Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

CAK waarschuwt voor hoge eigen bijdragen Wmo

Circa 7000 mensen ontvangen deze weken een forse rekening van het Centraal administratiekantoor (CAK) voor de eigen bijdrage Wmo. Die factuur is zo hoog, omdat het CAK nu pas over de benodigde gegevens beschikt.
Eva Heijblom, CAK-directeur klantcontacten
Eva Heijblom, CAK-directeur klantcontacten - Foto: CAK

Mensen die zorg krijgen via de Wmo moeten een eigen bijdrage betalen. Het CAK rekent uit hoeveel iedereen moet betalen. Door de overheveling van de AWBZ naar de Wmo en de Wlz per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In de AWBZ liep alles via de zorgkantoren, nu gaat het via gemeenten. Voor de berekening van de eigen bijdragen in de Wmo verstuurt het CAK maandelijks zo'n 450.000 facturen. In veruit de meeste gevallen gaat dat goed. Maar bij een relatief kleine groep niet.

Forse rekeningen eigen bijdrage Wmo

'Circa 7000 mensen hebben nog steeds geen rekening ontvangen, omdat er een 'mismatch' is tussen de gegevens die de zorgaanbieder en de gemeente aanleveren', vertelt Eva Heijblom, CAK-directeur klantcontacten. 'Die mensen krijgen een dezer dagen de factuur van de eigen bijdragen die ze vanaf 1 januari 2015 verschuldigd zijn. Dat kan om forse bedragen gaan, omdat het zo lang heeft geduurd. In individuele gevallen gaat het om honderden en in uitzonderlijke gevallen zelfs om duizenden euro's.'

Hoe groter de vertraging, hoe hoger de factuur

Daarnaast is er nog een groep cliënten die nog helemaal niet in beeld is van het CAK. Hoe groot die groep is, is niet bekend. 'Wij merken dat omdat er gemeenten of zorgaanbieders zijn die nog steeds nieuwe klanten aanleveren. Hoe langer het duurt voordat wij de eigen bijdrage kunnen berekenen, hoe nijpender dit probleem wordt. We doen er alles aan om het goed te regelen voor onze cliënten. Maar we zijn voor een goede berekening afhankelijk van de gegevens die zorgaanbieders en gemeenten aanleveren. Het is belangrijk dat gemeenten en zorgorganisaties cliënten goed voorlichten over wat zij kunnen verwachten aan eigen bijdragen. Mensen maken zich zorgen. Wij hebben een goed beeld van wat er speelt onder cliënten. Onze 150 medewerkers op het klantcontactcentrum voeren dagelijks zo'n 5000 telefonische gesprekken met cliënten.'

Het zijn de middeninkomens die de sigaar zijn van de eigen bijdragen die gemeenten in de Wmo heffen. Hoe kan dat?

'Het CAK berekent wat iemand maximaal aan eigen bijdrage moet betalen op basis van draagkracht. Dat heet de maximale periodebijdrage. Variabelen daarin zijn de samenstelling van het huishouden, in welke gemeente iemand woont en wat het verzamelinkomen is. Vervolgens rekenen we op basis van de daadwerkelijk geleverde zorg uit hoeveel iemand zou moeten betalen. Bij 70 à 80 procent van de mensen, de lagere inkomens, is dat bedrag hoger dan de maximale eigen bijdrage. Maar 20 à 30 procent van de cliënten, de hogere en middeninkomens, heeft een hogere maximale eigen bijdrage. Zij betalen dus een stuk meer. In de AWBZ gold één uurtarief van circa 14 euro. Gemeenten zijn echter vrij om eigen tarieven te hanteren. Bij huishoudelijke hulp liggen die maximaal tussen de 20 à 30 euro per uur, maar bij specialistische begeleiding van een psycholoog kan dat nog een stuk hoger zijn. Dan kan het gaat gaan om honderden euro's per maand. Gemeenten mogen echter nooit meer vragen dan de kostprijs.'

Wie controleert dat?

'Het is niet de verantwoordelijkheid van het CAK en we zouden het ook niet kunnen. In de Wmo hebben 393 gemeenten met 4500 zorgaanbieders samen zo'n 50.000 verschillende productcodes en 18.000 Wmo-tarieven afgesproken. Dat is voor ons geen doen om te controleren. Gemeenten moeten bij het intakegesprek cliënten voorlichten hoeveel een Wmo-dienst hun zal kosten. Cliënten kunnen dat zelf controleren, omdat gemeenten hun inzicht moet bieden in de kostprijzen van de Wmo.'

Welke gemeenten heffen de hoogste eigen bijdrage?

'Dat weten we niet.'

Innoveren tijdens de transformatie langdurende zorg

De decentralisatie van de zorg is een botsing van culturen. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars proberen vanuit hun eigen wereld tot nieuwe oplossingen te komen voor de zorg en ondersteuning van mensen thuis. De bezuinigingen zetten onderhandelingen op scherp. Hoe ontstaan succesvolle innovaties bij deze transformatie? Laat u inspireren op het Zorgvisie-congres op 1 december door onder meer Jan Rotmans, Doekle Terpstra, Tim Robbe en Ard Leferink.

2 reacties

  • erikvanoeffelen

    Dit is dan zo'n bezuiniging op landelijk niveau, maar de kosten in de zorg worden alleen maar hoger en deze worden afgewenteld op de zorgbehoevende burger. Cliënten in de psychiatrie gaan de zorg mijden door de hoge kosten en komen uiteindelijk verward op straat terecht. De politie heeft inmiddels de handen vol om deze mensen van de straat te halen. Deze wijzigingen in de AWBZ hadden nooit zo snel ingevoerd mogen worden, maar er stond natuurlijk prestige op het spel en dat was voor de bewindslieden veel belangrijker. Kijk ook maar naar de misstanden bij de pgb.

  • het kan beter

    ca. 400 gemeenten bepalen ieder afzonderlijk de hoogte van eigen bijdrage WMO. Het is rampzalig dat een regering dit beleid voorstaat. Stem nooit op de politieke partijen: VVD; PvdA; D66; CU en SGP. De veroorzakers van de chaos in het domein van de zorg. De burger is de dupe van dit onzalige beleid!

Of registreer u om te kunnen reageren.