Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgpartners Friesland ontvlechten zorgtak

Een scheiding tussen Medisch Centrum Leeuwarden, ziekenhuis Tjongerschans en careorganisatie Noorderbreedte ligt voor de hand. Dat blijkt uit de nieuwe plannen van de organisatie.
Zorgpartners Friesland ontvlechten zorgtak
Foto: Medisch Centrum Leeuwarden

Aanleiding is het faillissement van de eveneens Friese zorggroep Pasana, vertelt bestuursvoorzitter Wander Blaauw van Zorgpartners Friesland: 'Pasana ouderenzorg heeft de ziekenhuizen "gesponsord" en is mede ten onder gegaan. Dat moeten we hier niet willen.'

Zorgpartners Friesland

Onder de Stichting Zorgpartners Friesland hangen drie bv's: Medisch Centrum Leeuwarden, ziekenhuis Tjongerschans en ouderenzorggroep Noorderbreedte. Het MCL en Noorderbreedte zijn financieel aan elkaar verknoopt in de holding. Tjongerschans heeft een eigen balans en erkenningen. Hierdoor wordt de balans vervuild, legt Blaauw uit. 'De activa en passiva zakken naar de onderliggende bv's. Daarmee vervalt de bankierstichting in Zorgpartners Friesland.' Iedere bv beraadt zich op zijn eigen toekomst en daarbij is al wel duidelijk dat de koers tussen care en cure zoveel verschilt dat de raad van toezicht van Zorgpartners al is verdeeld in twee deelraden.

MCL en Tjongerschans

Dat de drie bv's dan vervolgens ieder apart verder gaan, staat allerminst vast, zegt Blaauw. Een ontvlechting van de gefuseerde ziekenhuizen MCL en Tjongerschans ziet hij als uiterst onwaarschijnlijk. Er is juist een tendens binnen de ziekenhuiswereld waarin ziekenhuizen moeten samenwerken en functies moeten verdelen. Als de fiscale eenheid wordt opgeheven, moeten de organisaties onderling btw aan elkaar heffen. Volgens Blaauw zijn verschillende varianten mogelijk; daarop wordt nu gestudeerd. In Tjongerschans is een bestuursfunctie vacant. Die wordt tijdelijk opgevuld door een lid van het managementteam. Om de continuïteit te waarborgen en om ervoor te zorgen dat een nieuwe bestuurder de plannen niet in de weg staat. Anders gezegd: 'om ruimte te creëren voor een oplossing.'

Noorderbreedte

Uit de op 1 juni gedeponeerde jaarverslagen blijkt dat Noorderbreedte een verlies van 1,9 miljoen euro heeft geleden. De ouderenzorgorganisatie ziet een onzekere toekomst tegemoet: in 2015 veranderingen in de Wmo, Wlz en Zorgverzekeringswet en samenwerking met 6 zorgverzekeraars en 26 gemeenten. Het jaarverslag spreekt van het maken van keuzes. Noorderbreedte moet in 2015 vijf procent bezuinigen en in 2016 moeten de kosten met 6,5 procent zijn verminderd.

De twee ziekenhuizen blijven in 2014 wel in de zwarte cijfers. Medisch Centrum Leeuwarden heeft 1 miljoen euro winst gemaakt, het jaar daarvoor was het resultaat nog 10 miljoen euro. Het resultaat van ziekenhuis Tjongerschans was 3,6 miljoen euro, het voorgaande jaar was dat nog 5,2 miljoen euro.

Samenwerking

Het is de vraag of de stichting Zorgpartners Friesland straks nog wel nodig is. Weliswaar hebben de partners een gezamenlijke salarisadministratie en inkoop maar inhoudelijk is er nog weinig gezamenlijkheid, zegt Blaauw: 'Ik denk dat er 10 procent tijd wordt besteed aan samenwerking. Voor 90 procent doet iedere partner zijn eigen ding.'

Of registreer u om te kunnen reageren.