Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Menzis wil ook uitstel bekostiging wijkverpleging

Zorgverzekeraar Menzis omhelst het initiatief van zorgaanbieders om te bepalen wat effectieve wijkverpleging is. ‘Pas daarna is een nieuwe bekostiging aan de orde.’
Geld_Fotolia_317100_Subscri_450.jpg
Foto: Fotolia

Zorgaanbieders in de wijkverpleging verrasten vorige week het veld met een nieuwe routekaart. Wijkverpleging in versnelling (WIV) en het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) hebben op 2 november hun krachten gebundeld. Twee grote groepen van zorgaanbieders, die samen een groot deel van de wijkverpleging voor hun rekening nemen, willen met behulp van Omaha vaststellen welke wijkverpleegkundige interventies tot goede en effectieve zorg leiden. Pas daarna willen ze een nieuwe bekostiging opstellen.

Grote verschillen in kosten wijkverpleging
Zorgverzekeraar Menzis is aangenaam verrast door de ‘coalition of the willing’. ‘Wij zien in de praktijk grote verschillen in kosten tussen zorgaanbieders’, zegt zorginkoper Marc Collast. ‘Dat varieert van 3.000 euro per cliënt tot wel 13.000 euro per cliënt bij vergelijkbare aanbieders. Wat hebben ze gedaan om tot die kosten te komen? Dat kunnen ze niet goed aan ons uitleggen. Onze indruk is dat ze het zelf ook niet goed weten. Het kan best zo zijn dat de duurste zorgaanbieder elders in het stelsel wel kosten bespaart. Waar het ons om gaat is dat er wordt vastgesteld welke interventies effectief zijn en waarde toevoegen voor cliënten. Pas daarna is een nieuwe bekostiging aan de orde.’

Oplopende kosten wijkverpleging
Menzis maakt zich zorgen om de oplopende kosten in de wijkverpleging. Sinds de overheveling naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2015 zijn de uitgaven enorm gestegen. Volgens Collast hangt dat samen met ontwikkelingen elders in de zorg. Zo ziet Menzis dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen vanwege de hoge eigen bijdrage die ze in de Wlz moeten betalen. Die kan oplopen tot wel 400 euro per maand, terwijl cliënten in de ZVW geen eigen bijdrage hebben. Daarnaast ontslaan ziekenhuizen patiënten steeds eerder en met meer complexe zorgvragen dan vroeger. De zorgvraag van cliënten thuis wordt hierdoor steeds zwaarder.

Menzis verhoogt budget wijkverpleging
Menzis had voor 2016 de uitgaven geraamd op om en nabij 500 miljoen euro. Maar in juni bleek al dat dit niet voldoende was. De verzekeraar heeft het budget toen verhoogd met vijf tot tien procent. ‘We denken dat we daarmee uitkomen voor 2016, maar er staat nog steeds druk op’, zegt Collast. De zorginkoop voor 2017 heeft Menzis voor tachtig procent rond. Met de overige aanbieders verwacht de zorgverzekeraar er ook snel uit te zijn. Het budget dat in juni is vastgesteld voor 2016, is ook globaal het budget dat zorgaanbieders in 2017 krijgen, want de groei vlakt de tweede helft van het jaar af.

Integrale tarief wijkverpleging
Opvallend is verder dat het merendeel van de zorgaanbieders in 2017 kiest voor het integrale tarief wijkverpleging. Collast schat dat 95 procent van de aanbieders dat doen. ‘Dat maakt het werk van wijkverpleegkundigen zo veel simpeler en minder bureaucratisch. Ik loop wel eens mee met wijkverpleegkundigen en zie hoe ze met een pasje bij dezelfde patiënt chippen als ze persoonlijke verzorging geven en dan weer als ze verpleging gaan geven. Het is zo veel makkelijker als dat niet meer hoeft.’

Menzis wil data terugkoppelen
Menzis heeft regelmatig contact met de wijkverpleging en denkt het initiatief van de zorgaanbieders te kunnen steunen met eigen data. ‘Zorgaanbieders hebben alleen hun eigen gegevens. Wij hebben informatie over alle aanbieders en kunnen die vergelijken en terugkoppelen aan de aanbieders. Wijkverpleegkundigen hebben een enorm belangrijke rol in het stelsel. Ze zijn de regisseur van de zorg aan huis. We moeten eerst de inhoud en de rol van hun werk vaststellen en dan pas de bekostiging aanpassen’, aldus Collast.

Transitie langdurige zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Lees meer>>

Of registreer u om te kunnen reageren.