Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Tachtig procent bestuurders tegen MSB

Veruit de meeste bestuurders zien de invoering van het medisch specialistisch bedrijf (MSB) als een kostbare en tijdrovende exercitie. Medisch specialisten ervaren de invoering juist als meerwaarde.
Manager met specialisten_Fotolia_450.jpg
Foto: Fotolia

Medisch specialisten en bestuurders verschillen opmerkelijk in hun waardering over de invoering van het MSB. Dat is één van de opvallendste bevindingen van het onderzoek ‘Op weg naar gezamenlijkheid’ dat de Tias School for Business and Society heeft gedaan in opdracht van het ministerie van VWS. Tias sprak met negen voorzitters van MSB’s en dertig bestuursvoorzitters van ziekenhuizen.

Medisch specialist ziet meerwaarde MSB
De specialisten zijn positief. Voor hen heeft het MSB meerwaarde. Meer dan voorheen zijn ze in staat om invloed uit te oefenen op het functioneren van de eigen groep van medisch specialisten. Daardoor kunnen ze beter de kwaliteit van zorg beïnvloeden. De MSB-bestuurders geven wel aan dat de betrokkenheid van medisch specialisten bij het reilen en zeilen van MSB’s voor verbetering vatbaar is.

Zorgbestuurders negatief over MSB
De positieve waardering van de dokters contrasteert met die van de bestuurders. Tachtig procent van de zorgbestuurders ziet de invoering van het medisch specialistisch bedrijf (MSB) als een kostbare en tijdrovende exercitie. Ze zien geen positieve invloed op de kwaliteit van zorg. Ze betreuren het verlies aan formele invloed en doorzettingsmacht. Als het om kwaliteit van zorg gaat, staan ziekenhuisbestuurders meer op afstand. Eerst is het MSB-bestuur aan zet. Een klein aantal bestuurders maakt zich zelfs grote zorgen dat ze hierdoor niet de kwaliteit en veiligheid van zorg adequaat kunnen waarborgen. Volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn ziekenhuisbestuurders immers de eerstverantwoordelijke voor kwaliteit en veiligheid.

Open cultuur
Het verschil in waardering hangt ook samen met de bedrijfscultuur. Daar waar er wederzijds vertrouwen is, hebben medisch specialisten en ziekenhuisbestuur samen met één externe adviseur de organisatorische veranderingen doorgevoerd. In die ziekenhuizen is de beperking van formele bevoegdheden van het ziekenhuisbestuur ook gedempt door informele afspraken, meer overlegmoment en omgangsvormen. Bij het ontbreken van een open cultuur van vertrouwen en informeel overleg hebben bestuurders minder mogelijkheden om de beperking van bevoegdheden te compenseren. In enkele ziekenhuizen zijn bestaande constructieve verhoudingen door het MSB onder druk komen te staan en zijn belangentegenstellingen vergroot.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.