Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Banken maken zich zorgen om ggz

Banken maken zich grote zorgen over de financierbaarheid van de ggz. Twintig procent van de aanbieders in de curatieve ggz is er niet in geslaagd om voor 1 december 2015 de jaarrekening over 2014 te deponeren, ondanks eerder uitstel van minister Edith Schippers van VWS.
Geld_iStock_450.jpg
Foto: iStock

De slepende problemen rond het deponeren van de jaarrekeningen van ggz-aanbieders leken afgelopen zomer beslecht. Minister Edith Schippers van VWS gaf ggz-aanbieders uitstel tot 1 december 2015. Die extra tijd hadden ze nodig om de jaaromzetten van 2013 en 2014 te controleren op de rechtmatigheid van declaraties. Dat konden ze doen aan de hand van een lijst van 29 controlepunten. Die lijst was opgesteld na maandenlang overleg tussen ggz-aanbieders, zorgverzekeraars, accountants en de Nederlandse Zorgautoriteit over rechtmatig declareren.

Ggz-aanbieders botsten met verzekeraars

Maar helaas popten er in het najaar 2015 nieuwe problemen op. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben interpretatieverschillen over het toepassen van de lijst van 29 controlepunten. Het draait met name om vier punten. In de verslavingszorg gaat het over ‘misbruik van middelen’, dat in de huisartsenzorg thuishoort, en ‘afhankelijkheid van middelen’. Verslavingszorginstellingen moeten aantonen dat er meer aan de hand is dan slechts misbruik van middelen. Ook zijn er discussies over de ‘tijdigheid van de verwijzing’. Het komt regelmatig voor dat ggz-aanbieders een behandeling al starten en dat de verwijzing van de huisarts pas later komt. Wat is een redelijke termijn waarin zo’n verwijzing achteraf er moet zijn en volstaat ook een telefoontje van de huisarts? Andere verschillen van inzicht gaan over wie hoofdbehandelaar mag zijn en hoeveel tijd deze besteedt aan patiënten. Verder twisten zorgverzekeraars en ggz-aanbieders over hoe om te gaan met afwezigheidsdagen bij patiënten met een zware zorgvraag. Over al deze punten weigeren zorgverzekeraars facturen goed te keuren, omdat ze bang zijn dat de NZa ze op de vingers tikt.

Opnieuw uitstel voor jaarrekeningen

Het gevolg van deze controverse is dat 13 van de 64 aanbieders in de curatieve ggz de deadline van 1 december niet heeft gehaald. Het gaat bij sommige instellingen om miljoenen euro’s aan omzet die mogelijk terugbetaald moet worden. De 13 ggz-instellingen hebben uitstel aangevraagd bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ heeft ze tot 1 maart gegeven. De vraag is of dat voldoende zal zijn.

Banken bezorgd

Banken maken zich inmiddels grote zorgen over de financierbaarheid van de ggz-sector. Ze hebben de jaarrekeningen nodig om een beeld te krijgen hoe instellingen er financieel voor staan. Met het uitstel naar 1 december 2015 konden ze leven, omdat er een duidelijk plan lag om de problemen op te lossen. Maar de nieuwe meningsverschillen heeft ze onaangenaam verrast. Als de situatie niet snel wordt opgelost, zullen banken de aanhoudende onzekerheid vertalen in hogere rentes. ‘Het is niet goed voor de beeldvorming over een sector als die er jarenlang niet in slaagt om overeenstemming te vinden over wanneer een instelling een factuur mag indienen. Wij hebben de sector opgeroepen om snel helderheid te geven over de voorwaarden voor declareren’, zegt Alex Kuiper van ING Bank.

Blik op de toekomst

Ook voor de ABN Amro is de maat vol. Sectormanager Anja van Balen vindt dat ggz-bestuurders veel te veel energie en tijd besteden aan de verantwoording van omzetten uit het verleden. ‘De focus van bestuurders ligt op het verleden, terwijl de blik op de toekomst moet liggen. Ggz-instellingen hebben te maken met grote uitdagingen, zoals de afbouw van beddencapaciteit, de transitie van gespecialiseerde ggz naar de basis-ggz en de veranderingen in de jeugdzorg.’

Bemiddelingsrol NZa

Inmiddels zou er wel zicht zijn op een oplossing. GGZ Nederland , Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken en drie grote zorgverzekeraars en zorginstellingen zijn eind 2015 langs geweest op het ministerie van VWS om de onduidelijkheden rond het declareren op te lossen. De NZa heeft aangeboden om te bemiddelen tussen verzekeraars en ggz-aanbieders. ‘We zijn blij met het initiatief van de NZa’, laat Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland weten.

Accountants

Accountant Marco Walhout van Deloitte is hoopvol en kritisch. Walhout, voorzitter van Coziek, het overleg van alle accountantskantoren, constateert dat het veel vraagt van ggz-instellingen om te laten zien dat ze de juiste dbc’s hebben geopend en gedeclareerd. ‘De ggz gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet.’ Wel vindt Walhout dat het niet te lang moet duren. ‘De ggz moet niet te lang in modder blijven steken.’

 

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.