Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Zbc’s breken Zeeuwse ziekenhuiszorg af’

CZ zorgverzekeraar vindt de oprichting van zbc’s in Zeeland ongewenst. Specialisten verlaten het ADRZ.
‘Zbc’s breken Zeeuwse ziekenhuiszorg af’
Foto: stockxchng

CZ-directeur zorg Joël Gijzen: 'Wat er nu gebeurt, is dat specialisten uit ziekenhuizen stappen en zbc's oprichten. Hierdoor ontstaat er een markt die de ziekenhuiszorg gaat uithollen. Wij kunnen besluiten die zorg niet te contracteren, maar als er geen alternatieven zijn, worden we daar toch toe verplicht.'

Ziekenhuizen

CZ wil dat de ziekenhuizen zoals ze er nu zijn in Zeeland, behouden blijven. Een fusie tussen het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en ZorgSaam in Terneuzen ziet CZ niet zitten. De zorgverzekeraar wil de basiszorg in beide ziekenhuizen op een beter niveau zien te krijgen. Daarvoor is voldoende concurrentie nodig. Ziekenhuizen kunnen die concurrentie minder goed aan als ze hun specialisten verliezen. Gijzen: 'Wij willen een beroep doen op de dokters om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent hun zorg primair binnen het ziekenhuis verlenen en niet de basisstructuur van het ziekenhuis afbreken.'

Zbc's

De zorg in Zeeland bevindt zich in een impasse. Beide ziekenhuizen lijden verlies. Het ADRZ draaide vorig jaar een verlies van ruim vier miljoen euro, ZorgSaam staat maar liefst 25 miljoen in de min. In januari verscheen het rapport Grenzen slechten van 'verkenner' Jos de Beer. Hij concludeert dat er sprake is van 'eilanddenken', de zorg is op hoofdonderdelen zwak, met name de ziekenhuiszorg. Ook De Beer ziet een fusie tussen beide ziekenhuizen niet als optie. Er zijn te veel cultuurverschillen, fysieke- en financiële belemmeringen. De Beer ziet een oplossing in eilandoverstijgende maatschappen. Zbc's kunnen volgens hem de zorg versterken, 'mits zij de ziekenhuizen niet leegeten.'

Reumatologen

Josien Veris, reumatoloog en bestuursvoorzitter Reumazorg Zuid West Nederland, heeft een ander verhaal. 'Het was in eerste instantie onze bedoeling om de reumazorg binnen de ziekenhuismuren te verlenen. Wij zijn daar twee en een half jaar lang met het ADRZ over in gesprek geweest tot vorig jaar oktober. Toen kon het volgens de interim bestuurder ineens niet meer. De reden van deze draai is voor de reumatologen nog steeds niet geheel duidelijk, zegt Veris. Het gevolg was dat het Bravis ziekenhuis in Roosendaal ook niet meer mee wilde werken. Dus verlenen de reumatologen hun zorg nu buiten de ziekenhuismuren. Behalve in Zeeuws Vlaanderen, daar draaien de reumatologen hun spreekuren in het ziekenhuis. Sinds de komst van interim bestuurder Maarten Rutgers, is deze manier van samenwerking wel weer mogelijk.

Kwaliteitszorg

De reumatologengroep in Zuid West Nederland bestaat uit zeven specialisten, waarvan er vier de komende jaren met pensioen gaan. Vacatures staan drie tot vier jaar open omdat bijna niemand in Zeeland wil gaan werken. Het samenwerkingsverband Reumazorg ZWN moet het aantrekkelijker maken voor nieuwe collega's. De taken zijn gemakkelijker te verdelen en er zijn meer mogelijkheden tot subspecialisatie. Bovendien hebben de reumatologen, die doorgaans kleine vakgroepen vormen binnen ziekenhuizen, nu ze zelfstandig zijn veel meer invloed op hun werk, de financiën, labfaciliteiten en ict. Veris: 'Vernieuwingen komen nauwelijks van de grond als we zaken moeten doen met vier ziekenhuizen en diverse lagen management daar tussen.'

Zorgverzekeraars

Veris en haar collega's kunnen zich nu richten op de kwaliteit van zorg en de ontwikkeling van uitkomstindicatoren. 'Heel uniek', zegt Veris, omdat reumatologen doorgaans niet zo innovatief zijn. 'Wij bieden een one-stop-shop concept waarmee patiënten jaarlijks tot vijftien ziekenhuisbezoeken minder hoeven af te leggen. Daar krijgen wij iedere patient warm voor. En we zorgen er bovendien voor dat de transparantie op ons vakgebied verbetert.' Reumazorg ZWN heeft, weliswaar met moeite, inmiddels met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

ADRZ

Huybert van Eck, bestuursvoorzitter van het ADRZ stelt dat reumapatiënten er juist bij gebaat zijn dat ze in het ziekenhuis worden geholpen. 'Het zijn vaak oudere patiënten bij wie sprake is van meerdere aandoeningen. Die hebben ook andere specialisten nodig. Dan is het veel handiger dat ze die allemaal op een plek vinden en er niet apart voor moeten reizen.'

