Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS verwacht flinke afdracht zorgverzekeraars

VWS verwacht dat de zorgverzekeraars in 2016 voor 1,5 miljard euro aan overreserves teruggeven aan de verzekerden. Dat schrijft het ministerie in de begroting voor volgend jaar.
VWS verwacht flinke afdracht zorgverzekeraars

Het ministerie ziet daarvoor nog ruimte ondanks de gestegen vermogenseisen voor de zorgverzekeraars.

Zorguitgaven

Daarmee rekent het ministerie op voortzetting van de trend van dit jaar. In 2015 hebben de zorgverzekeraars meer reserves afgebouwd dan verwacht. Het algemene beeld voor 2016 is dat de zorguitgaven blijven stijgen. In het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg zal volgend jaar twee miljard meer worden uitgegeven. Dit brengt de collectieve zorguitgaven in 2016 op 72,9 miljard euro. Dat is inclusief 5 miljard aan eigen betalingen en uitgaven voor het eigen risico.

Zorgverzekeringswet

In het kader van de Zorgverzekeringswet wordt 45,9 miljard euro uitgegeven en voor de Wlz 19,9 miljard euro. Naar uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet gaat in totaal 6,7 miljard. De totale zorguitgaven per volwassen Nederlander stijgen met gemiddeld 1 procent van 5306 euro naar 5358 euro.

Langdurige zorg

Uit de begroting blijken meevallers bij de ZVW en tegenvallers bij de langdurige zorg. De uitgaven aan genees- en hulpmiddelen komen honderden miljoenen lager uit terwijl bij de langdurige zorg sprake is van tegenvallers bij ondermeer het persoonsgebonden budget. De opbrengst van het eigen risico blijft dit jaar vrijwel gelijk. Dat komt doordat de lagere uitgaven aan geneesmiddelen gelijk doortikken in consumptie van het eigen risico.

Eigen risico

Het eigen risico stijgt volgend jaar zoals reeds gemeld van 375 euro naar 385 euro. VWS verwacht dat de totale opbrengst van het eigen risico ongeveer gelijk blijft. De inkomensafhankelijke bijdrage daalt van 6,95 procent in 2015 naar 6,75 procent in 2016. Bij de nominale premie wordt een stijging geraamd van 85 euro. Deze gaat van gemiddeld 1.158 in 2015 naar gemiddeld  1.243 euro in 2016. De premie voor de Wlz blijft ongewijzigd.

Of registreer u om te kunnen reageren.