Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Careyn zet rechtszaak wijkverpleging door

Het gesprek met Zilveren Kruis dat gepland stond voor 2 september komt te vervallen, nu Careyn besloten heeft met het kort geding door te gaan. Juridisch is een gesprek tussen partijen dan niet mogelijk. De zorginkoop wijkverpleging in Utrecht staat hierdoor on hold.
Careyn zet rechtszaak wijkverpleging door
Foto: ANP/Roos Koole

Careyn blijft zich verzetten tegen de nieuwe inkoopwijze van wijkverpleging die de Zilveren Kruis volgend jaar als pilot wil starten. 'Dit gaat ons miljoenen schelen, zegt woordvoerder Wim Knol van Careyn, 'maar erger is dat het tot ongelukken leidt.

Cliënten krijgen minder uren zorg en de specialistische zorg dreigt te verdwijnen uit de wijken.'

Careyn

Careyn is verreweg de grootste thuiszorgaanbieder in Utrecht. Zilveren Kruis heeft de stad verdeeld in achttien wijken. Voor elk van deze wijken kiest de zorgverzekeraar een voorkeursaanbieder. De grootste aanbieder mag maximaal tien wijken gaan bedienen. Careyn krijgt er vijf. Dat is te weinig om er specialistische teams overeind te houden die wijkoverstijgend werken, zegt Knol: 'Wij leveren naast basiszorg ook allerlei specialistische vormen van zorg, zoals oncologieverpleegkundigen, dementiecoaches en palliatieve zorg. Dat kan niet op wijkniveau worden georganiseerd maar vraagt een zekere schaalgrootte.'

Onderaannemers

Als een zorgaanbieder in een niet gegunde wijk cliënten heeft, moet deze als onderaannemer gaan werken van de voorkeursaanbieder tegen een tarief van 75 procent. Dat is ver onder de kostprijs, zegt Knol. Daar kunnen wij het niet voor doen. Wij zullen ons dan ook uit die wijken terugtrekken, met alle gevolgen voor onze cliënten van dien.' Volgens Knol gaat de nieuwe werkwijze ten koste van de kwaliteit. 'Zilveren Kruis heeft de kwaliteit wel meegewogen maar gaat er te gemakkelijk van uit dat de voorkeursaanbieders die zorg kunnen leveren voor de aanboden prijs. Dat is praktisch onuitvoerbaar. Wij zijn de enigen in Utrecht die een dergelijk complex pakket kunnen uitvoeren.'

Administratie

In tegenstelling tot wat Zilveren Kruis beweert, neemt ook de administratieve rompslomp toe, stelt Knol. Naast de huidige papierwinkel moeten de wijkverpleegkundigen in de nieuwe werkwijze immers ook bijhouden voor welke zorgaanbieder zij werken en moeten de organisaties dat onderling verrekenen.

AxionContinu

Ook voor kleinere thuiszorgaanbieders geeft het plan problemen. Henriet Groenendijk, divisiemanager thuiszorg bij concurrent AxionContinu: 'Wij hebben niet voorzien dat de keuzes zo rigoureus zouden zijn.' AxionContinu zou twee wijken krijgen toegewezen. Daarmee verliest de organisatie ook marktaandeel, maar er is nog onvoldoende inzicht in de kosten die dit met zich meebrengt. Groenendijk: 'Dan kunnen wij nooit meer onze specialistische casemanager dementie inzetten. Zij zit nu in een netwerk en houdt haar ervaring bij cliënten door de hele stad. Straks moet elke wijkverpleegkundige weer dementiezorg als onderdeel van het werk doen. Zo verlies je ervaring.'

Kort geding

En er gebeurt nog iets onvoorziens, zegt Groenendijk: 'Wij bouwen onze verpleeghuizen om tot voorzieningen met aanleunfuncties. AxionContinu heeft panden staan buiten de wijken die ons zijn gegund. Daar komt straks een andere aanbieder de wijkverpleging leveren terwijl wij er gewoon zitten en alles al hebben geregeld.'

AxionContinu houdt bestuurlijk overleg met Careyn en overweegt zich aan te sluiten bij het kort geding.

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis heeft de gunningsprocedure in Utrecht on hold gezet in verband met de rechtszaak. Woordvoerder Christine Rompa zegt de kritiek van Careyn te begrijpen: 'Zij hadden natuurlijk gehoopt op meer wijken.' De zorgverzekeraar verwerpt het argument ze teveel op de prijs te letten. 'Wij bepalen de prijs niet. Zorgaanbieders geven zelf aan welke zorg ze bieden en welk budget daarvoor nodig is.'

Zilveren Kruis vindt het plan heel redelijk: 'Cliënten krijgen een aanspreekpunt. Wij bieden voorkeursaanbieders een driejarig contract met bijbehorend budget en het kost hen veel minder administratie.' Dat vertelt de verzekeraar ook aan huisartsen en andere partijen in Utrecht die zich zorgen maken. Dit zou de acceptatie ten goede komen.

Versnippering

In andere pilotregio's, Zwolle, Ommen en Hardenberg klinkt de kritiek volgens de zorgverzekeraar minder luid. In Ommen en Hardenberg zou alles soepel zijn geregeld. Rompa: 'Het alternatief is slechter. Versnippering van de zorg, allemaal verschillende aanspreekpunten en veel administratie. We moeten wijkverpleegkundigen de regierol geven, dat gaat niet vanzelf. Er moet dus iets gebeuren.' Volgens Zilveren Kruis zijn de gemeenten juist enthousiast. Er hebben zich al gegadigden gemeld voor een volgende pilot.

Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop. Bekijk het dossier

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • m.laterveer

    Het grootstedelijk overleg cliëntenraden Utrecht en LOC Zeggenschap in zorg hebben grote zorgen over de pilot van Achmea/Zilveren Kruis. De cliëntenraden en LOC hebben hierover een brief gestuurd aan Zilveren Kruis. Daarin vragen de cliëntenraden om meer duidelijkheid wat deze pilot concreet voor cliënten betekent. Ook willen de cliëntenraden invloed op het verloop van de pilot. Volgende week hebben de cliëntenraden hierover een gesprek met Zilveren Kruis.

Of registreer u om te kunnen reageren.