Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa vermoedt risicoselectie zorgverzekeraars

Opvallende verschillen tussen zorgverzekeraars in de resultaten van risicoverevening zijn voor de NZa aanleiding nader onderzoek te doen. De verschillen kunnen namelijk wijzen op risicoselectie.
NZa vermoedt risicoselectie zorgverzekeraars
Foto: iStock

Dit is een van de bevindingen in de Marktscan van de Zorgverzekeringsmarkt die de NZa vandaag publiceerde.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars ontvangen compensatie voor verzekerden met een hoog risicoprofiel, zoals chronisch zieken, ouderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Voor verzekerden met een laag risico dragen zorgverzekeraars geld af. De positieve vereveningsresultaten en de verschillen tussen zorgverzekeraars zijn een opvallende ontwikkeling in de markt. Daarom doet de NZa hier zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek naar. In juni bracht de NZa al een tussenrapport uit over dit onderwerp.

Risicoselectie

Het valt de NZa op dat er meer variatie is in het resultaat op de instroom per zorgverzekeraar, dan in het resultaat op de totale populatie of de uitstroom. Dit lijkt erop te duiden dat er sprake is van risicoselectie doordat er een meer selecte groep verzekerden bij zorgverzekeraars instroomt dan de groep die ze hebben of de groep verzekerden die hen verlaat.

Risicoverevening

De vereveningsresultaten waren de afgelopen jaren positief. Dit was mogelijk doordat de compensatie achteraf, de ex post risicoverevening, is verminderd. Vooral de afschaffing van de macronacalculatie in 2012 is van invloed geweest. Dit betekent dat afwijkingen ten opzichte van de ramingen niet meer worden gecorrigeerd. In de jaren daarna waren er twee oorzaken voor lagere kosten. De eerste was een lagere groei van de zorguitgaven dan was verwacht. En de tweede was dat zorgverzekeraars ook een sterkere prikkel hadden om hun uitgaven te verlagen.

Zorgpolissen

Op zich is de NZa positief over de grote hoeveelheid polissen, zij het dat het aanbod niet te groot moet worden. De NZa is nog aan het onderzoeken of het grote polisaanbod het voor de consument niet te moeilijk maakt om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Zij adviseert zorgverzekeraars hun polisaanbod te verduidelijken zodat consumenten ze beter met elkaar kunnen vergelijken.

Bij sommige aanvullende verzekeringen moet de verzekerde een toeslag betalen als de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar is afgesloten. Dat vindt de NZa onwenselijk. Over het algemeen is de toegang tot aanvullende verzekeringen soepeler geworden. Het gebruik van acceptatievoorwaarden is sterk verminderd en integrale pakketten van basis- en aanvullende verzekeringen komen niet meer voor.

Zorgverzekeringswet

De totale omzet van zorgverzekeraars ten laste van de Zorgverzekeringswet stijgt van 2014 op 2015 met 1,8 miljard euro tot een totaal van 41,7 miljard. In 2015 is de gemiddeld betaalde nominale premie ten opzichte van 2014 met 60 euro gestegen naar 1.158 euro. Naast de nominale premies betalen consumenten in 2015 gemiddeld 1.900 euro via hun belastingen mee aan de uitvoering van de Zorgverzekeringswet.

ANNO12

Voor nieuwe verzekeraars is het bijna niet mogelijk om toe te treden tot de zorgverzekeringsmarkt. Dat blijkt uit de mislukte lancering van verzekeraar ANNO12. Deze nieuwe verzekeraar kon naar eigen zeggen niet toetreden vanwege het onaantrekkelijke aanbod voor nieuwe verzekerden. De oorzaak hiervoor lag vooral in de hoge kapitaaleisen wat de zorgverzekering  in combinatie met de participatie in ANNO12 relatief duur en complex maakte. Een andere reden is het langdurige en moeizame toelatingstraject, waardoor te weinig tijd overbleef om verzekerden te werven.

Solvabiliteit

De gemiddelde solvabiliteit is gestegen van 216 procent van de minimaal vereiste solvabiliteit in 2013, naar 241 procent in 2014. Dat komt door de strengere Solvency-II-regels. Gerekend onder deze nieuwe regels hebben zorgverzekeraars 149 procent van het minimum in kas voor de basisverzekering. De NZa vindt deze financiële eisen niet onnodig hoog omdat de eisen aan de solvabiliteit én de financiële risico's de komende jaren zullen toenemen.

Collectieve polissen

Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20 procent.

Of registreer u om te kunnen reageren.