Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Accountants kraken invoering WNT

Accountants zijn verontwaardigd over de manier waarop de Wet normering topinkomens (WNT) is ingevoerd. De wet is in hun ogen te snel en ondoordacht ingevoerd. Dat stellen negen vertegenwoordigers van acht accountantskantoren in het evaluatieonderzoek ‘Communicatie over de Wet Normering Topinkomens’.
Accountants kraken invoering WNT
Foto: ANP

Het onderzoek is opgezet om te ontdekken hoe de uitvoeringscommunicatie over de eerste WNT van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gewaardeerd. Naast accountants zijn ook topfunctionarissen bij WNT-instellingen, medewerkers bij deze instellingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beloningsbeleid en medewerkers bij deze instellingen belast met de financiële administratie voor topfunctionarissen ondervraagd. Het onderzoek is gehouden onder mensen uit de gehele publieke en semi publieke sector.

Verontwaardiging accountants

Voor accountants is kennis over de WNT belangrijk omdat zij melding moeten doen als organisaties of instellingen zich niet aan de regels houden. Hoewel de accountants ondertussen voldoende informatie zeggen te hebben, zijn zij allerminst tevreden over de start. Zij zeggen door schade en schande wijs geworden te zijn. Accountants hebben vooral moeite met de meer subjectieve bepalingen in de wet. Zo is de definitie van een topfunctionaris niet altijd duidelijk, weet men niet of andere medewerkers ook onder de WNT vallen, worstelt men met eenmalige vergoedingen en met de bezoldiging van externe krachten. Deze onderdelen zijn volgens de accountants te veel vatbaar voor discussie. De snelle invoering heeft daarbij niet geholpen en zorgde voor vele hoofdbrekens. 'Er is te weinig nagedacht over de uitvoeringsconsequenties van de WNT. De accountants moeten de jaarrekening goedkeuren, maar dat is erg lastig als de wet op punten onduidelijk is.' Zij concluderen daarom dat de wet te snel en ondoordacht is ingevoerd. Zij geven daarbij ook aan dat op dit moment de meeste kwesties opgelost zijn en geen probleem meer vormen.

Communicatie over de WNT

Andere onderzochte doelgroepen zijn vaker tevreden over de WNT. Zij kunnen de informatie goed vinden of schakelen daarvoor hun accountant in. Het gaat dan om posten waar zij weinig of geen ervaring mee hebben, zoals een leaseauto.

Topfunctionarissen noemen het nog wel vervelend dat zij hun bezoldiging moeten melden ook al zitten zij ver onder de norm. Zij zouden graag zien dat meldingen in die gevallen achterwege kunnen blijven. Niet zo zeer het invullen van de administratie stoort hen, maar de veronderstelling dat zij een topinkomen hebben wordt 'niet door iedereen op prijs gesteld'.

WNT-2

De WNT is in 2013 in werking getreden. Het doel van de wet is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In 2014 was dat nog 130 procent van een ministersalaris, wat neerkomt op 230.474 euro, inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Sinds 2015 is de WNT-2 actief waardoor het maximum daalt naar 100 procent van een ministersalaris: 178.000 euro. Voor de zorg geldt het nieuwe maximum vanaf 2016. Het onderzoek gaat verder niet op de tweede WNT in of de mening van accountants daarover.

Topinkomens

Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.
Bekijk het dossier

Gerelateerde tags

5 reacties

 • jhbos


  Elke wet is lastig. Des te meer regels des te meer complexiteit. Vervelend is bij de WNT dat de controletolerantie nagenoeg nihil is. Dat veroorzaakt het probleem voor de accountant die dus over elke euro een oordeel moet geven. Dat zijn accountants niet gewend omdat er op alle andere posten van de jaarrekening altijd een behoorlijke materialiteitsgrens/controletolerantie kan worden gehanteerd.

  Helaas is die controletolerantie voor de WNT rapportage inzake topfunctionarissen op nihil gesteld.
  Omdat de accountants meer controlewerkzaamheden moeten verrichten zou je dan ook verwachten dat het budget voor de accountants hoger moet zijn, met als gevolg weer hogere kosten voor de accountantscontrole.

  Deze wetgeving is ingevoerd omdat een beperkt aantal individuen de weelde van makkelijk te verkrijgen overheidsgeld niet kunnen verdragen. Als de diverse sectoren dan niet zelf met een goed werkende regeling / beloningscode komen , dan wel met een code komen die niet kan worden afgedwongen, dan krijg je dwingend opgelegde regels van de overheid en dus 'hel en verdoemenis wetgeving' met alle gevolgen van dien. Wie de schoen past trekke hem aan..................................


 • ziekmakend

  Voor de zorg....

  zorgverzekeraars vallen daar dan ook onder... toch?

 • Heliomare


  @LarsieL: Heb je de WNT al eens doorgenomen? Dan wordt het je misschien wat duidelijker. 

 • Jvanwalsem

  Ministersalaris is een volstrekt willekeurige grens,niet onderbouwd en zonder de emolumenten van een ministersalaris en denk ook aan de lange wachtgeldregeling van ministers.
  de norm is een uitholling van de bestuurlijke kwaliteit op langere termijn.
  jan van walsem

 • larsie

  Is de WNT onduidelijk voor de accountants? Collega-accountants weten kennelijk wel raad met die lastige uitvoering.  
  Ik lees in het jaarverslag van een dochteronderneming van een commerciele zorgaanbieder:
  'Zowel de leden van de raad van toezicht als de bestuurders ontvangen geen bezoldiging. In het kader van de WNT is er geen toelichting verplicht.'
  'De leden van het Bestuur zijn werknemer van <>. Zij ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden van <de dochter> geen beloning/bezoldiging. Aangezien <> geen personeel in dienst heeft, zijn er binnen haar organisatie geen (zogeheten) WNT-functionarissen actief.'
  En ik lees in het jaarverslag van de moeder:
  'Bij de vennootschap zijn geen commissarissen aangesteld. Op grond van de vrijstelling van artikel 383 lid 1, Titel 9 Boek 2 BW is een opgave van de bezoldiging van de bestuurder achterwege gebleven.'

Of registreer u om te kunnen reageren.