Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgdirecteuren weigeren hulp aan loonsverlaging

De brancheorganisatie van zorgdirecteuren NVZD wil het ministerie van VWS niet helpen bij het maken van een nieuw loongebouw voor de herziene Wet normering topinkomens (WNT2). Die verlaagt het maximuminkomen van 228.000 naar 178.000 euro. ‘Geen verantwoordelijkheid zonder zeggenschap.’
Zorgdirecteuren weigeren hulp aan loonsverlaging
Foto: ANP Lex van Lieshout

De NVZD kon nog leven met de WNT1, die in 2013 van kracht werd. Die stelde het maximuminkomen vast op 130 procent van wat een minister verdient. In de praktijk kwam dat neer op 228.000 euro (dat is inclusief pensioenbijdrage, onkostenvergoeding, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering). Maar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft met de WNT2 een verdere verlaging van de topinkomens afgedwongen. De WNT2, eind 2014 aangenomen door de Eerste Kamer, stelt het maximum vast op 100 procent van het ministerinkomen, ofwel 178.000 euro.

NVZD werkt niet mee aan WNT2

In de zorg wordt de WNT2 pas in 2016 van kracht. Minister Edith Schippers van VWS gebruikt 2015 om via een ministeriële regeling een nieuw loongebouw te maken voor zorgdirecteuren. Schippers heeft de NVZD en de brancheorganisatie van toezichthouders in de zorg NVTZ uitgenodigd om haar daarbij te helpen, net zoals eerder bij de invoering van de WNT1. De NVZD weigert dit keer echter om principiële redenen. NVZD-voorzitter Paul van der Heijden legt uit dat de WNT1 grotendeels was gebaseerd op de beloningscode voor bestuurders in de zorg (BBZ). De BBZ kon op breed draagvlak rekenen, omdat deze is opgesteld door de NVZD en de NVTZ. Het grootste deel van de zorgbestuurders hield zich ook aan de code. Met de WNT2 grijpt de overheid in de beleving van de zorgdirecteuren veel te rigoureus in op hun inkomen. Dat zou in hun optiek moeten worden overgelaten aan werkgevers (de raden van toezicht) en de directeuren. 'We willen geen verantwoordelijkheid nemen zonder dat we zeggenschap krijgen. De WNT2 geeft geen ruimte voor enige invloed of faire onderhandelingen.'

NVTZ werkt wel mee aan WNT2

De NVTZ was ook tegen de WNT2, maar maakt een andere afweging. 'We hebben ons verzet tegen de WNT2, maar nu die wet er is, accepteren we die. We stellen ons constructief op', zegt NVTZ-directeur Marius Buiting. Hij erkent dat het niet eenvoudig zal zijn. 'Je kunt niet de bovenkant van het loongebouw eraf halen en de rest intact houden. Enkele onevenwichtigheden zijn onvermijdelijk.' VWS en NVTZ studeren op een model waarin het aantal loonschalen wordt teruggebracht van twaalf naar zes, met een grotere bandbreedte. Buiting verwacht dat het nieuwe loongebouw vooral zal knellen in grote zorginstellingen, zoals academische en topklinische ziekenhuizen. De hoogste cao-lonen komen daar dicht in de buurt van het maximale topinkomen. 'Dat kan ertoe leiden dat de medische leiders van divisies in umc's meer verdienen dan de voorzitter raad van bestuur. Maar wat ons betreft is er nu wel genoeg aandacht geweest voor de inkomens. Laten we het liever hebben over de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.'

WNT2 verlamt doorstroming zorgbestuurders

Ofschoon de WNT2 pas in 2016 van kracht wordt, werpt de wet al wel zijn schaduw vooruit, zo valt te lezen in een achtergrondartikel in het mei-nummer van Zorgvisie. De doorstroom van zorgbestuurders stagneert, omdat nu van baan wisselen voor de meesten een forse aderlating betekent. Nu vallen ze nog onder de overgangsregeling van de WNT1. Als ze een andere baan accepteren niet meer. Dat kan in sommige gevallen een ton aan inkomensverlies opleveren, ook al gaan ze werken in een groter ziekenhuis.

Topinkomens

Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.
Bekijk het dossier

8 reacties

 • klasopwielen

  Ik vind 178.000 euro per jaar enorm veel geld. Meer dan voldoende dus.

 • Hoeksr

  Het zal hen toch een rotzorg zijn?!

 • FransSHL

  Wat hebben zorg- en bankdirecteuren gemeen?

 • Bea Diekmann


  'Maar wat ons betreft is er nu wel genoeg aandacht geweest voor de inkomens.'Laten we het liever hebben over de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.'???

  alleen als het om de posities en salrissen gaat van betsuurders zeker. medewerkers die werkelijk bezig zijn het zorgen voor de kwaliteit van zorg en patientveilighiedkunnen aan de lijntjes blijven lopen. 

  in de zorgsector draait het allang nietmeer om kwaliteit van zorg. 

   de zorgmedewerkers van de  ( thuiszorg)instellingen krijgen dagelijks de rekening gepresenteerd die het gevolg zijn van  financiele keuzes die gemaakt worden door bestuurders. alleen krijgen dezemedewerkers dagelijks te horen dat ze anders moeten doen, anders moeten denken en hun salris moeten inleveren omdat .....

   

 • zkhnlsmg

  Van mij mogen ze de beloning van de zorg directeuren best vrijgeven. Echter moeten ze voor die extra beloning dan ook de verantwoording dragen. Laat ze dan ook maar hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het reilen en zeilen binnen het ziekenhuis. Gaat de boel failiet dan gaat de directeur het ook.

  Ze willen de inkomens verdienen alsof het zelfstandig ondernemers zijn, laat ze dan ook de risico's dragen van een zelfstandig ondernemer.

 • Treg

  'Laten we het liever hebben over de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.' Wat een gotspe... Dat had dan toch wel het meest minimale moeten zijn waarvoor deze topmanagers zorg hadden moeten dragen voor deze riante beloning.
  Iedere keer weer blijkt dat topbestuurders alle voeling met de andere kant van de samenleving totaal verloren zijn... 

 • rkam

  Zou er bij de verenigde toezichthouders wel een maatschappelijk verantwoorde opstelling te vinden zijn om deze gewenste ingreep te regelen?
  Mooie testcase hoe daar de kaarten liggen en wat het gehalte van dat echelon is. 

 • wannevandorst

  Salarissen verlagen van zorgmedewerkers verdient een goed salaris!

Of registreer u om te kunnen reageren.