Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn zegt sorry voor pgb-chaos

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft zijn tijdens een verhit Kamerdebat zijn excuses aangeboden voor de ontstane chaos rond de uitbetaling van het persoonsgebonden budget. Hij beloofde daarbij opnieuw dat de betalingen binnen tien dagen zullen plaatsvinden. ‘Ook voor mij geldt: eerst zien dan geloven’, voegde hij daar aan toe na aanhoudende kritiek van de oppositie.
Staatssecretaris Martin van Rijn tijdens het pgb-debat
Staatssecretaris Martin van Rijn tijdens het pgb-debat - Foto: ANP - Martijn Beekman

De SVB is sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitbetaling van zorgverleners, maar dat zorgt nog voor veel onduidelijkheid. Veel zorgverleners klagen over een chaotische administratie en een slechte bereikbaarheid van de SVB en zeggen dat ze hun geld nog niet hebben ontvangen. Van Rijn maakte daarvoor zijn excuses tijdens het debat, waarbij ook enkele budgethouders in het publiek zaten. Vervelend was dat tijdens de verontschuldiging van de staatssecretaris het geluid in de Kamer nog niet was ingeschakeld voor de mensen die het debat online volgden.

Prop in het systeem

Van Rijn ging tijdens het debat in op de oorzaken van de problemen. Ten eerste zorgden laat opgestuurde zorgcontracten voor een prop in het systeem. Ten tweede de nieuwe ketenafhankelijkheid. Voordat zorgverleners uitbetaald kunnen krijgen, moet er een door de gemeente of zorgverzekeraar goedgekeurd zorgcontract bij de SVB liggen. Derde oorzaak is volgens Van Rijn de gebruiksvriendelijkheid die te wensen over laat. Het systeem wordt overigens niet op 'stel en sprong' verbeterd, legt de staatssecretaris uit. 'De focus ligt nu honderd procent op de betalingen.'

Geschiedenis gevraagd

Mona Keijzer (CDA) en Renske Leijten (SP) vragen tijdens het debat continu om een overzicht van de ontwikkelingen rond het trekkingsrecht. Zij willen een normenkader zien waaraan het ict-systeem van de SVB moest voldoen, welke besluiten er sinds de start in 2012 zijn genomen en hoe diverse audits (controles van het systeem) hebben uitgepakt. Van Rijn ontwijkt de vragen door een summiere opsomming te geven tijdens het debat en te verwijzen naar eerdere rapporten.

Leijten wijst de staatssecretaris er vervolgens op dat de problemen tijdens eerdere de systeemcontroles al aan het licht zijn gekomen. Volgens Leijten zou Van Rijn de afgelopen jaren minimaal zes keer zijn gewezen op de ontstane chaos. Ook daar gaat Van Rijn niet op in. Hij kijkt liever naar de toekomst en vindt het nu niet het moment om terug te kijken naar de toekomst. Van Rijn herhaalt: 'Alle aandacht gaat nu uit naar de betalingen.'

Betalingen: de cijfers

De SVB heeft van de 134.000 budgethouders circa 229.000 zorgovereenkomsten ontvangen. Hiervan is ongeveer driekwart verwerkt. Daardoor zijn vorige week 59.000 budgethouders betaald. Dit zijn zorgverleners die een zogenaamd vast maandloon hebben afgesproken met de budgethouder en die daardoor aan het einde van dezelfde maand waarin is gewerkt, worden betaald. Sinds februari kunnen budgethouders voor 113.000 zorgverleners declaraties indienen, momenteel zijn er zo'n 11.000 declaraties binnen, liet Van Rijn tijdens het debat weten. Deze worden binnen tien werkdagen betaald. Over de betalingen heerste tijdens het debat nog veel onbegrip. Mona Keijzer en Renske Leijten eisten dat alle 170.000 zorgverleners binnen tien dagen betaald zouden worden. Van Rijn legde uit dat de SVB eerst de declaratie moet ontvangen, pas daarna gaan de tien werkdagen in.

Betalingen: de uitvoering

In totaal zijn er drie groepen die door de SVB betaald worden. De eerste groep vormen de zorgverleners die tegen een maandloon zorg verlenen op basis van een vast aantal uren. Binnen deze groep heeft bijna iedereen de betaling ontvangen. 'We zijn nog bezig met een "veegactie" waardoor iedereen echt betaald wordt.' De tweede groep bestaat uit zorgverleners die niet elke maand dezelfde zorg verlenen waardoor uren en andere kosten uiteen lopen. Voor de zorg die in januari geleverd is, kan vanaf 1 februari een declaratie ingediend worden. Zorgverleners worden na ontvangst binnen tien werkdagen betaald. De laatste groep zijn mensen die 'buiten de boot' vallen. Zij kunnen de declaratie indienen en na een controle wordt alsnog uitbetaald. Van Rijn: 'Onder deze laatste groep valt iedereen waarvoor maatwerk nodig is, dus ook particuliere wooninitiatieven.' Mensen die buiten de boot vallen, moeten contact opnemen met de SVB en contact zoeken met het zogenoemde Rapid Response Team. Dit team heeft volgens Van Rijn de bevoegdheid om snel problemen op te lossen en betalingen te doen.

