Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Chris Oomen: zorgplan Schippers levert niet 1 miljard op

Het nieuwe zorgplan ‘Kwaliteit loont’ gaat niet de beoogde bezuiniging van 1 miljard opleveren, zoals minister Edith Schippers van VWS heeft afgesproken met veldpartijen. Dat zegt DSW-topman Chris Oomen, vandaag spreker op een hoorzitting in de Tweede Kamer over het plan van de minister.
Chris Oomen: zorgplan Schippers levert niet 1 miljard op

De minister maakte in haar alternatieve zorgplan 'Kwaliteit loont' afgelopen februari bekend dat ze wil dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer inzetten op kwaliteit van zorg. Het idee is dat de zorg goedkoper wordt als er minder fouten worden gemaakt. Daardoor zijn er immers minder vervolgbehandelingen nodig. De Tweede Kamer organiseert vandaag een hoorzitting met experts over de plannen van de minister.

Geen onderbouwing voor 1 miljard

Volgens Oomen, bestuursvoorzitter bij zorgverzekeraar DSW en een van de sprekers, heeft het plan wel goede elementen, zoals meer transparantie over kwaliteit en scherpere eisen voor de ggz. Maar hij mist in de brief 'Kwaliteit loont' een onderbouwing hoe de maatregelen 1 miljard euro aan bezuinigingen moeten opleveren. 'Dat wordt nergens uit de doeken gedaan. In het oude plan stond dat overigens ook niet.' Oomen is vrijdag 17 april een van de sprekers van een hoorzitting in de Tweede Kamer over het zorgplan van Schippers.

'Historische doorbraak'

Een van de andere sprekers, hoogleraar Wynand van der Ven, noemt het voorstel van Schippers een 'historische doorbraak'. Hij doelt op het voorstel om het aantrekkelijk te maken voor zorgverzekeraars om te investeren in chronisch zieken. 'Zorgverzekeraars die nu investeren in de zorg voor chronisch zieken en daarmee adverteren, die plegen financiële zelfmoord. Ze trekken daarmee verzekerden aan die voorspelbaar verliesgevend zijn. Het zorgstelsel gaat nooit goed werken zo lang die financiële prikkel bestaat.'

Risicoverevening verbeteren

Schippers wil de risicoverevening fors verbeteren. Dat is een systeem dat zorgverzekeraars vooraf compenseert voor de zorgzwaarte van hun verzekerden. Van der Ven, een expert op dat terrein, heeft er vertrouwen in dat dit valt te organiseren voor de zorg die onder het traditionele ziekenfondspakket viel. Dat is de zorg die sinds 2006 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Hij is minder optimistisch over de zorg die later vanuit de AWBZ is overgeheveld naar de Zvw, zoals de wijkverpleging en de ggz. 'De compensatie vooraf verbeteren voor die groepen patiënten is erg ingewikkeld.'

Aanpassing artikel 13

Verder vindt Van der Ven dat het zogeheten 'hinderpaalcriterium' van tafel moet. Dat is een bepaling in de Zvw die zorgverzekeraars verplicht een groot deel van de zorg te vergoeden van patiënten die naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders gaan. 'De juridische onzekerheid over de hoogte van de vergoeding belemmert zorgverzekeraars om zorg selectief in te kopen, terwijl dat juist hun belangrijkste instrument is om de zorg doelmatiger in te kopen.' Het hinderpaalcriterium is geregeld in het artikel 13 Zvw. Schippers wilde dat in haar oorspronkelijke zorgplan wijzigen, maar dat voorstel sneuvelde in december in de Senaat.

Foto

 • Chris Oomen: zorgplan Schippers levert niet 1 miljard op

12 reacties

 • Alberts

  @info@hyconsult.nl,

  de tool is volumebeperking. door enkel gecontracteerde zorg toe te staan en ongecontracteerde niet, creeer je wachtlijsten en dus volumebeperking.

 • heleen

  De bezuinigingen op de GGZ zijn onmenselijk voor de mensen die het betreft!

 • Qzo


  @Pijl: bij wet (Zvw, 2006) geregeld dat zorgverzekeraars deze verantwoordelijkheid hebben. Natuurlijk zou die bij de zorgaanbieders zelf moeten liggen, maar die tonen te weinig de kwaliteitaspecten doelmatigheid en efficiency.

  @v.d.Ven: natuurlijk is ook de AWBZ, nu WLZ, vooraf goed te verdelen. Wel de oude methoden van productie loslaten. Volstrekt eens over artikel 13!

  @Alberts: ja er is te veel onnodige administratie, maar kom dan zelf met een volwassen verantwoording over kwaliteit (nadruk op outcome)! Dan ontstaat er ook vertrouwen.

  @Oomen: Correct!

 • Colec

  DIT IS EEN OPROEP

  IEDEREEN DIE GOEDE BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG WIL


  GOEDE BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG WAARVAN DE PRIVACY IS GEWAARBORGD!

  DE GEZONDHEIDSZORG MOET TOEGANKELIJKER WORDEN VOOR ONS ALLEMAAL JONG EN OUD, ARM EN RIJK, GEZOND OF MET GEBREKE AAN DE GEZONDHEID.
  DAT WILLEN WE TOCH ALLEMAAL!
  ECHTER ALS HET ZO DOOR GAAT IN NEDERLAND ( EN EUROPA) DAN WORDT DE ZORG ALLEEN MAAR DUURDER EN DUURDER EN OP DEN DUUR ONBETAALBAAR VOOR VELE BURGERS.
  DOOR DE HUIDIGE TECHNIEKEN KUNNEN WE STEEDS MEER BEHANDELEN IN DE ZORG EN HIERDOOR WORDT DE LEVENSVERWACHTING STEEDS HOGER.
  HOE OUDER MEN WORDT HOE MEER ZORG MEN NODIG HEEFT EN DE VRAAG IS DUS;
  HOE LOS JE DIT OP?
  HOE HOUDEN WE DE ALS MAAR DUURDER WORDENDE DE ZORG OVEREIND VOOR ONS ALLEMAAL?

