Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Beroepsgeheim moet geen schuilplek voor fraudeurs zijn’

De ministeries van VWS, SZW en Justitie werken aan een wetsvoorstel om misbruik van AOW-uitkeringen en pgb’s tegen te gaan. Nu zijn fraudeurs nog moeilijk te pakken omdat artsen in dienst van onder andere het UWV, CIZ en SVB geen gegevens delen bij vermoedens van fraude. Dit uit angst het medisch beroepsgeheim te schenden.
‘Beroepsgeheim moet geen schuilplek voor fraudeurs zijn’
Foto: ANPXTRA Roos Koole

Aan het wetsvoorstel over de inperking van het medisch beroepsgeheim wordt al sinds 2013 gewerkt. 'De nieuwe wetgeving moet bij vermoeden van arbeidsongeschiktheid- en zorgfraude duidelijkheid bieden rondom het medisch beroepsgeheim', aldus minister Schippers van VWS twee jaar geleden, mede namens de ministers Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Opstelten van Veiligheid en Justitie. Dit schreef de minister aan de Kamer naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn en fraude met pgb's en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Conceptversie

Dagblad Trouw schreef afgelopen weekend dat de redactie een conceptversie van het wetsvoorstel in handen heeft. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken wil alleen bevestigen dat drie departementen nog steeds bezig zijn met een wetsvoorstel om misbruik van uitkeringsregelingen tegen te gaan. 'Dat is nodig omdat zaken bekend zijn waarbij partijen op de hoogte waren van het misdrijf, maar geen melding deden bij justitie. Het beroepsgeheim mag geen schuilplek voor fraudeurs zijn'. Over het voorstel zelf wil de woordvoerder inhoudelijk niets vertellen.' Het voorstel moet eerst nog voor consultatie naar de Raad van State. Als het daar geaccordeerd is, wordt het voorstel pas openbaar gemaakt voor publiek.'

Rotterdam

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat het medisch beroepsgeheim een groot goed is, tenzij het problemen veroorzaakt in juridische onderzoeken. 'Verder kan ik geen inhoudelijke mededelingen doen over het voorstel.'

Een omvangrijke fraudezaak in Rotterdam in 2008 was aanleiding voor de ministeries om aan deze wetgeving gaan werken. Twee psychiaters ronselde 'patiënten' die ze ziek verklaarden. Zo konden ze miljoenen aan uitkeringen opstrijken, waaronder pgb's. Artsen die werkzaam waren bij het UWV en het CIZ hadden wel in de gaten dat de patiënten niet ziek waren. Ze deden hier echter geen aangifte van, omdat zij hierdoor het medisch beroepsgeheim zouden schaden.

Afstand

In de Volkskrant namen gisteren al verschillende zorgkoepels afstand van het voorstel. De vereniging van verzekeringsagenten (NVVG), artsenorganisatie KNMG en Kamerlid Renske Leijten van de SP vinden een mogelijke inperking van het beroepsgeheim ten behoeve van fraudebestrijding 'veel te ver gaan'.

Fraude in de zorg

Zorgfraude is een structureel probleem dat de maatschappij jaarlijks veel geld kost. Het dossier bevat artikelen over frauduleuze praktijken, fraudebeheersing en foutieve declaraties.

2 reacties

 • ziekmakend

  En wat dacht u van de 'transpararanti'van de NZA?
  Natuurlijk moet fraude bestreden worden maar zoals hoogleraar Buijsen vermeldde in dat Trouw-interview: hij heeft dit met Schippers besproken en de wet geeft nu voldoende bestrijdingsmiddelen. Maar niet genoeg voor voor onze schjnbare totalitaire minister van volksgezondheid. Wat is dat in haar dat zij zo verbeten op blinde rampkoers lijkt te blijven in de gezondheidszorg, vooral in de GGZ. Natuurlijk kan kon en moet er bezuinigd worden, fraude aangepakt. Wat is er mis mee om dat met inzicht beleid en wijsheid te doen?
  Minder b
  GGZ bedden minder GGZ zorg betkent dat er minder moeilijke mensen in therapie zijn en blijven logisch dat er de laatste jaren meer onrust in de maatschappij is toch?
  Net zoals in de het onderwijs toen der tijd de 1ste graads leraren te duur waren en we nu 30 jaar kater met inferieure leerkrachten zitten in het HBO onderwijs....dit staat ons in de zorg ook te wachten. If you pay peanuts you get monkeys to do the job. Let wel de Balkendenorm voor iedereen in loondenst vind ik een mooie.

 • GerardFreriks

  Wanneer het medisch beroepsgeheim gaat sneuvelen, is George Orwell's 1984 een feit met een vertraging van slechts 32 jaar.
  Een overheid die almachtig is en meent tot in de spreekkamer door te moeten dringen is/wordt een monster.

  In groot contrast met de privacy van burgers staat hoe die zelfde overheid omgaat met openheid, transprarantie, wanneer het overheidsdocumenten betreft. Ze hebben nog immer moeite met het goed uitvoeren van de Wet op de Openbaarheid van Bestuur. Maar denk ook aan het afluisteren van private, wettelijk gewaarborgde, gesprekken tussen een verdachte en zijn advocaat.

  Ik hoop en verwacht een grote pricipiële weerstand en verontwaardiging van collega artsen, andere geregistreerde zorgverleners. patiënten en vooral vele burgers.

Of registreer u om te kunnen reageren.