Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Stel nieuwe bekostiging wijkverpleging uit’

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders willen de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging niet per 1 januari 2016 invoeren. Ze maken gehakt van het model dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil invoeren.
‘Stel nieuwe bekostiging wijkverpleging uit’
Foto: ANP

Het NZa-rapport Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet heeft weinig draagvlak in de sector. In bijlage 2, waarin alle reacties van veldpartijen staan, valt te lezen dat ActiZ, de organisatie van werkgevers in de ouderenzorg, het rapport naar de prullenbak verwijst. Het advies is in strijd met het 'onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging' dat ActiZ heeft ondertekend. 'Vanuit ActiZ kan het advies niet op draagvlak rekenen.' Invoering van het NZa-model in 2016 wordt bijzonder lastig, voorspelt ActiZ.

Proeftuinen uitkomstbekostiging

De zorgaanbieders willen dat de nieuwe bekostiging uitgaat van de uitkomsten van de zorg. Daarvoor willen ze eerst twee jaar in proeftuinen experimenteren met bekostigingsvormen die bijdragen aan gezondheidswinst en meer kwaliteit van leven. 'We willen een model uitkomstbekostiging dat zich heeft bewezen in de praktijk. En niet snel een model invoeren dat is bedacht vanachter een bureau en waarvan niet duidelijk is of het werkt', verklaart ActiZ-directeur Aad Koster.

NZa: proeftuinen leiden tot vertraging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is geen voorstander van proeftuinen. Dit kan leiden tot jarenlang uitstel, omdat het vaak zo veel tijd kost om de resultaten van experimenten te verwerken in beleid. De NZa stelt dat er binnen het model voldoende ruimte is om te experimenteren met resultaatbeloning.

ZN wil casemix

Zorgverzekeraars pleiten ervoor om voor 2016 hetzelfde model als in 2015 te hanteren. Ze willen meer tijd om de bekostiging te baseren op de casemix van patiënten. De NZa wil dat ook graag, maar dat is op basis van de huidige data nog niet mogelijk. Om die informatie te verzamelen, is het juist van belang om zo snel mogelijk te starten met de nieuwe bekostiging, redeneert de NZa.

Tijdschema krap

Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars denken dat het tijdschema te krap is om declaratiestandaarden en IT-systemen op tijd aan te passen. Maar de NZa ziet dat anders. Invoering per 1 januari 2016 is 'ambitieus, maar haalbaar'.  Voorwaarde is wel dat het ministerie van VWS eind maart een go/no-go-besluit neemt.

Vijf zorgzwaartepakketten

Het nieuwe bekostigingsmodel oogt complex. Hoofdmoot in de bekostiging is een model van vijf zorgpakketten, van zeer licht oplopend naar zeer zwaar. De NZa gaat voor elk pakket een maximumtarief bepalen op basis van de prijs per uur, de vereiste deskundigheidsmix en het aantal uren zorg. Dan is er nog een buitencategorie voor patiënten met een zeer intensieve zorgvraag.

Toeslagen

Verder kent het model twee toeslagen: de patiëntgebonden en de populatiegebonden toeslag. Elke toeslag kent twee vormen. Bij het patiëntgebonden toeslag krijgen zorgaanbieders een extra bedrag per cliënt voor bijzondere resultaten of extra geld voor zorgvernieuwingen. De NZa wil de hoogte van de toeslag overlaten aan de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Mits de afspraken maar passen binnen het budgettair kader zorg.

Binnen de populatiegebonden toeslag is de eerste vorm een extra bedrag voor taken die niet direct te herleiden zijn tot een individueel zorgtraject. Het gaat om de financiering van sociale wijkteams en preventietaken. Zorgaanbieders komen hier alleen voor in aanmerking als ze zelf zorgverlenen. De tweede prestatie betreft de regionale organisatie van onplanbare zorg. Dat is bedoeld voor zorgorganisaties die voor andere zorgorganisaties in de regio de beschikbaarheid, oproepbaarheid en zorgverlening organiseert van onplanbare zorg. Ook voor de hoogte van de populatiegebonden toeslagen krijgen verzekeraars veel vrijheid, als het aan de NZa ligt.

ACM en populatiebekostiging

De NZa ziet nog wel wat obstakels bij de invoering van de populatiegebonden bekostiging. Om die te realiseren is er veel afstemming en samenwerking nodig tussen zorgaanbieders onderling en met zorgverzekeraars en gemeenten. Volgens de NZa ligt het daarom voor de hand dat de inkoop door middel van representatie wordt gedaan. Dat valt echter buiten de bevoegdheid van de NZa. Dat ligt op het bordje van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De NZa adviseert VWS om met de ACM af te spreken wat wel en niet kan bij de afstemming van gezamenlijke inkoop voor populatiegebonden bekostiging.

3 reacties

 • Seb

  Zijn er nog mensen die deze discussie begrijpen? Het zorgsysteem zal in het eigen zwaard vallen vanwege de complexiteit. Dit is niet meer uit te leggen / uit te voeren door gewone mensen. Geen knappe communicatieadviseur gaat hierbij de oplossing bieden.

  Inderdaad: veel succes!

 • fred

  Geachte lezer,
  Laten we ook kijken naar de ervaringen met de DBC's en DOT's in de ziekenhuiswereld.
  Hoe gaan we rekenen als een klinisch geriater wordt geconsulteerd?
  Verder is het raadzaam om even het standpunt van de autoriteit consument en markt af te wachten.
  Wellicht is het verstandig om een speciale commissie hiervoor in te stellen?
  Veel succes!

 • wannevandorst

  Geweldig, al die met belasting- en zorggeld gefinancierde instanties die elkaar dwars zitten, tegenspreken, bevechten en daarmee de zorgaanbieders horendol maken.
  Ga eens om de tafel met betrokken partijen en kom dan met een goed plan! We worden gék van jullie!

Of registreer u om te kunnen reageren.