Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NVZ: ‘Inkomensvoorstel NVTZ benadeelt ziekenhuisdirecteur’

Ziekenhuisbestuurders gaan te weinig verdienen in vergelijking met andere directeuren in de zorg, vindt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zij roept ziekenhuisbestuurders op om via hun toezichthouders protest aan te tekenen bij het inkomensvoorstel van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders.
NVZ: ‘Inkomensvoorstel NVTZ benadeelt ziekenhuisdirecteur’
Foto: ANP

Het inkomen van zorgbestuurders wordt vanaf 1 januari 2016 verlaagd van 230.474 euro (130 procent van het ministerssalaris) naar 178.000 euro (100 procent van een ministerssalaris). Dat komt door de invoering van de WNT-2, de tweede versie van de Wet normering topinkomens die eind 2014 door het parlement is aangenomen. De WNT-2 zou eigenlijk al dit jaar ingaan, maar minister Schippers van VWS heeft een jaar uitstel bedongen om de sector de gelegenheid te geven een nieuwe klassenindeling te maken. Ze heeft de NVTZ en de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) gevraagd hierbij te helpen. De NVZD is niet op dit verzoek ingegaan, de NVTZ wel.

Geen realistische beloning ziekenhuisbestuurder

De NVZ maakt zich 'grote zorgen' over het voorstel WNT-Klassenindeling Zorg 2016 van de NVTZ, zo valt te lezen in een niet-openbare brief van NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy aan de NVZ-leden. De NVZ vindt het voorstel 'onevenwichtig' en waarschuwt dat op termijn 'hierdoor de (goede) bestuurbaarheid van haar leden/zorginstellingen in het geding' is. Volgens de NVZ verhindert het voorstel 'een realistische beloning van de raden van bestuur' van ziekenhuizen. Geen enkel NVZ-lid, ook niet een bestuurder van een groot topklinisch ziekenhuis, kan in de hoogste klasse komen. Die is voorbehouden aan de bestuurders van de acht academische ziekenhuizen.

'NVTZ bevoordeelt directeur langdurige zorg'

Het NVTZ-voorstel gaat uit van zes inkomensklassen. Een gemiddeld topklinisch ziekenhuis komt volgens een puntentelling uit in klasse V (maximaal 168.000 euro) of klasse IV (maximaal 158.000 euro). Een bestuurder van een gemiddeld streekziekenhuis gaat straks maximaal 137.000 (klasse III) verdienen. Dat is volgens de NVZ geen realistische indeling. Het voorstel doet volgens de NVZ geen recht aan de complexiteit van het besturen van ziekenhuizen. 'Het voorstel lijkt vooral de belangen van de care-sector te dienen en is daarnaast nogal arbitrair en slecht of niet onderbouwd', schrijft de NVZ in de brief, in het bezit van Zorgvisie.

Financiële risico's ziekenhuis groter

De puntentelling van de NVTZ is gebaseerd op de vereiste kennis van de zorgbestuurder en de complexiteit van de organisatie. Voor de categorie 'kennisintensiteit' krijgt een ziekenhuisbestuurder acht punten. Dat is net zo veel als de directeur van een huisartsenpost of een ggz-instelling. Voor de complexiteit van de organisatie krijgen bestuurders punten voor het aantal financieringsstromen, het aantal organisaties waarmee de instelling inkoopcontracten afsluit en de interne complexiteit. De criteria 'aantal financieringsstromen' en 'aantal inkoopcontracten' bevoordelen volgens de NVZ de zorginstellingen in de care, die vaak te maken hebben met de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). De NVZ stelt dat de complexiteit van de ziekenhuiscontracten van 'een totaal andere aard' zijn. Het gaat daarbij om veel meer dbc's en veel grotere bedragen. Ziekenhuisbestuurders lopen dus ook grotere financiële risico's dan hun collega's in de care-sector, redeneert de NVZ.

Complexiteit groter door vrijgevestigde medisch specialisten

Verder ontbreekt bij 'interne complexiteit' de component 'werken met vrijgevestigde specialisten c.q. met een medisch-specialistisch bedrijf (MSB)'. Het vergt volgens de NVZ grote bestuurlijke vaardigheid om alle belangen in een algemeen ziekenhuis op één lijn te krijgen. De NVZ heeft sterk de indruk dat er 'weinig of geen deskundigheid en kennis van zaken over ziekenhuizen' aanwezig was bij de NVTZ-commissie die de klassenindeling heeft gemaakt. De NVZ roept de ziekenhuisbestuurders op om hun raden van toezicht te mobiliseren voor de NVTZ-vergadering begin september.

Topinkomens

Verdienen zorgbestuurders te veel of juist te weinig? Over die vraag lopen de meningen uiteen. Zorgvisie volgt de discussie op de voet en verzamelt de artikelen in dit dossier.
Bekijk het dossier

5 reacties

 • Bert D

  De firma list en bedrog van onze minister P. blijft actief: het gaat hier niet om salarissen. Bij het inkomen wordt consequent de pensioenvergoeding en bijtelling auto (zelfs dubbel!) toegevoegd. 137k wordt dan al snel 110k (en ja, daar zitten de directeuren allemaal boven en, nee, dat is niet veel voor de te dragen verantwoordelijkheid).
  Veel gekker nog is de scheefgroei die ontstaat: minister Bussemakers (onderwijs)heeft de vergoedingen voor bestuurders in het WO, HBO en VO op het maximum van 178k gezet en voor het PO op 169k gezet. Directeuren van schouwburgen, theaters, etc? Allemaal op het maximum ingeschaald. Dus, een ziekenhuisbestuurder met bijvoorbeeld 6000 man personeel, 500 miljoen omzet en 200.000 patienten per jaar, verdient (veel!) minder dan een theaterdirecteur met 50 man personeel en twee keer per jaar Youp van 't Hek.
  Het wordt kortom één grote klucht die niets meer te maken heeft met het dragen van verantwoordelijkheid, maar vooral met het vriendje zijn met minster P., zodat hij je buitengewone kwaliteiten kan toedichten en dus bovenwettelijk kan verklaren.

 • rkam

  Greed

 • ben.jansen

  Inderdaad, dan verdienen andere bestuurders en specialisten ook te veel. Het argument om salarissen top hoog te houden is veelal dat 'goede bestuurders zullen vertrekken en er geen goede bestuurders meer te vinden zijn'. Nou dan moeten ze maar vertrekken! Salarissen moeten reëel zijn. Verrijking aan de top is een soort gemeengoed geworden. Schrapen is in. En wat dacht je van de hoge vertrekpremies? Bestuurders met een grote verantwoordelijkheid mogen best een navenant salaris verdienen, maar er zijn grenzen. Op de werkvloer is dat geschraap niet uit te leggen. Verpleegkundigen en zorgpersoneel krijgen bij 'moeizame CAO onderhandelingen' salarisverhogingen in procenten achter de komma. Regelingen worden tot op het bot uitgekleed. Daar maken bestuurders zich kennelijk minder druk over (de goede niet te na gesproken)!    

 • robbar

  Dan verdienen 'die' andere bestuurders dus ook te veel!!

 • Arnold E

  Als de salarisnormering echt gehanteerd zal gaan wordenis het nog maar de vraag of je een goed opgeleiden bestuurder voor een ziekenhuis zult vinden. Daarnaast staat hun salaris in geen enkele verhouding meer tot de specialisten die ze aan moeten sturen.

Of registreer u om te kunnen reageren.