Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vincent van Gogh en VGZ starten leertuin GGZ

Vincent van Gogh heeft een vijfjarig contract gesloten met VGZ voor de transformatie van de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie uit Venray start een leertuin waarin nauw wordt samenwerkt met ketenpartners.
Akkoord-iStock-400.jpeg
Foto: iStock

Vertrekpunt van de leertuin genaamd “Samenspel” is een andere kijk op de patiënt. De omgeving zal meer worden betrokken bij interventies. Vincent van Gogh zal meer ambulante zorg aanbieden en nieuwe ambulante producten ontwikkelen die in twee gemeenten worden getest. Tegelijk wordt de klinische capaciteit fors afgebouwd. 

Jolande Tijhuis
‘We werken vanuit een triple-aim-gedachte. We verbeteren de kwaliteit van zorg, we verbeteren de gezondheid van de inwoners en we verlagen de zorgkosten’, aldus Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh.

Contract VGZ
Het contract van VGZ en Vincent van Gogh geeft invulling aan de eerste leertuin in de ggz. Met de leertuinen wil VGZ nieuwe vormen van zorg stimuleren die leiden tot zowel betere zorg als minder kosten. Uitgangspunt is dat de cliënt/patiënt echt centraal staat. Andere leertuinen zijn opgezet met Ziekenhuis Bernhoven in Uden, Radboudumc en Rivas in Gorinchem. De best practices die met Vincent van Gogh worden ontwikkeld, zullen worden verspreid over collega-organisaties in het werkgebied van de zorgverzekeraar.

Partijen
De voorbereiding van de leertuin loopt al enige tijd. Er is samenwerking afgesproken met twee pilot-gemeenten: Horst a/d Maas en Venlo. Daarnaast zijn cliënten, ervaringsdeskundigen, huisartsen (Cohesie), POH-GGZ (Provico), Synthese en Zelfregiecentrum betrokken en worden waar nodig andere ketenpartijen benaderd.

Zelfstandig
Vincent van Gogh en de samenwerkende partijen willen cliënten steunen in het voeren van regie over formele en informele hulp. Andere ambities zijn meer intensieve zorg op maat voor ‘veelgebruikers’; flexibel werken in een netwerk rondom de cliënt, vaker inzetten op niet-medische interventies en het  opsporen en voorkomen van vermijdbare verwijzingen naar basis- en specialistische ggz. Belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak is meer 'voorzorg', meer vroegdiagnostiek en meer preventie. Zo kunnen medewerkers van Vincent van Gogh bijvoorbeeld scholen bezoeken om leerlingen met psychiatrische problemen tijdig te herkennen. Op die manier kan veel psychisch leed later in het leven worden voorkomen. Ook wordt gekeken naar aanvulling van de een-op-een-behandeling met digitale oplossingen en samenwerking in de wijk, zodat psychisch kwetsbare personen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en wonen.

Dossier Zorginkoop
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.