Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn en Asscher halveren HHT

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Lodewijk Asscher (SZW) verlagen tijdelijk de eigen bijdrage voor het gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). In plaats van een eigen bijdrage van 10 euro kunnen burgers dit jaar voor 5 euro gebruikmaken van de subsidie voor huishoudelijke hulp.
Van Rijn en Asscher halveren HHT
Foto: VWS

Gemeenten krijgen in 2015 de mogelijkheid om de eigen bijdrage van cliënten die met de HHT huishoudelijke hulp afnemen, te verlagen tot 5 euro. Zo wordt het financieel aantrekkelijk voor mensen om gebruik te maken van de toelage en huishoudelijke hulp te houden.

Eigen bijdrage

Van Rijn en Asscher hebben in de afgelopen periode veel contact gehad over voortgang, mogelijkheden en kansen van de regeling met wethouders, aanbieders en landelijke organisaties als VNG, BTN en ActiZ. Op basis van voorstellen van deze organisaties is besloten tot de tijdelijke verlaging van de eigen bijdrage. Eerder uitte onder andere TSN-directeur Zion Jongstra kritiek op de HHT-regeling op Zorgvisie.nl. Een groot kritiekpunt was dat de doelgroep voor wie de HHT bedoeld is, zich waarschijnlijk geen 10 euro eigen bijdrage kan veroorloven.

Minder banen

Keerzijde van dit besluit is dat als gemeenten ervoor kiezen de eigen bijdrage te verlagen, dat kan leiden tot minder geredde banen. Staatssecretaris Martin van Rijn schrijft: 'Als een gemeente ervoor kiest de eigen bijdrage voor cliënten verder te verlagen ten laste van het HHT-budget, leidt dat in die gemeente mogelijk tot minder behoud van werkgelegenheid dan oorspronkelijk is berekend door de gemeenten en aanbieders in de ingediende plannen. Het landelijke effect van dit voorstel kan nu nog niet worden bepaald. Zoals ik u heb geïnformeerd in de brief van 11 februari 2015 zijn de te verwachten werkgelegenheidseffecten pas volledig zichtbaar als cliënten in alle gemeenten gebruik kunnen maken van de HHT.'

Administratieve lasten

De bewindslieden willen ook de bekendheid van de regeling onder cliënten verbeteren met een gezamenlijke communicatieaanpak door onder andere VNG, BTN en ActiZ. Om administratieve lasten weg te nemen wordt er gewerkt aan een landelijk systeem waarvan alle gemeenten en aanbieders gebruik kunnen maken bij de uitvoering van de regeling.

HHT

De HHT is vorig jaar door het kabinet in het leven geroepen om werkgelegenheid in loondienst in de huishoudelijke hulp te behouden en te voorkomen dat mensen uitstromen van loondienst naar alfahulpconstructies.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgorganisaties geneigd te hun HR-beleid anders vorm te geven. In dit dossier verzamelt Zorgvisie nieuws, achtergronden en opinie over arbeidsmarktgerelateerde zaken in de zorg.

Bekijk hieronder de Kamerbrief.

Eén reactie

  • m.roodenburg

    Jammer dat in Wassenaar daar niemand gebruik van kan maken. In Wassenaar kan nog niemand gebruik maken van de Huishoudelijk Hulp Toelage.

Of registreer u om te kunnen reageren.