Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgboerderijen in het nauw door transitie Wmo

Honderden zorgboerderijen hebben te maken met openstaande rekeningen en hoog oplopende administratieve lasten. Bestuurders Maurice van Valkenburg van Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ) en Daan Iken van Stichting Zorgboeren Zuid-Holland (SZH) roepen gemeenten op om snellere en eenvoudigere vormen van betaling te creëren in de Wmo en Jeugdzorg.
Zorgboerderijen in het nauw door transitie Wmo
Foto: ANP Foto Rick Nederstigt

De stichtingen SZZ en SZH vertegenwoordigen honderden zorgboerderijen door heel Nederland. Volgens Maurice van Valkenburg is met het merendeel van de gemeenten contractafspraken gemaakt tijdens de transitie naar de nieuwe Wmo. 'Gemeenten zijn tevreden over de kleinschalige zorg die zorgboerderijen leveren. Dat is het punt niet. Het punt is dat de betaling in veel gevallen maandenlang duurt. Vóór de overheveling kregen we door het zorgkantoor betaald. Dat gebeurde via bevoorschotting en op vaste tijdstippen. Tegenwoordig zitten we voor de Jeugdzorg en Wmo bij gemeenten en die hanteren zeer uiteenlopende betalingsmethoden. Bij de ene gemeente kunnen we al via het systeem van de iWmo betalingen ontvangen, bij de andere is het een kwestie van handmatig Excel-sheets invullen. De administratieve lasten lopen enorm op.'

Kortingen

Volgens Daan Iken hebben SSZ en SZH zich wel voorbereid op extra kosten gedurende de transitie, maar die lopen nu zo hoog op dat de bodem van de reserves in zicht komt. 'Zorgboerderijen verdienen niet, zoals reguliere vvt-aanbieders, een groot deel van hun inkomsten uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het komt voor ons vrijwel geheel uit de Wmo en Jeugdzorg. En daar loopt men gemiddeld zo'n drie maanden achter met de betaling. Daar komen de problemen nog bovenop die speelden rondom de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het persoonsgebonden budget (pgb). Bovendien wordt er generiek gekort op de tarieven. De kosten voor het extra administratiewerk omdat we voor iedere gemeente apart moeten factureren hakken er dan wel extra in.'

Alternatieve financiering

Faillissementen dreigen nog niet, maar de huidige situatie kan zeker niet nog een half jaar voortduren. 'Het mooiste zou zijn als alle gemeenten de standaarden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zouden omarmen en zouden declareren via het Vecozo-systeem en de iWmo', zegt Iken. 'Ondertussen zoeken we creatieve manieren om voldoende financiering binnen te krijgen. We kunnen wel lenen bij de bank maar dan betaal je een rente van tussen de 8 en 10 procent. Daarom vraagt SZH van zorgboeren om te investeren in de stichting. Zorgboeren die bijvoorbeeld net een stuk land hebben verkocht, kunnen bij ons tegen een gunstiger percentage dan ze van de bank krijgen, dat geld investeren. Zo proberen we deze transitieperiode door te komen. Want we zijn er zeker van overtuigd dat er groei zit in het concept van de zorgboerderij en dat de toekomst er na de transitie rooskleurig uitziet.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

2 reacties

  • bresker

    Gemeenten ga zelf een zorgboerderij opzetten( dat mag op grond van art.160 lid 2 Gemeentewet) en lijkt me stuk efficienter en goedkoper.

  • GroenewoudA


    Sommige zorgboerderijen hebben de administratie goed geregeld, vooral als er een gemeenschappelijke bovenlokale organisatie daarvoor is opgericht. Individuele zorgboeren laten helaas zelf de administratie nog al eens oplopen, en regelen pas na maanden hun nota's - met alle nadelen en overlast vandien voor de overige betrokken partijen. Zorg betekent anno 2015 voor iedereen heel veel administratie en bureaucratie, dat is niet anders voor zorgboeren. Pleidooi: bouw de bureaucratie in de (PGB) zorg z.s.m. weer af, het middel is inmiddels erger dan de kwaal

Of registreer u om te kunnen reageren.