Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ziekenhuizen wacht miljoenenkorting

Ziekenhuizen hangt een strafkorting boven het hoofd van honderden miljoenen euro’s omdat ze in 2012 en 2013 te veel hebben uitgegeven. De minister neemt dit voorjaar een beslissing over de inzet van het macrobeheersinstrument.
Ziekenhuizen wacht miljoenenkorting
Foto: ANP

Hoeveel de ziekenhuizen precies moeten terugbetalen is nog niet zeker. De Algemene Rekenkamer raamde de overschrijding van het budgettair kader medisch-specialistische zorg in het voorjaar 2014 op 600 miljoen euro voor 2012 en 300 miljoen euro voor 2013. De Rekenkamer tekende daarbij aan dat deze cijfers voor 52 procent gebaseerd zijn op ramingen, omdat de declaraties over de jaren 2012 en 2013 nog niet bekend waren.

Onterechte declaraties

Daarnaast hebben de definitieve vaststelling van de transitiebedragen invloed op de hoogte van de overschrijding. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze bedragen voor een deel van de ziekenhuizen al vastgesteld en heeft toegezegd begin 2015 een definitief overzicht te publiceren. Verder hebben ziekenhuizen een deel van de rekening al betaald via de onterechte declaraties. In december werd bekend dat dit 300 miljoen euro was. Dat betekent dat er sowieso een fors bedrag blijft staan van honderden miljoenen euro's.

Macrobeheersinstrument

In geval van een overschrijding kan minister Edith Schippers van VWS het macrobeheersinstrument inzetten, is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van VWS, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In december heeft de minister de Kamer laten weten dat ze in het eerste kwartaal hierover een knoop zal doorhakken. Een woordvoerder van VWS laat desgevraagd weten dat de minister in het voorjaar een besluit zal nemen. Hij kan daar verder niets over zeggen. Bronnen rond de Tweede Kamer melden dat de minister het macrobeheersinstrument vrijwel zeker zal inzetten.

Gedifferentieerd macrobeheersinstrument

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben zich altijd verzet tegen de inzet van het macrobeheersinstrument. Ze vinden het een bot middel, omdat ook ziekenhuizen worden gestraft die niet verantwoordelijk zijn voor overschrijdingen. Daarom willen ze een strafkorting die alleen terechtkomt bij de zorgaanbieders die meer geld hebben uitgegeven dan is afgesproken.

Onuitvoerbaar

De minister stelde onlangs in een brief aan de Tweede Kamer voor om alleen niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor overschrijdingen te laten opdraaien. De vraag is hoe uitvoerbaar dat is. Zo is lastig af te bakenen wat precies een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is. Sommige aanbieders hebben met een deel van de zorgverzekeraars contracten en met andere niet. 'Het wordt een lastige exercitie', stelt gezondheidseconoom Marco Varkevisser. Hij zat in 2012 in een commissie die de mogelijkheid van een gedifferentieerd macrobeheersinstrument heeft onderzocht. 'Het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders is waarschijnlijk te klein om een grote korting te kunnen ophoesten. Bovendien zijn er ook overschrijdingen mogelijk bij gecontracteerde zorgaanbieders. Zij hebben weliswaar vaak te maken met omzetplafonds, maar die zijn niet waterdicht. Er is voor de basisverzekering immers sprake van een wettelijk recht op zorg en verzekeraars hebben dus zorgplicht. Het is dus niet automatisch zo dat zij bij overschrijdingen de rekening niet hoeven te betalen.'

Onhaalbaar

Op 18 september liet Schippers de Kamer nog weten dat ze ook liever een gedifferentieerd macrobeheersinstrument wil, maar dat dit onhaalbaar is. Het instrument zou bovendien juridisch kwetsbaar zijn volgens de landsadvocaat.

9 reacties

 • Je weet wel

  Ik hoop dat de minister maar ook onze vertegenwoordiging op de hoogte is van de actualiteit.
  Een ziekenhuis spreekt een plafond af met een zorgverzekeraar, overschrijd het ziekenhuis het plafond dan moet dit worden terugbetaald aan de zorgverzekeraar. Onderschrijd het ziekenhuis dit plafond dan krijgt het ziekenhuis niet betaald. Het geld moet de minister dus halen bij de zorgverzekeraars. VWS houdt krampachtig vast aan het verleden en denkt nog te mogen afrekenen. Dus feitelijk zegt de minister dat de zorgverzekeraars te hoge plafonds afspreken. Wat is nu marktwerking?

