Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten bestrijden fraude in Wmo en Jeugdzorg

‘Nu is het moment om onze systemen fraudebestendig te maken’, zegt burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik-Ido-Ambacht. De aanpak van fraude in de Wmo en Wet jeugdzorg wordt onder zijn voorzitterschap door de gemeenten Schiedam, Gorinchem, Cromstrijen en de Drechtsteden opgepakt.
Gemeenten bestrijden fraude in Wmo en Jeugdzorg

In veel gemeenten zijn de administratieve systemen voor Wmo en jeugdzorg nog niet af. Toch is een verbond van gemeenten al begonnen aan fraudepreventie. Jan Heijkoop is voorzitter van de stuurgroep fraude in de zorg. 'In het project wordt onderzocht waar de risico's liggen voor fraude en oneigenlijk gebruik in het gemeentelijk domein. Dan denken we niet alleen aan individuele houders van een persoonsgebonden budget (pgb). We gaan bijvoorbeeld ook nadrukkelijk kijken hoe bepaalde frauduleuze partijen uit aanbestedingen geweerd kunnen worden.'

Scherpe tarieven

Als voorbeeld noemt Heijkoop een casus in Gorinchem waar een klein zorgbureautje zorggelden wist te incasseren voor vrijwel geen enkele tegenprestatie. 'Het is onder de rechter dus ik kan geen namen noemen. Maar het komt voor dat ongewenste partijen zich via de marktwerking inschrijven voor heel scherpe tarieven en dan niet leveren. Veel systemen zijn nu in de maak en hierdoor ontstaan grijze gebieden op administratief gebied. In deze grijze gebieden kun je met creatief boekhouden veel fraudegevoelige handelingen plegen. Door onze administratie aan te scherpen moeten we dat tegengaan.'

Certificaten

Een uitkomst van de projectgroep zou kunnen zijn dat zorgaanbieders voortaan certificaten nodig hebben om ingekocht te worden door gemeenten. 'Uiteraard proberen we zo min mogelijk nieuwe bureaucratie op te tuigen voor legitieme zorgaanbieders. Maar momenteel is er nog zoveel onduidelijk dat rotte appels misbruik van het stelsel kunnen maken. Het is ook in het belang van de aanbieders dat de regels voor bijvoorbeeld declareren en aanbesteden zo snel mogelijk worden verhelderd en aangescherpt.'

Ondersteuning

De gemeenten werken in het project samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS, twee zorgkantoren, de pgb-belangenvereniging Per Saldo en het Kenniscentrum Handhaving. Het is de bedoeling dat de resultaten omstreeks maart 2016 aan het ministerie van VWS worden aangeboden en bruikbaar zijn voor alle gemeenten in Nederland.

Heksenjacht

'Het project is vanuit de gemeenten zelf ontstaan en wordt niet alleen toegejuicht door het ministerie van VWS en ZN. Ook verschillende politie-eenheden zijn enthousiast. Onze drijfveer is om geen cent van het krappe zorgbudget te verliezen aan fraude. Richting zorgaanbieders wil ik opmerken dat het zeker niet om een heksenjacht gaat, maar om verbetering en verheldering van de regels.'

Fraude in de zorg

Zorgfraude is een structureel probleem dat de maatschappij jaarlijks veel geld kost. Het dossier bevat artikelen over frauduleuze praktijken, fraudebeheersing en foutieve declaraties.

Gerelateerde tags

7 reacties

 • troda

  zorgaanbieders die certificaten moeten overleggen ? Dat is pas naïef om te denken dat dit niet fraude gevoelig is. Alles wordt uit de kast gehaald door aanbieders om dit op orde te krijgen om dat ze anders worden gekort. Op de werkvloer word je momenteel gek van de inval, flex krachten. Vaak jonge mensen die naast flexer nog 1 of 2 banen hebben om rond te komen. Vaste krachten worden hierdoor zwaar belast en dreigen af te haken of worden ziek. Het is in veel instellingen chaos op de werkvloer. Maar ze hebben de certificaten wel op orde. Het heeft even wat gekost maar dan heb je het komend jaar ook wat.

