Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ziekenhuizen in rode cijfers zakken dieper weg

Ziekenhuizen die in 2013 een negatief resultaat boekten, deden dat in 2014 vaak ook. Over de hele linie nam het rendement af van 2,6 procent naar 2,1 procent.
Ziekenhuizen in rode cijfers zakken dieper weg

 

 

Dat blijkt uit een eerste analyse van de jaarrekeningen 2014 van de algemene ziekenhuizen door BDO Accountants & Adviseurs. Van de 79 ziekenhuizen hebben elf hun jaarrekening nog niet gepubliceerd. Dat moest uiterlijk 1 juni.

Negatief resultaat: zes ziekenhuizen

Het aantal ziekenhuizen dat in 2014 verlies leed is tot nu toe gestegen van vijf naar zes. Opvallend is dat ziekenhuizen die in 2013 een negatief resultaat boekten, er niet in slaagden om in 2014 zwarte cijfers te schrijven. Alleen ziekenhuis Bernhoven is dat gelukt. En wel op spectaculaire wijze. Het ziekenhuis zette een verlies van 4,4 miljoen euro in 2013 om in een winst van 7,3 miljoen euro in 2014. De Saxenburgh Groep in Hardenberg kwam als enige ziekenhuis uit op een fors kleiner verlies: 1,8 miljoen euro negatief in 2014 tegen 4,6 miljoen euro negatief resultaat in 2013.

Negatieve spiraal lastig ombuigen

Drie ziekenhuizen zagen het negatieve resultaat verder verslechteren. Bij het Gemini Ziekenhuis in Den Helder liep het verlies op van 5,8 miljoen euro in 2013 naar 6,1 miljoen euro in 2014. Het negatieve resultaat van Nij Smellinghe in Drachten groeide van 2,9 miljoen euro over 2013 naar 4,3 miljoen euro in 2014. Bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda nam het negatieve resultaat toe van 0,9 miljoen euro in 2013 naar 1,3 miljoen euro in 2014.

Voor het eerst rode cijfers

Twee ziekenhuizen schieten voor het eerst in de rode cijfers. Het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag had in 2013 nog een positief resultaat van 3,7 miljoen euro, maar kwam in 2014 uit op een verlies van 1,4 miljoen euro door een tegenvaller vanuit de transitieregeling. Ook Zorgcombinatie Noorderboog die een positief resultaat behaalde van 0,6 miljoen euro over 2013, moest het jaar 2014 afsluiten met een negatief resultaat van 1,3 miljoen euro.

Resultaat 2014 Resultaat 2013
Gemini Ziekenhuis -6.090 -5.767
Nij Smellinghe -4.325 -2.855
Stichting Saxenburgh Groep -1.823 -4.574
Stichting Bronovo-Nebo -1.355 3.747
Groene Hart Ziekenhuis -1.276 -891
Zorgcombinatie Noorderboog -1.256 606
Ziekenhuis Bernhoven 7.301 -4.360

 

Risico op faillissementen

Over de hele linie zijn de resultaten verslechterd. Het rendement nam af van 2,6 procent naar 2,1 procent. Dat betekent dat het gemiddelde resultaat is gedaald van 5,3 miljoen euro naar 4,3 miljoen euro. Jos Mennes van BDO wijst erop dat deze gemiddelden over 2014 nog een te positief beeld geven doordat een aantal ziekenhuizen nog forse incidentele meevallers heeft gekregen uit de transitieregeling. Die is weliswaar afgeschaft in 2014, maar de financiële afhandeling van correcties van transitiebedragen vond wel in 2014 plaats. 'Het is al met al geen rooskleurig beeld. De winstgevendheid neemt af en ziekenhuizen in rode cijfers weten de negatieve spiraal nog niet om te buigen. Daarnaast hangt de inzet van het macrobeheersinstrument nog boven de markt. Als de minister dat inzet, krijgen ziekenhuizen nog een naheffing. Het gevaar op faillissementen is nog niet geweken.'

Stresstest BDO

Verder wijst Mennes erop dat van de elf ziekenhuizen die hun cijfers nog niet hebben gepubliceerd, een aantal financieel kwetsbaar is. Daarnaast blijkt voor deze groep ziekenhuizen dat zeven (in cursief weergegeven) laag scoorden in de begin van dit jaar uitgevoerde stress-test van BDO op de jaarrekeningen 2013. 'Het is gissen of een en ander met elkaar verband houdt, maar zorgelijk is het wel', aldus Mennes.

 • Stichting Zorggroep Pasana
 • Treant Zorggroep
 • Slotervaartziekenhuis
 • Tergooiziekenhuizen
 • Ziekenhuis Amstelland
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
 • Franciscus Ziekenhuis
 • TweeSteden ziekenhuis
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
 • ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Transitieregeling: baten

Een aantal ziekenhuizen heeft nog forse positieve baten uit de transitieregeling. Het gaat om correcties op de transitiebedragen. (bedragen x 1000 euro).

Diakonessenhuis Utrecht 10.747
IJsselland Ziekenhuis 10.185
Albert Schweitzer Ziekenhuis 7.719
Catharina Ziekenhuis 7.238
Rijnland Ziekenhuis 5.909
Isala 4.813
Meander Medisch Centrum 3.867
Medisch Centrum Haaglanden 3.310
Jeroen Bosch Ziekenhuis 2.154
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 1.345

Transitieregeling: tegenvallers

Ook zijn er ziekenhuizen die kampen met nagekomen tegenvallers vanuit de transitieregeling.

Elkerliek Ziekenhuis -2.890
Amphia Ziekenhuis -2.870
Zaans Medisch Centrum -2.220
Stichting Bronovo-Nebo -2.068

2 reacties

 • fred

  Een umc mag niet vergeleken worden met een algemeen ziekenhuis of streekziekenhuis.Een umc kent diverse geldstromen o.a. voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Arnold E

  Aan het lijstje met ziekenhuizen in de rodecijfers kan ook nog het  Vu Medisch Centrum worden toegevoegd, met een negatief resultaat van  -3.548 

Of registreer u om te kunnen reageren.