Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

PinkRoccade luidt noodklok over declaratieverkeer Wmo

Het declaratieverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders loopt spaak. Alex van den Bersselaar, directeur Care bij PinkRoccade Healthcare, meldt dat bij zorgorganisaties grofweg de helft van de gemeenten nog steeds geen declaraties kan ontvangen en betalen. Ondertussen lopen de IT-uitvoeringskosten bij zorgverleners zo hoog op dat ze de inkomsten ver overstijgen.
PinkRoccade luidt noodklok over declaratieverkeer Wmo

In de nieuwe Wmo 2015 declareren aanbieders zorguren bij gemeenten via een IT-systeem dat voldoet aan de iWmo standaard. Dit lukt in sommige gevallen slechts bij grofweg de helft van gemeenten. Met man en macht wordt aan de achterkant gewerkt om de declaratiesystemen gelijk te schakelen. Dat levert veel extra manuren op en gigantisch hoge meerkosten bij zowel gemeenten als aanbieders.

Declareren

PinkRoccade levert de systemen voor 35 procent van alle zorgaanbieders in de Care en werkt daardoor voor vrijwel alle gemeenten in het land samen. Alex van den Bersselaar van de Healthcaredivisie legt de situatie uit. 'De problemen ontstaan doordat er geen afstemming is geweest bij de eenheden waarin het tarief is afgesproken en de eenheden waarin geregistreerd en gedeclareerd wordt. De verschillende formats zijn vastgelegd in het digitale communicatiepunt voor de zorg, VECOZO. Er zijn wel 18 verschillende formats van declaraties afgesproken maar wij zien dat slechts vier hiervan in het declaratieverkeer zijn terechtgekomen. Aanbieders die declareren in de vier geselecteerde formats ondervinden geen hinder. Vele gemeenten hebben echter een van die veertien andere format afgesproken. Bijvoorbeeld dat ze in minuten declareren. In die gevallen komt voor dat een deel van een uur niet door de VECOZO controles komt. Dan moet je dus eigenlijk die Wmo-contracten opnieuw bespreken en tariefeenheden afspreken die wel door het communicatiepunt worden geaccepteerd.'
Veel partijen hanteren nu een 'workaround' waarbij eenheden worden afgerond om ze toch door een VECOZO-controle te laten passeren. 'Omdat iedere partij daar zijn eigen afweging in kiest is het maar de vraag of gemeentes dit afronden gaan accepteren. Het kan leiden tot meer declaraties en een hogere eigen bijdrage voor de cliënt. Dat kan nooit de bedoeling zijn'

Overleg

Van den Bersselaar pleit voor overleg met het ministerie van VWS, brancheorganisaties ActiZ en VGN en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om het probleem op te lossen. 'Wij hebben nu vaak boze mensen aan de lijn omdat het declaratieverkeer niet lukt. Maar niet afgestemd beleid is lastig te vertalen in software. Het lijkt me vooral voor grote zorgverleners met een grote verscheidenheid aan contractafspraken cruciaal dat er snel een oplossing komt. Ik ken gevallen waarbij de meerkosten die nu bij het declareren komen kijken de inkomsten uit zorgverlening overstijgen.'

Eigen bijdrage

Care Expert is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het declareren van zorg aan zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten en particulieren. Het bedrijf herkent de signalen van PinkRoccade, zegt woordvoerder Charone Tellegen. 'Wij vrezen nu ook dat dit gevolgen heeft voor de inning van de eigen bijdrage van zorgcliënten. Die inning ligt wegens deze problematiek al drie maanden stil. Dat kan betekenen dat zorggebruikers straks ineens een rekening krijgen van het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor een driedubbele eigen bijdrage. In de eerste periode van 2015 had een groot deel van de gemeenten waaraan wij namens onze klanten declareren, de benodigde informatie nog niet aangeleverd. Gelukkig was dit in de tweede periode van 2015 al een stuk beter. De groep gedupeerde cliënten is dus al wel een stuk kleiner geworden.'

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat de declaratieproblemen zorgverleners niet in de financiële problemen kunnen brengen. 'Omdat wij vooraf zagen aankomen dat dit traject veel tijd zou kosten, hebben we afgesproken dat we aanbieders zouden bevoorschotten', zegt een VNG-woordvoerder. 'Zo kan de zorgverlening doorgaan terwijl wij hard werken aan het declaratiesysteem. We hebben altijd gezegd dat de cliënt voorop staat en dan pas de administratie. Het was bekend dat het tijd zou kosten. Nu is de iWmo-standaard klaar en is het zaak dat alle partijen hier zich zo snel mogelijk bij aansluiten.'