  POLITICI EN DE SECTOR ZELF LUKT HET MAAR NIET( HELAAS) MAAR ALS WIJ GEWONE BURGERS NU EENS HELPEN MOET HET TOCH LUKKEN.
  TOEVALLIG BEN IK ZO N BURGER DIE HIER BIJ WIL HELPEN.

  IK DENK DIT TE KUNNEN OPLOSSEN ALLEEN IK HEB DE HULP NODIG VAN ALLE BURGERS
  OM DIT TESTEN IN EEN PILOT.
  GROETEN
  ROBERT GROENEVELT
  COLECMEDICARD

 • info@hyconsult.nl

  In praktijk zijn de vergoedingen/tarieven die verzekeraars hanteren voor gecontracteerde zorg en niet geconstracteerde zorg (in dit geval restititutie) gelijk aan elkaar. Het is dus niets duurder en het levert ook geen geld op als hinderpaalcriterium zou verdwijnen. Dat leert de contracteerpraktijk. Waar die hoogleraar zijn beweringen op staaft is dab ook volstrekt onduidelijk.

 • ziekmakend

  SGGZ: DWS betaalt gemiddeld ongeveer 80% NZA normen uit; idem Multizorg en Achmea. Allen geven verschillende tarieven per diagnose dus vergelijken is lastig lekken NIET transparant dus. want als ze comtract afsluiten met 80% NZA tarieven is het wel hel erg duidelijkhe dat ze zoveel minder betalen. Bah ziekmakend.
  VGZ betaalt 93% NZA ; CZ en Menzis 98% NZA.

 • ziekmakend

  Tja eer ze dat gaan begrijpen Robocop. Deze beroepsblindheid/deformatie zit er nu eenmaal in. Ik ben blij dat ik geen contracten meer afsluit. Ik kan me bij de intake meteen richten op de inhoud ipv alle adm. geneuzel. wel minder patienten maar ook veel minder stress. Mensen kiezen voor mij! Voor mijn kwaliteit! Jammer voor al die andere verzekerden die zich dat nu niet kunnen permiteren; kiezen voor een hulpverlener die zij vertrouwen. Maar ik ga nooit meer een contract met ZV tekenen. Elk jaar die offertes lezen , veel verschillende tarieven invoeren een foutje hup de nota retour. heerlijk dit scheel mij minimaal 1 week per jaar 40 uur dus!! Ik school me bij conform de eisen van mijn beroepsverenigingen die heb ik veel hoger staan dan de ZV waar winst toch enigste doel is.En die meneer van de DWS die met ons geld sporters sponsort....

 • marja.pijl


  Waarom moeten verzekeraars de kwaliteit van zorg beoordelen? Het lijkt mij typisch een taak voor de overheid om te waarborgen dat zorg, gefinancierd uit collectieve middelen, voldoende kwaliteit heeft. De overheid zou alle zorgverleners moeten toetsen op kwaliteit voordat zij worden toegelaten tot de zorg die door de zorgverzekeraars kan worden ingekocht. Iedere vijf jaar zou een herbeoordeling moeten plaats vinden.  Alle verzekerden krijgen op die manier op gelijke wijze de keus uit zorgverleners van voldoende kwaliteit en alle zorgverleners krijgen gelijke kansen..

   

 • Alberts

  Voor 2016 : tarief CZ voor GGZ daalt naar 87% zo heb ik vernomen. Dat is 13% (!) ónder NZA tarief en dat in combinatie een omzetplafond én met minder bureaucratie. Het lijkt wel alsof verzekeraars het niet- contracteren aantrekkelijker willen maken.

 • Alberts

  Het wordt inderdaad andersom: door niet te  contracteren méér tijd voor de patient omdat er minder afvinklijstjes en onzinnige voorwaarden hoeven te worden nageleefd, én omdat men normaal het NZA tarief in rekening kan brengen waardoor meer financiele armslag en ook daarmee minder druk op produktie draaien. Nadeel is wel dat restitutiepolis vaak maar een gedeeltelijke vergoeding betekent en de patient dus meer zelf moet betalen. Maar ook dat hoort bij de transformatie: meer zelf doen.

 • Robocop

  Nog maar een keer voor de halstarrige minister, verzekeraars  en de heer Van der Ven: gecontracteerde zorg is niet gelijk aan kwalitatieve zorg en niet-gecontracteerde zorg is niet gelijke aan kwalitatief slechte zorg. Sterker nog, het is waarschijnlijk eerder andersom: niet-gecontracteerde zorgverleners hebben veel minder last van allerlei admisitratieve rompslomp en kunnen dus meer tijd aan de patienten besteden.
  Besparing op zorg kan beter voorkomen uit het vermideren van de enorme bureaucratie die is opgetuigd voor de uitvoer van de wet en regelgeving (zie ook Jeugdzorg in de gemeentes).

 • De Vogelvrije Huisarts


  Tja... van der Ven is halstarrig... net als de minister.

Of registreer u om te kunnen reageren.