 • het kan beter

  Ziekenhuizen wachten op miljoenenkorting! Het is allemaal het gevolg van de DBC financiering. Een oerdom systeem dat elk jaar voor poppenkast zorgt in de financiering. De erfenis van zieke politieke figuren zoals ex minister Klink hebben elk jaar hun nawerking. Ziekenhuizen tobben al jaren met een fout declaratiesysteem. Deze instituten worden gek gemaakt door de zorgverzekeraars want die reuken lont om de gekheid nog groter te maken. Nederland heeft bestuurders en politieke figuren nodig die rationeel kunnen denken - doen en handelen! Daar past geen naam schippers bij!

 • anhjansen2

  Wanneer er in een jaar meer en duurdere branden zijn dan de brandverzekeraars hebben geraamd, gaan de premies het jaar erop omhoog en betalen de brandverzekeraars de extra schadelast uit de reserves; daar zijn die reserves voor!
  Zo ook bij inbraak, glas, diefstal, en ieder andere schadeverzekering.

  Zorg was en is in de ogen van een aantal economen en politici een te verzekeren schade. Het is te voorzien en te ramen. De EU stelt aan schadeverzekeraars die zorg verzekeren de verplichting om reserves aan te houden om aan schadeclaims van verzekerden te kunnen voldoen. Waar zijn die 12 miljard euro reserves bij de NL verzekeraars voor nodig als die toch niet worden aangesproken?
  Simulatie van marktwerking voor en door ambtenaren was het Advies van de Raad van State: niet doen was het advies. Toch proberen en als het niet gaat is er nog de terugvaloptie zei de Minister en nu zitten we met de dubbel gebakken peren. 2016 is de fatale datum.

 • DGo

  Voor de doorberekende kosten zal zorg geleverd zijn, toch?

  Wanneer de zorg niet wordt geleverd ontstaat een wachtlijst.

  Wanneer vroeger een wachtlijst ontstond werd er wat geld ingepompt en was alles weer op orde............
  Dat werd door de verschillende ministers waaronder Mevr. Borst (was niet een van de slechtste!) uitgevoerd zonder zorgverzekeraars.

  Wanneer het huidige systeem volgens de minister VWS niet werkt, dan geeft zij een strafkorting en overruled daarmee de zorgverzekeraars.
  Kunnen we toch niet versneld overgaan tot het afschaffen van deze verzekeraars en alle zorgpremies laten innen door de belastingdienst?
  NB Zou ook het onverzekerd zijn van een groep Nederlanders oplossen.

  Dat kan niet (!) zal worden geroepen, want de belastingdienst heeft geen verstand van de zorg. Maar zorgverzekeraars ook niet veel, want anders zou de minister niet ingrijpen, toch?

  Wat zijn we elkaar toch aan het bezighouden! Al eens uitgerekend hoeveel dat kost? Het 'opruimen' van de zorgverzekeraars zou een flinke besparing opleveren. Meer dan we nodig hebben om een financieringsgat te dichten.

 • Teceer

  steeds opnieuw maakt deze mini-ster duidelijk dat zij niet uit is op de beste zorg voor mensen, die zorg nodig hebben. nee, haar beleid blijft erop gericht de zorg betaalbaar te houden voor de belastingbetalers, hoewel de meeste belastingbetalers (nog) geen zorg nodig hebben.

 • bas_leerink

  Ziekenhuizen hebben sowieso niet teveel premiegeld uitgegeven, immers de zorgverzekeraars hebben daarover met de ziekenhuizen bindende afspraken gemaakt. Daar houden wij ons aan. Daarmee is het MBI een buitengewoon grof en risicovol middel om in te zetten. Ik vertrouw op de wijsheid bij het ministerie om dit niet in te gaan zetten

 • De Vogelvrije Huisarts

  tel daar ook nog de recente overheveling van dure medicatie naar de tweede lijn bij op, dan komt er vast een cadeautje er bij..

 • lbaas

  De opmaat naar het faillissement van het bekostigingssysteem. Gaan we dan weer 10 jaar aan de ontwikkeling van een nieuw systeem werken? Dat zal alleen.maar meer gedoe geven. Dus maak het simpeler en ga terug naar de basisgedachte van het DBC-concept: eenvoudig transparant.

Of registreer u om te kunnen reageren.