Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

GGZ NHN het eerst met resultaten 2014

Als een van de eerste ggz-organisaties heeft GGZ Noord-Holland-Noord het jaarverslag over 2014 gedeponeerd. Het resultaat ligt 7,75 miljoen euro lager dan in 2013. Dat komt vooral door het bijstellen van de dubbele registratie na de invoering van de dbc-systematiek in 2013 en door flinke afschrijvingen op het vastgoed.
GGZ NHN het eerst met resultaten 2014

Het resultaat van GGZ Noord-Holland-Noord kelderde van 8,2 miljoen euro in 2013 naar 5 ton in 2014. Directeur financiën, vastgoed en P&O, Jasme Leenaars van GGZ NHN legt uit: 'Het resultaat van 8 miljoen euro was in 2013 extreem hoog omdat toen de dbc-systematiek is ingevoerd en we dbc's moesten inschatten terwijl we ook moesten leveren binnen het oude NZa-systeem. We wilden hier een voorziening voor treffen die echter niet door de accountant is geaccepteerd. In 2014 zie je dat ons resultaat weer in lijn is met eerdere jaren, zo rond het miljoen.'

Vastgoed

Volgens Leenaars is het resultaat over 2014 verder gedrukt door afschrijvingen op vastgoed. 'We hadden nog veel gebouwen in de boeken staan met een looptijd van vijftig jaar. Daar hebben we voor tien jaar afgeschreven naar veertig jaar.' Het bedrijf is ondanks de genoemde bijstellingen gezond volgens Leenaars. 'Door vroegtijdig in te spelen op de vele veranderingen hoeven we niet noodgedwongen te reorganiseren of in personeel snijden. We hebben onze personeelsformatie de afgelopen jaren wel aangepast, maar dat is allemaal gelukkig via natuurlijk verloop gegaan.'

Stabiliteit

Kijkend naar de toekomst blijft het klimaat in de ggz uitdagend, aldus Leenaars. 'We hebben voor 2014 een goedkeurende verklaring van de accountant. Maar door de situatie rondom de dbc-systematiek weten we pas in 2016 wat de daadwerkelijke omzet is geweest het afgelopen jaar. Dat neemt niet weg dat we een goedgekeurde jaarrekening en jaarverslag hebben kunnen indienen en dat we goed zitten met de banklening, solvabiliteit en liquiditeit. Onze langetermijnstrategie om te focussen op gespecialiseerde zorgt leidt tot stabiele bedrijfsvoering.'

Innovatie

Als voorbeeld van specifieke uitdaging noemt de CFO de moeite die het kost om innovatie gefinancierd te krijgen. 'We merken dat in de domeinen van de Zorgverzekeringswet en Wmo minder budget beschikbaar is voor innovatie. Het is lastig om technische innovaties, zoals apps en innovaties in ambulante behandelingen, te financieren als zorgverzekeraars en gemeenten in de tarieven weinig ruimte laten voor innovatie. Een grote vernieuwing die er bij ons aan zit te komen, is een nieuw epd waar we voor 2017 een keuze in gaan  maken. Daarvoor leggen we nu al geld opzij.'

Of registreer u om te kunnen reageren.