Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers presenteert nieuw zorgplan

In het alternatieve zorgplan krijgen verzekeraars de mogelijkheid om korting te geven op het eigen risico. Daarnaast komen er scherpere kwaliteitseisen en toezicht op fusies wordt geïntensiveerd. Schippers heeft het nieuwe plan vandaag gepresenteerd.
Schippers presenteert nieuw zorgplan
Foto: ANP - Martijn Beekman

Na het verwerpen van de aanpassing van artikel 13 (afschaffing vrije artsenkeuze) ging Schippers op zoek naar een oplossing. Het aanpassen van de Wet bleek geen oplossing vanwege de lange tijdsduur. Ook de Algemene Maatregel van Bestuur bleek geen oplossing. Het kabinet heeft daarom gekozen voor een ander, breder pakket aan maatregelen. Het nieuwe plan is verdeeld in vier samenhangende onderdelen: de bevordering van contractering op kwaliteit, versterking van de positie van verzekerden, hogere kwaliteit zorgaanbod en meer evenwicht in de zorgsector.

Korting op eigen risico

Belangrijk focuspunt binnen het plan is de zorgcontractering waarbij zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over de kosten en kwaliteit. Dit middel om de zorg doelmatiger te maken verslapt volgens Schippers als weinig verzekerden kiezen voor een naturapolis (geen vrije keuze). 'Om contractering ook vanuit de verzekerden te bevorderen, wil het kabinet stimuleren dat er polissen ontstaan met een lager verplicht eigen risico als er gebruik gemaakt wordt van gecontracteerde zorg.' Deze polis is volgens Schippers vooral interessant voor mensen die denken hun eigen risico vol te maken. 'Verzekeraars lokken nu al jongeren met een lage premie en we zien dat zij hun eigen risico juist verhogen voor extra korting. De korting op het eigen risico is een manier voor verzekeraars om zich te richten op grote zorggebruikers.' Door een aanpassing van de vereveningsbijdrage wordt het aantrekkelijker om deze groep aan te trekken. 'Die verzekeraars die het aandurven chronisch zieken en kwetsbare verzekerden aan te trekken en aan zich te binden door zorg van goede kwaliteit te bieden, worden beloond. Ik maak extra middelen vrij voor onderzoek op dit terrein en de begeleiding ervan.' Patiënten krijgen vanaf 2016 extra mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van hun zorgverzekeraar.

Perverse prikkel mbi

Met het plan wil Schippers tegelijkertijd afrekenen met een perverse prikkel in het macrobeheersinstrument (mbi). Via het mbi worden overschrijdingen teruggehaald, ongeacht of de aanbieder een contract heeft of niet. Daardoor kan het voor een aanbieder zonder contract lonen om veel volume te draaien, de overschrijdingen worden namelijk op de hele sector teruggehaald. Schippers wil daarom het mbi gerichter inzetten op niet-gecontracteerde zorg zodat een prikkel ontstaat om contractering te bevorderen. Zorgaanbieders die zich netjes aan het contract houden, worden zo veel mogelijk ontzien.

Meerjarencontracten

Ook de duur van de contracten gaat veranderen. Ze wil meerjarencontracten stimuleren om het jaarlijkse circus te beperken, zowel voor grote zorgorganisaties als individuele beroepsbeoefenaren. Die laatste groep krijgt overigens een nieuw middel wanneer zij het niet eens zijn met het contract. Daarvoor wordt een speciale commissie opgericht waardoor huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners niet meer naar de rechter hoeven stappen.

Fuseren wordt moeilijker

Om een gelijker speelveld te maken in de zorg, wil Schippers de fusiegolf beperken. De keuze neemt volgens haar de laatste jaren steeds meer af. Het toezicht wordt daarom gebundeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het instrument van de Aanmerkelijke marktmacht, AMM) gaat daardoor over van de NZa naar de ACM. De autoriteit krijgt er daarom een flink aantal extra medewerkers bij. Schippers wil het beleid maximaal aanscherpen om fusies tegen te gaan, 'want er moet wel keuze overblijven voor de patiënt', aldus de minister.

Extra kwaliteitseisen ggz

In het zorgplan gaat Schippers ook dieper in op het zorgaanbod in de ggz. Dat kan volgens haar verder worden verbeterd door de kwaliteitseisen aan het zorgaanbod op te schroeven. In deze sector is het inzicht in kwaliteit nog beperkt. Om daar verandering in te brengen stelt Schippers aanvullende eisen aan kwaliteit en transparantie over de geleverde zorg. Het gaat in het bijzonder om het verplicht aanleveren van ROM-gegevens, het verplichten van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en het goed vastleggen van de verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaar en de overige behandelaren. Verder treed Schippers in overleg met de NZa over de mogelijkheid om te verplichten dat informatie over bovengenoemde eisen op de factuur wordt vermeld, inclusief het BIG-registratienummer van de betrokken hoofdbehandelaar.

