Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

633 bezwaren tegen hogere eigen bijdrage thuiszorg

Zorggebruikers met een gemiddeld inkomen betalen dit jaar 33 procent meer aan eigen bijdrage voor thuiszorg in de Wmo en Wlz. Bovendien hebben gemeenten dit jaar het recht gekregen om voor algemene voorzieningen apart eigen bijdragen te heffen. Deze beleidswijzigingen hebben tot in totaal 633 bezwaarschriften geleid van burgers die het niet eens zijn met de nieuwe berekening van hun eigen bijdrage.
633 bezwaren tegen hogere eigen bijdrage thuiszorg

Het kabinet heeft dit jaar de wtcg-korting geschrapt, een compensatie van 33 procent op de eigen bijdragen van chronisch zieken en gehandicapten.  Bovendien mogen gemeenten zelf eigen bijdragen heffen voor algemene voorzieningen die zij hebben opgetuigd voor bijvoorbeeld taxivervoer, dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp. Veel Kamerleden vrezen dat hierdoor  mensen geconfronteerd worden met een 'stapeling' van hoge en nieuwe eigen bijdragen en dus onverwacht gestegen zorgkosten.

Bezwaarschriften

In een Kamerbrief die staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vorige week verstuurde ter voorbereiding op het transitiedebat, staat de stand van zaken beschreven. Het aantal bezwaarschriften dat bij het CAK is binnengekomen ligt half april op 633. Bij 270 van deze meldingen zijn burgers het niet eens met de nieuwe berekening van de eigen bijdrage, en in 13 gevallen is specifiek bezwaar gemaakt tegen het wegvallen van de 33 procent compensatie. Het aantal bezwaarschriften kan nog oplopen want de periode van bezwaar is nog niet verstreken.

Algemene voorzieningen

Volgens Van Rijn geeft het relatief lage aantal bezwaarschriften aan dat het wel meevalt met de cumulatie van eigen bijdragen. Hij beschikt niet over een registratie van algemene voorzieningen waar gemeenten eigen bijdragen voor vragen. De staatssecretaris verwacht niet dat gemeenten hier te hoge eigen bijdragen voor zullen vragen. Dat is volgens hem immers niet in het belang vang gemeenten, omdat dit de toegang naar een algemene voorziening zal verminderen en mensen dan bij duurdere individuele voorzieningen zullen aankloppen.

Late facturering

Los van de hoogte van de eigen bijdrage is er bezorgdheid over late facturering vanwege alle wetswijzigingen en aanpassingen. De Kamer vreest dat het CAK te laat zal zijn met innen van eigen bijdragen door alle nieuwe regels en dat mensen daardoor in een keer worden aangeslagen voor de eigen bijdrage van meerdere maanden. Van Rijn schrijft: 'Aanpassingen vormen in opzet een risico voor de gegevensaanlevering richting het CAK waardoor de gegevensaanlevering kan worden vertraagd of zelf onjuist kan verlopen.' Uit een inventarisatie hierover blijkt dat in de eerste maand 65 procent van de gemeenten en aanbieders de juiste gegevens bij het CAK hebben aangeleverd. In de tweede maand ging het om 75 procent van gemeenten en aanbieders die de juiste eigen bijdrage hebben geleverd. Ongeveer 90 procent van de declaraties in maand drie waren correct.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

5 reacties

 • fred

  Het is de moeite waard om in het kader van de bezuinigingen eens het NIBUD te raadplegen.
  Vroeg of laat, U moet er rekening mee houden dat U ook gebruiker wordt van het dure zorgaanbod. De zorg kan efficienter en effectiever.
  Gemiddeld geeft U al tussen 25 en 33 % uit van Uw maandelijks brutoinkomen aan zorgkosten ook als U nog niet ziek of hulpbehoevend bent.
  Vriendelijke groet.

 • fred

  Het gaat de staatssecretaris om een bezuiniging van circa 3,5 miljard euro op de gehandicapten- en ouderenzorg.
  Onze kamerleden hebben dat goed gevonden.
  U weet dat elke zorgverzekeraar een zorgbemiddelaar heeft?
  Vriendelijke groet.

 • A.Heijnen

  Mijn moeder heeft nog steeds geen beschikking, laat staan een factuur van het CAK gekregen, kan niet eens bewaar maken dus. Van Rijn kan wel denken dat het meevalt, maar als veel mensen nog niet weten waar ze aan toe zijn, klopt dat dus niet.

 • Seb

  Help Tweede Kamer; Stop de bureaucratie, om te beginnen in de zorg! Burgers lopen helemaal vast als ze niet al 'de rug hebben toegkeerd'.

 • alphatrots

  Klein detail: Men betaalt 50% meer i.p.v. 33% meer. Door het wegvallen van de wtcg korting van 33% valt de eigen bijdrage 50% hoger uit. Iemand met een eigen bijdrage van € 90,= kreeg een korting van € 30,= en betaalde € 60,=. Nu betaalt men de volle mep. Een verhoging van € 60,= naar € 90,= is een verhoging van 50%.

Of registreer u om te kunnen reageren.