Gerelateerde tags

7 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Men zegt weleens:'Minder overheid en meer markt'.
  Als je zo zou werken in een resultaatgerichte onderneming dan vliegt de directie eruit.
  Het gaat allemaal te snel.
  Veel succes!

 • Roy Smeets

  Ik vind het te kort door de bocht om te stellen dat de iWMO standaard gereed is en dat alle problemen rondom de facturatie hiermee zijn opgelost. Er kampen heel wat zorgaanbieder met financiele problemen vanwege het feit dat er nog geen bekostiging is vanuit de gemeente voor de dienstverlening die is geleverd.
  Wat een 'ik steek de kop in het zand' opmerking vanuit het VNG
  Stel toch gewoon vast dat het (nog) niet goed geregeld is en werk aan de oplossing....

 • Frank Ooms

  Zoals Paul Trossel aangeeft ligt het inderdaad genuanceerder. De declaratieproblematiek in dit artikel herkennen we bij VECOZO voor een klein deel. Bij de totstandkoming van de iWmo-standaard zijn onder regie van het ministerie van VWS diverse partijen betrokken, waaronder gemeenten, zorgaanbieders én softwareleveranciers. Ook bij de doorontwikkeling van de standaard zijn deze partijen betrokken.
  Als het gaat om declareren vragen wij ons af wat Van den Bersselaar bedoelt met 18 formats? Binnen de Wlz (voorheen AWBZ) geldt 1 standaard voor het versturen van declaraties en 1 standaard voor retourberichten. Zo is het nu ook geregeld voor de Wmo.
  Het knooppunt van VECOZO en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt worden voor het declareren door zorgaanbieders en gemeenten al succesvol gebruikt. Zoals VNG stelt moet dit nog verder op gang komen. Naast de bevoorschotting komt dit doordat partijen nog in gesprek zijn over de inrichting van het administratieve proces, of dat sommige softwareleveranciers de benodigde software voor ondersteuning van de iWmo-standaard nog moeten opleveren.
  Bij ons is bekend dat voor de invulling van het iWmo-bericht bepaalde vrijheden gelden. Dat maakt het voor de zorgaanbieder niet altijd gemakkelijk. Als een zorgaanbieder met meerdere gemeenten te maken heeft, wordt het declareren complex vanwege de vele productcodes. Dat hierin vereenvoudiging nodig is, heeft ook de aandacht van het min. van VWS.
  Frank Ooms, projectmanager Wmo/Jeugdwet VECOZO

 • jvjansen2

  De zorg is niet voor niets overgeheveld naar de gemeente. Het ging niet goed via de zorgkantoren. Onder andere vanwege een verkalkt declaratiesysteem wat nooit goed gelopen heeft. Veel declaratie verkeer werd met mail aangevuld. Zorgkantoren verstuurde complete dossiers via de mail aan alle aanbieders in hun regio.
  Bij de overheveling naar de gemeente horen ook nieuwe declaratiemechanisme. Het lijkt erop dat Pink ook hier niet op heeft ingespeeld. En zo moeilijk kan het niet zijn. Gemeente besteden veel werk uit en verwerken daar ook facturen voor. Daar komt de zorg bij.

 • Seb

  Dat de software nog niet klaar is, is pas het begin van het probleem. Wat vaak vergeten wordt: duizenden mensen moeten leren werken met die nieuwe software. Ook dat kost tijd en gaat met vele fouten gepaard. Ben dus benieuwd hoe het gaat lopen als de software problemen zijn opgelost.

 • Qzo

  En zo gaat de overhead van gemeentes weer gigantisch omhoog. Over vijf jaar is dit de reden om weer alles over te hevelen naar zorgkantoren.

 • Paul Trossel

  Het ligt allemaal wat genuanceerder dan Pink nu suggereert.
  Er zijn een groot aantal software leveranciers die hun software op orde hebben. Natuurlijk heeft dat veel inspanningen gekost en loopt nog niet alles vlekkeloos. Mijn indruk is echter dat Pink de prioriteiten anders heeft gesteld. Terwijl andere software leveranciers vanaf september/oktober 2014 hard aan de slag gingen, kregen wij van zorgaanbieders te horen dat Pink een planning had om in de tweede helft van 2015 te komen met een aanpassing in de software die het mogelijk maakt om bij de gemeenten te kunnen declareren. Negen tot tien maanden voor het aanpassen van een standaard die er al was / is lijkt mij aan de lange kant. Het lijkt er op dat Pink een intern probleem heeft en dit nu via de achterkant probeert te vergoelijken.

Of registreer u om te kunnen reageren.