Draagvlak

Schippers zei tijdens de persconferentie dat ze goed heeft gekeken naar draagvlak voor haar nieuwe plan, zowel politiek als in het veld. Maar garanties zijn volgens haar niet te geven. 'Dat weet ik sinds december.' Schippers ziet overigens niet in wrok om naar het mislukken van haar eerdere voorstel. 'In de politiek moet je met een zakelijk oog kijken. Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom.'

Crisis vrije artsenkeuze

De plannen voor vrije artsenkeuze van Schippers werden eind 2014 niet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Haar voorstel om zorgverzekeraars een goedkopere polis te laten aanbieden waarin zij alleen behandelingen betalen door specialisten met wie zij een contract hebben, haalde onverwacht geen meerderheid. Drie senatoren van coalitiepartner PvdA stemden tegen. Het kabinet leek dagenlang aan een zijden draadje te hangen.

8 reacties

 • f.puijnen

  Zij kan dat heel goed betalen maar als zij net zo vel verdiende als de meeste mensen die moeten leven van de a.o.w.dat piepte zij HEEL anders

 • Henk

  Ik zoek vooral wat er nieuw aan is. Dit kon al.

 • Yo

  'Iedereen is de weg kwijt'......en in den haag nog het meest...

 • anhjansen

  https://www.zn.nl/nieuws/pers/persbericht/?newsitemid=140935168

  ZN: positieve aanknopingspunten in alternatieven Schippers

  'De voorstellen van de minister kunnen een goede stimulans vormen voor het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Wel zal bij de uitwerking goed moeten worden gelet op de uitvoerbaarheid en de uitlegbaarheid richting verzekerden. Zorgverzekeraars hebben bijvoorbeeld twijfels over een polis met een lager verplicht eigen risico als de verzekerde gebruikmaakt van gecontracteerde zorg'.

  --Zolang de verzekeraars maar hun verdienmodel in stand kunnen houden vinden zij alles best. Wijzen de Minister netjes op te voorziene problemen en complicaties.

  Waarom eigenlijk niet gewoon die 4 Protontherapie centra afblazen? Dat scheelt direct al 1 miljard aan zinloze zorg.
  En als we toch bezig zijn, waarom niet het advies van HCP/EHCI opvolgen en de dialysebehandelingen naar Zweeds model uitvoeren? Dat scheelt volgens HCP/EHCI een 6 miljard euro aan ziekenhuiszorg.
  Over zinloze zorg gesproken.

  Dit Konijn uit de Hoge Hoed van de Minister moet maar voor de Kerst worden bewaard. En bedenk; de problemen zitten in de Care! De Cure is goedkoper dan in omliggende landen. Rantsoenering bewijst het. Niet voor niet kopen Nederlanders dit jaar voor een 1 miljard euro aan grensoverschrijdende, planbare, zorg in.

  Gaan de verzekeraars dat ook indammen middels de truc van het eigen risico? We gaan het 1 april vernemen.

 • j

  Ook de nieuwe ideeen van Schippers dat ouderen ,chronisch ziek en gehandicapten
  profiteren van haar nieuwe zorgplan kloppen niet!

  Zoals men weet is de WTCG weggevallen.
  Nu heeft de Gemeente voor minima daar een compensatie voor getrokken dit
  betekend dat:
  De gemeente maandelijks een bijdragen van E20,- (dus E240,- per jaar )
  bijdraagt aan het eigen risico .
  Zelf betaal je dan E10,- per maand meer aan premie.
  Dit betekend al dat je er E250,- op achteruit gaat!

  Hoezo profiteren ouderen en gehandicapten van haar nieuwe plan?

 • Alberts

  ZV zien het plan niet zitten? Dat lees ik nog nergens. Kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit plan juist met ZV is gemaakt. Als men Schippers hoort praten - gisteren bij Jinek- hoor je een persvoorlichten van ZN spreken.
  Verder zal dit plan voor nog meer bureaucratie en administratieve druk zorgen, wat ook geld kost.
  Het systeem verstrikt zichzelf. Wanneer toegeven dat de planeconomie niet houdbaar is, de kaders wringen teveel. Ik denk zelf dat meer uit het verzekerde pakket halen en een vrijere markt op termijn de enige weg zal blijken.

 • Rob

  De minister speelt het handig door haar politieke tegenstanders buiten spel te plaatsen en zich te verzekeren van steun van de PvdA top. Toch is er een probleem. Als het plan werkt dan is dat effectief toch vanwege het opheffen van vrije artsenkeuze door een groot verschil in eigen risico. Zorgverzekeraars zien het plan echter niet zitten. Dan zijn de bezuinigingen niet in te boeken. De minister loopt zo het risico op een tweede blauwtje op hetzelfde dossier. En de eerste doet nog flink pijn.

 • DGo

  Zie onderstaande link:

  http://www.ftm.nl/exclusive/de-opmerkelijke-draai-van-zorgverzekeraars-vrije-artsenkeuze/

  De vraag kan worden gesteld waar men mee bezig is wanneer eerst ZN niet warm werd van inperking van de vrije artsenkeuze (zie de link en de tekst uit notulen van ZN) en nu ineens wel.

Of registreer u om te kunnen reageren.