Per Saldo

Per Saldo, de belangenorganisatie voor mensen met een pgb, volgt de ontwikkelingen nauwgezet. 'Ik hoor positieve verhalen dat zorgverleners inmiddels hun geld binnen hebben. Maar helaas hoor ik nog meer verhalen van mensen bij wie wel de melding "betaald" staat, maar die nog niets op hun rekening zien', aldus een woordvoerder. 'Deze problemen geven heel veel onrust.' Per Saldo kan daar in de toekomst mogelijk meer aan doen. Tijdens het Kamerdebat verzoekt Bas van 't Wout (VVD) in een motie om Per Saldo in de toekomst nauwer te betrekken bij de uitbetalingen van het pgb.

Onderzoek ombudsman

De Nationale ombudsman liet vandaag weten ook onderzoek te doen naar de problemen bij de SVB. Besprekingen van de ombudsman en de SVB over de klachten hebben nog niet geleid tot verbetering. 'Het ziet er niet naar uit dat de problemen met de uitbetaling op korte termijn zijn opgelost. Nog steeds is de SVB moeilijk bereikbaar en het informatiesysteem overbelast', aldus de ombudsman.

Dossier pgb

Lees alle artikelen over het persoonsgebonden budget in het dossier pgb.

Foto

 • Toeschouwers tijdens het pgb-debat

  Toeschouwers tijdens het pgb-debat

  Foto: ANP - Martijn Beekman
 • Kamerleden (VLNR) Karen Gebrands (PVV), 50Plus-fractievoorzitter Henk Krol, Bas van 't Woud (VVD), SPG-leider Kees van der Staaij en Mona Keijzer voor aanvang van het pgb-debat

  Kamerleden (VLNR) Karen Gebrands (PVV), 50Plus-fractievoorzitter Henk Krol, Bas van 't Woud (VVD), SPG-leider Kees van der Staaij en Mona Keijzer voor aanvang van het pgb-debat

  Foto: ANP - Martijn Beekman
 • Carla Dik-Faber (CU), Renske Leijten (SP) en Corinne Ellemeet (GL) leggen het vuur aan de schenen van Van RIjn.

  Carla Dik-Faber (CU), Renske Leijten (SP) en Corinne Ellemeet (GL) leggen het vuur aan de schenen van Van RIjn.

  Foto: ANP - Martijn Beekman
 • (VLNR) Esther den Dekker en Loes Volkers, drijvende krachten achter de hashtag "pgbalarm", vragen voor het debat over persoonsgebonden budgetten aandacht van Kamerleden Carla Dik-Faber (CU), Otwin van Dijk (PvdA), Corinne Ellemeet (GL) en Mona Keijzer (CDA).

  (VLNR) Esther den Dekker en Loes Volkers, drijvende krachten achter de hashtag "pgbalarm", vragen voor het debat over persoonsgebonden budgetten aandacht van Kamerleden Carla Dik-Faber (CU), Otwin van Dijk (PvdA), Corinne Ellemeet (GL) en Mona Keijzer (CDA).

  Foto: ANP - Martijn Beekman

2 reacties

 • marja.pijl

  Waarom nemen we geen voorbeeld aan Duitsland? Daar wordt een degelijke indicatiestelling gedaan. Er wordt niet tot op het uur berekend hoeveel zorg iemand nodig heeft, maar men wordt ingedeeld in categorieën en voor iedere categorie staat een bepaald bedrag. Hoe de patiënt dit bedrag besteedt doet niet ter zake. Wat wel ter zake doet is hoe de patiënt wordt verzorgd. Eens in de zoveel tijd moet hij een verpleegkundige laten komen die vaststelt of de verzorging adequaat is. Zo ja, dan houdt hij het budget, zo neen, dan kan dat er toe leiden dat het pgb wordt omgezet in zorg in natura. Het gaat er uiteindelijk om dat de patiënt goed wordt verzorgd en het sluiten van ingewikkelde contracten en al de controles die we in Nederland uitoefenen op de besteding van het geld zijn kostbaar en niet erg zinnig.Laten we eens kijken hoe het systeem vereenvoudigd kan worden in plaats van het steeds ingewikkelder te maken.


 • mantelen

  Van sorry brandt mijn kachel niet. We hebben vorig jaar al gewaarschuwd dat et op dit punt mis zou gaan....

Of registreer u om te kunnen reageren.