Zeeland is een krimpregio en heeft in ieder geval een ziekenhuis nodig dat spoedzorg kan leveren. De financiering hiervan moet door voldoende groot aanbod van basiszorg worden gecompenseerd. Voldoende basiszorg is bovendien nodig voor de betrokken specialisten om hun routine te kunnen behouden. Dan helpt het niet om de zorg versnipperd aan te bieden, zegt van Eck. 'Ik snap wel dat de reumatologen hun vak sexyer willen maken maar concentratie op 1 discipline gaat ten koste van het totaal. Het vertrek van rendabele zorg leidt uiteindelijk tot verlies van de grondslag van het ziekenhuis. Ik weet ook niet of zorgverzekeraars wel zitten te wachten op structurele verliesfinanciering.'

Erasmus MC

Half april vertrekken de laatste twee reumatologen uit het ADRZ. Met Reumazorg ZWN kon het ADRZ er 'op zorginhoudelijk-, financieel- en zeggenschapschapsgebied' niet uitkomen, zegt Van Eck. Het ziekenhuis heeft inmiddels samenwerking gezocht met het Rotterdamse Erasmus MC. Er wordt gedacht aan een constructie waarbij een dermatoloog een deel van de week in de academische setting werkt in het Erasmus en de rest van de week perifeer in het ADRZ. Van Eck hoopt dat half april in de opvolging van de huidige reumatologen is voorzien. Hij heeft van CZ de toezegging op zak dat ze de reumazorg in het ADRZ zullen vergoeden. In Zeeland ziet hij mogelijkheden voor twee a drie reumatologen: 'Ik sluit niet uit dat de reumatologen van Reumazorg ZWN een deel van hun patiënten zullen meenemen, maar er komen ook nieuwe patiënten bij die via huisartsen worden verwezen. Het is een groeiende patiëntengroep.'

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop. Bekijk het dossier

5 reacties

 • Oscarlopescardozo@olcadvies.nl

  Wat zich hier wreekt is dat verzekeraars als sinds jaar en dag niet betalen voor beschikbaarheidszorg. IC,SEH,Verloskunde etc. Dat moet bij elkaar gesprokkeld worden uit de opbrengsten van planbare zorg. Juist de verzekeraars kangen aan die opbrengsten mede door concurrentie.
  Eerste vereiste: ADRZ moet nu per direct stoppen met beschibaarheidszorg totdat de verzekeraar, de provincie of de gemeente daar voor opdraait. Dan kan ADRZ met concurrerende aanbiedingen komen voor planbare zorg. Dan kan het ziekenhuis in een concurrerende omgeving overleven. Verder betekent beschikbaarheidszorg dat specialisten in loondienst moeten komen. Immers 24/7 beschibaarheid eist 5 chirurgen,5 neurologen 7 anesthesisten, 5 gynaecologen 5 cardiologen. En voor al die mensen is geen markt. Dus moeten die salarissen gewoon betaald worden. Ook zou een fors passantentarief voor de vele toeristen die's zomers de kusten bevolken een deel van de financiele druk kunnen wegnemen. Kortom marktwerking werkt alleen als er een level playing field bestaat en dat is nu niet zo.

 • Alberts

  Men wil toch echt wel de lusten maar niet de lasten van de marktwerking. Druk op concurrentie/ samenwerking, budgetten, tarieven, drijft aanbieders uit elkaar en dat is niet goed voor de zorg. Maar zo heeft men het gewild.

  You can't have your cake and eat it too.

 • fred

  Geachte lezer,
  Soms moet je na zorgvuldige studie tot de conclusie komen dat een basisziekenhuis op termijn gesloten moet worden.
  ZBC's zijn misschien meer geschikt voor grootstedelijke gebieden.
  Natuurlijk moeten er werkafspraken gemaakt worden in de relatie front- en backoffice.
  Veel succes!
  www.stgeerstelijnsklinieken.nl

 • ziekmakend

  Markwerking is ziekmakend hoe je het ook bekijkt.
  De patient is dupe wordt er niet beter van. En als artsen dan uiteindelijk de markt opgaan omdat overleg niet werkt( want zorgverzekeraars kennen alleen veto's) wordt hen dit kwalijk genomen . Hoe ziekmakend is dit veel te dure systeem, de zorg is geen markt.

 • bezorgde

  Het ministerie draagt de regie over de zorg over aan de zorgverzekeraar en de marktwerking. Wonen in krimpregio's zonder hoogwaardig zorgaanbod: hoe aantrekkelijk is dat?

Of registreer u om te kunnen reageren.