Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ZN bezorgd over toevloed dure geneesmiddelen

Zorgverzekeraars gaan volgend jaar volledig risico lopen op dure geneesmiddelen. Maar welke?
ZN bezorgd over toevloed dure geneesmiddelen
Foto: iStock

Het gaat om de zogeheten add-on geneesmiddelen. Deze worden apart gedeclareerd, buiten de bestaande dbc's om. De verzekeraars vrezen dat de kosten van deze dure geneesmiddelen te hoog zullen oplopen en dat het huidige risicovereveningssysteem daarop niet is berekend. Dat schrijft ZN in een brief aan de Tweede Kamerleden.

Risico

De risicoverevening compenseert zorgverzekeraars voor verschillen in de samenstelling van hun verzekerdenpopulatie. Zorgverzekeraars krijgen elk jaar een compensatie vooraf voor te verwachten hoge zorgkosten. Deze bijdrage komt uit het Zorgverzekeringsfonds. Zorginstituut Nederland berekent de vereveningsbijdrage per verzekeraar.

Sluis

Minister Schippers heeft onlangs besloten om een nieuw medicijn tegen longkanker, Nivolumab, niet rechtstreeks in het basispakket te laten instromen maar tijdelijk in een 'sluis' te plaatsen. Dat houdt in dat het middel gedurende een bepaalde periode ter beschikking wordt gesteld aan alle patiënten die het nodig hebben op kosten van de fabrikant. Intussen onderhandelt VWS met de fabrikant over een redelijke prijs.

Basispakket

ZN wil duidelijkheid over de criteria waaronder toekomstige nieuwe, dure geneesmiddelen in de sluis terechtkomen. Daarnaast wil ZN weten welke geneesmiddelen wel rechtstreeks in het basispakket komen. De verzekeraars zeggen op dit moment niet te kunnen inschatten of ze alleen alle risico's gaan dragen voor de bekende dure geneesmiddelen.

Hoofdlijnenakkoord

ZN vreest ook dat de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord onder druk komen te staan op het moment dat zorgverzekeraars voor de meeste dure geneesmiddelen risicodragend worden. Zij stellen voor om onderzoek in te stellen naar alternatieven buiten de huidige risicoverevening, bijvoorbeeld een hoge risicoverevening.

Of registreer u om te kunnen reageren.