Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers ziet MSB als vluchtheuvel

Minister Edith Schippers van VWS beschouwt het medisch specialistisch bedrijf (MSB) als een tijdelijke oplossing voor medisch specialisten in vrije vestiging. Op de lange termijn zullen ze moeten kiezen voor het participatie- of loondienstmodel.
Schippers_VWS.jpeg
Foto: VWS

Het draait allemaal om gelijkgerichtheid van ziekenhuisbestuur en medisch specialisten bij de invoering van de integrale tarieven, zei Schippers op 27 januari in een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over ziekenhuiszorg. Die gelijkgerichtheid is volgens Schippers het beste geregeld als ziekenhuizen een heldere keuze maken voor het loondienst- of het participatiemodel. Het medisch specialistisch bedrijf (MSB), waar de meeste medisch specialisten voor hebben gekozen, ziet de minister als een tussenstation op weg naar het participatiemodel.

MSB als vluchtheuvel naar participatiemodel
‘Twee zielen in één hart, dat werkt niet’, zei Schippers over het MSB. ‘Daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Ik begrijp best dat ziekenhuizen voor het MSB hebben gekozen, want het is allemaal erg ingewikkeld. Maar ik zie het MSB wel als een vluchtheuvel. Ik verwacht dat het MSB wordt doorontwikkeld naar het participatiemodel. We beraden ons intern op het ministerie hoe dat het beste kan gebeuren en zullen daarna overleggen met veldpartijen. Als er nieuwe voorstellen zijn, dan stuur ik die naar de Tweede Kamer.’ De Federatie Medisch Specialisten (FMS) gaat het MSB ‘doorontwikkelen’ tot de participerende medisch specialist. Daarbij trekt de FMS samen op met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en medisch specialisten in loondienst, zo valt te lezen in een brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS.

Cultuur bepaalt veiligheid
Minister Schippers ziet MSB’s niet als een gevaar voor de bestuurbaarheid van ziekenhuizen, zoals andere stakeholders, onder meer ziekenhuisbestuurders, banken en zorgverzekeraars, bij herhaling naar voren hebben gebracht. Ze wijst erop dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geen enkel concreet signaal heeft ontvangen dat de kwaliteit van zorg in een bepaald ziekenhuis in gevaar is gekomen door de komst van een MSB. Over de vergelijking van het MSB met de Fyra-hogesnelheidstrein heeft Schippers telefonisch contact gehad met Inspecteur-Generaal Ronnie van Diemen. De baas van de IGZ vindt dat die uitlating uit zijn verband is gerukt. Ze bedoelde daarmee niet dat het slecht ging met het MSB, maar dat er veel ruimte voor verbetering is. Schippers zei verder dat niet het organisatiemodel, maar veel meer de cultuur bepalend is voor de veiligheid in ziekenhuizen. ‘Als de cultuur niet goed is, dan is dat een risico.’ Ze verwees daarvoor naar het recente onderzoek van Tias Op weg naar gezamenlijkheid naar het functioneren van MSB’s. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat tachtig procent van de zorgbestuurders grote zorgen heeft over het MSB.

Schippers wil meer meerjarencontracten
Opmerkelijk in het Kamerdebat was daarnaast de discussie over de zorginkoop ziekenhuizen. Die moet volgens  Schippers fundamenteel anders. ‘Ik verbaas me over het jaarlijks terugkerende contracteringscircus. Wij hebben nergens opgeschreven dat dit elk jaar zo moet. Het zou veel beter zijn als er vaker meerjarenafspraken worden afgesproken. Ik heb alle veldpartijen gisteren aan tafel gehad voor overleg hoe we dat snel kunnen veranderen.’

Meerjarenafspraken om substitutie en acute zorg te regelen
Schippers ziet de meerjarenafspraken ook als een goede manier om moeilijke onderwerpen te regelen, zoals de hervorming van de acute zorg en de substitutie van de tweede naar de eerste lijn. Schippers begrijpt dat dit in sommige regio’s moeizaam gaat, omdat er pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester riep de minister op om meer de regie te nemen in vastgelopen regionale discussies over acute zorg. Ze constateert dat in sommige regio’s ziekenhuizen en verzekeraars er samen niet uitkomen. Schippers wil niet verdergaan dan ‘faciliteren en stimuleren’, zoals ze eerder heeft gedaan in Zeeland. De komende maanden gaat ze hiervoor diverse regio’s bezoeken. Zuid-Limburg en Groningen staan onder meer op de agenda. Schippers wil met haar beleid de complexe zorg concentreren in academische ziekenhuizen. De basiszorg moet meer naar ziekenhuizen in de regio en naar ‘anderhalfscentra’, kleine medische centra waarin medisch specialisten samenwerken met huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners.

Of registreer u om te kunnen reageren.