Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Niet genoeg geld voor wijkverpleging’

Eén op de vier wijkverpleegkundigen zegt dat er onvoldoende budget is om de geïndiceerde zorg te leveren. Ruim driekwart van de wijkverpleegkundigen is tegen de opsplitsing in S1 en S2. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit een enquête van de beroepsvereniging van verpleegkundigen V&VN onder 749 wijkverpleegkundigen.
‘Niet genoeg geld voor wijkverpleging’
Foto: ANP

V&VN wil met het onderzoek de impact van de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) in kaart brengen. De overgang gaat gepaard met een bezuiniging van 400 miljoen euro. De aanname van het beleid is dat cliënten met minder zorg toe kunnen als er bij de indicatiestelling meer wordt ingezet op de zelfredzaamheid van cliënten. Wijkverpleegkundigen zijn sinds 1 januari druk doende om alle cliënten een nieuwe indicatie te geven.

Onvoldoende budget wijkverpleging

Eén op de vier wijkverpleegkundigen die de vragenlijst heeft ingevuld, zegt dat er onvoldoende budget is om de zorg die zij indiceren ook echt te leveren. 'Die 400 miljoen euro moet ergens vandaan komen', stelt V&VN-woordvoerder Ewoud Nysingh. De beroepsvereniging hoort van wijkverpleegkundigen dat het de zorgaanbieders zelf zijn die zeggen dat er minder geld beschikbaar is. De zorgaanbieders moeten zich houden aan de productieafspraken met zorgverzekeraars waarin de bezuinigingen zijn verwerkt.

Tegen opsplitsen wijkverpleging

Verder valt op dat 85 procent van de wijkverpleegkundigen tegen de zogeheten opsplitsing van de wijkverpleging is. Het opknippen van de wijkverpleging in regeltaken in het sociale domein (S1) en de daadwerkelijke zorgverlening (S2) is controversieel. V&VN is fel tegen, omdat er daardoor twee soorten wijkverpleegkundigen ontstaan. 'Wij gaan uit van integrale zorgverlening. Dat betekent dat het indiceren van zorg, het leveren van zorg en de organisatie daarvan onderdeel uitmaakt van het normale werk van elke wijkverpleegkundige. Het opsplitsen is een onzalig idee. Wijkverpleegkundige die alleen maar met de organisatie bezig zijn, dreigen hun BIG-registratie te verliezen omdat ze niet meer zorgverlenen.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Lees meer

5 reacties

 • Marchand

  Ik vraag me, net als wat andere lezers, ook wat af in hoeverre er sprake is van medicaliseren van welzijnswerk (geindiceerde zorg is vaak geindiceerd welzijn) en dus van het betrekken van taken in het probleem wat in feite door anderen gedaan kunnen worden. Zo bestaat er al lang gespecialiseerde gezinszorg/thuiszorg, waarbij ook altijd de vraag is geweest of dat iets met 'zorg' te maken heeft en niet eerder door welzijnspartijen of partijen die al jaren woonbegeleiding geven opgepakt moet worden. Kortom, misschien eerst door mensen met ECHTE kennis (waar zijn die echter als je ze nodig hebt?) goed laten beoordelen wat nu wat is. Iedereen lijkt bezig met het in eigen domein trekken van actviteiten vanuit een wat protectionistisch denken........Of daar de klant beter van wordt?

 • van den oever

  Toch bijzonder dat niet de client, of de voor haar betalende verzekeraar of gemeente, zegt hoe het moet maar juist de aanbieder. Goeie lobby kan een hoop bereiken in Nederland maar of het wijs is ?

 • wannevandorst

  Redactie, kleine correctie op titel en eerste zin:
  Titel: 'Voldoende geld voor wijkverpleging'
  Eerste zin: 'Drie op de vier wijkverpleegkundigen zegt dat er voldoende budget is om de geïndiceerde zorg te leveren'

 • dewildt

  De Eerstelijns september 2014 al voorspelt: Het beperkte macrobudget geeft daarmee druk op de budget- ten en “schaarste” bij de toekenning van zorg op microniveau.
  http://www.de-eerstelijns.nl/2014/09/wijkverpleegkundige-als-zelfstandige-professional-naast-de-huisarts/

 • FJJ Conijn

  En dit stond allemaal te lezen in het PvdA-verkiezingsprogramma, zoals Samson inmiddels twee maal heeft gesteld? Dan hebben heel veel PvdA-stemmers dat gemist, vriendelijk uitgedrukt.

Of registreer u om te kunnen reageren.