 • HendrikvM

  Erg ambitieus! De transitie-luchtballon Wmo en Jeugdzorg is nog maar net opgestegen. Overzicht ontbreekt maar fraude kan al bestreden worden. We hebben natuurlijk allemaal wel een zorgbureautje in het achterhoofd waar fraude gepleegd wordt. We zullen in Gorinchem alle zeilen bij moeten zette om het allemaal inzichtelijk te maken en te houden. Ook bij grotere organisaties waar miljoenen verdwijnen.

 • Seb

  Meer regels is meer fraude. De goeden lijden onder de slechten, etc. etc. We zitten op een heilloze weg. Het zorgsysteem is zo grootschalig, onpersoonlijk en complex geworden, dat het autonoom fraude veroorzaakt. Zolang we niet naar een systeem toegaan waar op natuurlijke wijze 'vertrouwen' en 'menselijke maat' centraal staan, zal fraudebestrijding 'dweilen met de kraan open' blijven. Bovendien zullen de echte fraudeurs niet aangepakt worden, maar juist de goedwillenden die door de complexiteit van de regels administratieve fouten maken.

 • Teceer

  de fout zit hem er natuurlijk primair in, dat niet de zorggebruiker de eindbeslissing neemt over de inkoop, maar de gemeente (en/of de zorgverzekeraar). dat maakt kostbare controlemechanismes nodig die met een grotere directe betrokkenheid van de zorggebruiker niet nodig zouden zijn. te vrezen valt dat de bureaucratie die hieruit voortkomt, de zorg alleen maar duurder zal maken.

 • simon de jong

  Boeiend. De administratieve systemen van de gemeenten zijn niet op orde, sluiten niet aan op de Wmo-praktijk, zijn te ingewikkeld en per gemeente verschillend. Maar wel gaan jagen op fraude. Het is pas fraude als je met voorbedachte rade, de zaken anders verantwoord dan in werkelijkheid geleverd. Als de systemen te ingewikkeld en multi interpreteerbaar zijn, dan krijg je vanzelf onterechte declaraties. Je facilieteert dan als gemeenten zelf de onterechte declaratie en is dan dus geen fraude.
  Als ik dan lees dat natuurlijk dit ook weer betekent dat de bureaucratie, (lees beheersorganistie) toeneemt, dan slaat de schrik je om het hart. Volgens mij zou er een kosten/baten analyse gemaakt moeten worden. Als je een miljoen uitgeeft om 10.000 euro te vangen, dan ben je volgens mij verkeerd bezig.
  Wanneer gaan we eens een onderzoek doen naar de hoogte van de totale invoeringskosten en de jaarlijkse beheerskosten van het Wmo bij de gemeenten. Dit gekoppeld aan de kostentoename bij de deelnemende instellingen. Zou dan de slotconclusie niet kunnen zijn dat er veel te veel 'zorggeld' is weggelekt en opgaat in bureaucratie in plaats van zorg aan mensen.

 • vollebregt-ZZPNL

  Prachtig dat de frauduleuze bureaus worden aangepakt

  ZZP Nederland biedt een nieuwe oplossing voor fraude
  zodat gemeenten direct en met lage kosten en hoge kwaliteit
  zaken kunnen doen met zelfstandige zorgverleners, continuïteit is dan om goed geborgd en fraude en de 1 miljard kosten voor bemiddelaars, detacheerders en uitzendbureaus worden dan zorgbreed bespaart
  www.zzp-nederland.nl
  L Vollebregt

 • beppieteunissen

  prima om fraude te bestrijden. Maar bijzondere blijft dat als er sprake is van fraude met een PGB dit breeduit in de kranten komt en een fraude in de zorg in nature waar het om grotere bedragen gaat, in een klein artikel verschijnt. Net zoals nu in skipr: Door scherpere controles hebben de zorgverzekeraars in 2013 voor 356 miljoen euro aan onterechte declaraties tegen gehouden. Dit is bijna 150 miljoen euro meer dan in 2012. Hier hebben we het over grote fraude, daar moeten ze harder tegen optreden en ook in de publiciteit brengen

Of registreer u om te kunnen reageren.