Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Amsterdam maakt zich op voor herindicatie Wmo

Ongeveer 300.000 mensen die nu nog een AWBZ-indicatie hebben, moeten voor het einde van het jaar een herindicatie krijgen van de gemeente. Het Amsterdamse gemeenteraadslid Meltem Kaya (D66) heeft in september een debat geagendeerd over de stand van zaken in de hoofdstad. ‘Er is te weinig transparantie over dit onderwerp.’
Amsterdam maakt zich op voor herindicatie Wmo

'Aanleiding om een debat over deze herindicatieronde te organiseren is het bericht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daar komen signalen binnen van gemeenten die meer tijd nodig hebben voor deze gigantische operatie. Ze hebben te weinig ambtenaren in dienst om de klus te klaren en kunnen maar beperkt consulenten inschakelen. Het is mij niet voldoende helder hoe wij hier in Amsterdam ervoor staan met dit vraagstuk', vertelt Kaya.

Herindicaties

Het gemeenteraadslid heeft de portefeuille 'Zorg & Welzijn' en 'Decentralisatie AWBZ' onder haar hoede, was werkzaam in de verpleeghuissector en werkt nu bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze wil niet alleen van het college van B&W horen of de deadline van 2016 voor deze grote ronde van herindicaties wordt gehaald, ook de vraag of de herindicatiegesprekken volgens de regels verlopen speelt mee. 'Bovendien is belangrijk dat we mogelijk afwentelgedrag voorkomen. Het Zorginstituut Nederland waarschuwde een aantal weken geleden dat het risico erin zit dat de gemeenten zo veel mogelijk mensen in de Wet langdurige zorg (Wlz) proberen te krijgen. De Wmo-budgetten staan natuurlijk wel onder druk.'

Eigen bijdragen

Het mogelijke afwentelgedrag van gemeenten kan volgens Kaya negatieve gevolgen hebben voor burgers. 'Het maakt voor de inhoud van zorg waarschijnlijk niet veel uit of je via de Wmo, Zvw of Wlz thuiszorg krijgt. Waar het wel voor uitmaakt, is de hoogte van de eigen bijdrage die de zorgvrager moet betalen. Die kan in de Wlz bijvoorbeeld een stuk hoger zijn dan onder de gemeenten. Dus afwentelen is in sommige gevallen financieel positief voor het gemeentebudget, maar de individuele burger betaalt juist meer. Reden waarom ik het debat aanvraag is om helder te krijgen voor welke mensen dat geldt en dat wij die burgers gaan informeren over de gevolgen voordat we ze verwijzen naar de Wlz. Voor sommigen is juist Wlz voordeliger en dan is het prima. De cliënt moet vooropstaan.'

Mantelzorg

De vergadering staat voor 3 september in de boeken. 'Nu heb ik voldoende vertrouwen in het gemeentebestuur dat de keukentafelgesprekken en de indicatieonderzoeken goed uitgevoerd zullen worden. Antwoord op de vraag hoe we de mantelzorgers gaan ondersteunen is een prioriteit van D66 in dit debat. We mogen het natuurlijk niet over de schutting gooien.'

4 reacties

 • j.telgen@utwente.nl

  300.000 mensen met een AWBZ indicatie op 800.000 inwoners in de gemeente ??

 • deldend

  Compliment Meltem, het wiel wat gecreëerd is/ons door de strot geduwd wordt rammelt aan meerdere kanten. Het afwentellen denk ik te zien daar waar er om professionele begeleiding gevraagd wordt maar mensen afgepoeierd worden met een vrijwilligersorganisatie die geen vrijwilliger kan krijgen. Op meerdere terreinen worden mensen (die ons salaris betalen) de dupe. Het is goed om te evalueren.  

 • Marjo


  Gaan ze in Amsterdam het wiel opnieuw uitvinden? Of gaan ze daar ook nog gebruik maken van de ervaring bij andere gemeenten, waar de herindiceringen al een feit zijn? 

 • j


  Nu dat wordt dus ook een ratje toe in 5 mensen al die mensen opnieuw indiceren en door wie ,door een vragenlijst antwoorden aan te vinken!

Of registreer u om te kunnen reageren.