet hanteren en ook ik niet kan uitleggen. Maar desalniettemin is de GGZ een mooi en maatschappelijk zeer relevant vak.

 • Kaat

  De betaling per minuten van bv tussen 1200 en 2000, er werd goed voor gezorgd dat de declaratie nooit tegen maar altijd net over de grens ging. Ik weet ook dat voor lichttherapie met een leenlamp thuis rustig 15 x 30 min. Behandeltijd in rekening werd gebracht.

 • thism

  Minister schippers ziet dat de GGZ te veel kost en ook niet altijd effectief is. Dat kan zo niet doorgaan. Juist in het belang van de client moet de branche uit de ivoren toren komen. De GGZ is geen werkgelegenheidsproject en moet leren doelmatiger te worden en meer kritiek te accepteren. In het belang van de client en de samenleving.

 • Nancy Dijke

  Jacobine Geel heeft het over de belangen van de beide partijen. Hoe zit het intussen met de belangen van degenen die goede zorg nodig hebben? Die lijken alleen behartigd te worden door de GGZ. De minister van gezondheid lijkt zich alleen bezig te houden met economische belangen.

Of registreer u om te kunnen reageren.