Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'Extra geld verpleeghuiszorg alweer verdampt'

De voorgenomen bezuiniging op de Wlz vanaf 2017 is nog altijd niet van tafel. De volgend jaar geplande bezuiniging op de wijkverpleging van 100 miljoen euro evenmin. ActiZ en ZN zijn zeer bezorgd.
'Extra geld verpleeghuiszorg alweer verdampt'
Foto: Stockxchng

Brancheorganisatie ActiZ laat weten weliswaar blij te zijn met het extra geld voor verpleeghuiszorg, maar is teleurgesteld te lezen dat deze investering lager uitvalt dan de aangekondigde 210 miljoen euro, die tevens in de troonrede is genoemd. Daarnaast blijft het kabinet van plan de voorgenomen bezuiniging op de Wlz vanaf 2017 door te voeren, zo signaleert ActiZ: 'Hiermee verdwijnt de facto het extra geld na een jaar al weer.'

Ouderenzorg

De eerder ingeboekte bezuiniging op de ouderenzorg per 2016 van 45 miljoen euro is wel geschrapt. Een teken dat het kabinet structureel wil investeren in de verdere verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg als. Helaas blijft het daar dan ook bij, meent ActiZ: 'De voorgenomen bezuiniging van 500 miljoen op de Wlz zorg, waarvan ongeveer de helft voor de ouderenzorg, staat immers nog altijd in de planning.'

Wijkverpleging

De geplande bezuiniging op de wijkverpleging van 100 miljoen euro in 2016 staat ook nog steeds in de plannen. Zowel ActiZ als ZN trok hier al eerder over aan de bel. Beide partijen verwachten over 2015 al een tekort van ruim 200 miljoen. ActiZ noemt zelfs een bedrag van 242 miljoen euro. Daardoor zal de bezuiniging van 400 miljoen euro bij lange na niet worden gehaald. ActiZ: 'Signalen over tekorten in 2015 en daardoor onvermijdelijke cliëntenstops hebben er niet toe geleid dat het kabinet de extra bezuiniging op de wijkverpleging in 2016 van 100 miljoen euro heeft heroverwogen. Wij zien al dat zorgverzekeraars hier in hun inkoopbeleid rekening mee houden. Hiermee komt de financiering van de wijkverpleging nog meer onder water te staan.'

ZN

Volgens ZN zet de keuze van het kabinet om gelijktijdig met alle veranderingen in de langdurige zorg ook fors te bezuinigen, goede zorgverlening extra onder druk: 'Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht en iedere verzekerde die aanspraak maakt op wijkverpleegkundige zorg, krijgt die zorg gewoon vergoed. Hier is meer geld voor nodig.' ZN denkt dat de ingeboekte bezuinigingen op dit punt niet worden gehaald en dat het kabinet een aanzienlijke tegenvaller kan verwachten.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Bekijk het dossier

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • kloekhorst

    Een weloverwogen efficientiebeleid verdient de voorkeur ook in de wijkverpleging en verpleeghuiszorg.Meer of minder geld betekent nog niet per definitie dat de kwaliteit onder druk staat.Een probleem in de zorgexploitatie kan ook gevormd worden door: vastgoed,energiekosten,personele kosten,farmaceutische kosten en cateringkosten.
    Daarom kijk ook op www.stgeerstelijnsklinieken.nl
    Een structurele verandering verdient de voorkeur in ons zorgstelsel.Er is geen enkel bezwaar om de jaarrekeningen eens goed te onderzoeken.
    Veel succes!

Of registreer u om te kunnen reageren.