Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘NVTZ trekt een te grote broek aan’

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) is niet bevoegd om zich namens alle raden van toezicht bezig te houden met een uitvoeringsregeling voor de WNT-2, vindt governance-deskundige Hans Hoek. ‘Geef raden van toezicht de ruimte om te onderhandelen met bestuurders.’
‘NVTZ trekt een te grote broek aan’

De NVTZ helpt het ministerie van VWS bij het opstellen van een uitvoeringsregeling voor de WNT-2. Die wet, de tweede versie van de Wet normering topinkomens, die eind 2014 is aangenomen door het parlement, treedt op 1 januari 2016 in werking in de zorg. Hans Hoek van adviesbureau C3, deskundige op het gebied van intern toezicht, vindt dat de NVTZ helemaal niet zou moeten mee werken aan een uitvoeringsregeling voor de WNT-2. 'De NVTZ heeft formeel noch informeel het recht om namens alle raden van toezicht te spreken. De NVTZ is geen werkgeversorganisatie, zoals de NVZ of ActiZ, die met de vakbonden Cao's afsluit. De NVTZ is een beroepsvereniging waarvan een deel van de toezichthouders als individu lid is. Als de NVTZ claimt namens de raden van toezicht te spreken, dan trekt ze een te grote broek aan. De NVTZ wordt zo een onbetaald adviesorgaan voor het ministerie.'

'Uitvoeringsregeling WNT-2 is flauwekul'

Volgens Hoek is er helemaal geen gedetailleerde uitvoeringsregeling met puntentelling nodig. 'Daar ontstaat alleen maar gedoe over. Iedereen gaat dan proberen zo veel mogelijk punten te krijgen. Je moet dit helemaal niet dicht willen regelen. De raad van toezicht van een zorgorganisatie moet als werkgever binnen de wet een contract sluiten met de bestuurder. Daar hebben ze geen puntentelling bij nodig. Het is flauwekul te denken dat toezichthouders altijd de hoogste schaal willen kiezen. Het maakt qua inkomen nogal uit of je een bestuurder zoekt voor een zorgorganisatie in crisis of voor een goed draaiende zorginstelling.'

NVZ: ziekenhuisdirecteur slecht beloond

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft bij de NVTZ protest aangetekend tegen de beoogde klassenindeling van de uitvoeringsregeling, omdat ziekenhuisdirecteuren er vergeleken met andere directeuren in de zorg bekaaid zouden afkomen. De puntentelling van de NVTZ stelt een directeur van een huisartsenpost bijvoorbeeld op één lijn met een ziekenhuisdirecteur als het gaat om 'kennisintensiteit'.

NVTZ: aangepast voorstel

Maar volgens NVTZ-directeur Marius Buiting is de kritiek van de NVZ voorbarig, omdat die zich richt op een verouderd voorstel van begin juni. 'De NVZ dacht dat dit concept een officieel standpunt was, maar dat is niet zo. We luisteren naar kritiek en zijn met het ministerie van VWS in gesprek over aanpassingen. De minister besluit daar uiteindelijk over.' De NVTZ wil niet vertellen hoe het voorstel is aangepast. Buiting benadrukt dat de NVTZ geen voorstander is van de WNT-2, maar deze wel accepteert als gegeven en daarom gehoor heeft gegeven aan het verzoek van minister Edith Schippers van VWS om te helpen met een uitvoeringsregeling voor de WNT-2.

NVZD doet niet mee

Ook de NVZD kreeg zo'n verzoek, maar weigerde mee te werken om mee te werken om principiële redenen. 'We willen geen verantwoordelijkheid nemen zonder dat we zeggenschap krijgen. De WNT-2 geeft geen ruimte voor enige invloed of faire onderhandelingen', verklaarde NVZD-voorzitter Paul van der Heijden in mei tegenover Zorgvisie.

Topinkomens

Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.
Bekijk het dossier

Eén reactie

  • arts@fokuswonen

    De NVTZ is tot ieder overleg bevoegd in overeenstemming met haar doelstellingen en statuten en ter vertegenwoordiging van haar leden. Andere partijen hebben het gesprek met de minister over de uitvoeringsregeling (die zij onder haar eigen verantwoordelijkheid zal vaststellen) geweigerd. En of de wet nu bevalt of niet, er is wat voor te zeggen daar waar mogelijk je beïnvloedingsmogelijkheden in te zetten. 'Onzin' roepen vanaf de zijlijn is gemakkelijk en draagt nergens toe bij.

Of registreer u om te kunnen reageren.