Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Vrees voor uitfaseren pgb in de care is ongegrond’

De aankondiging afgelopen vrijdag van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dat hij het pgb in de langdurige zorg waar mogelijk wil vervangen door zorg in natura heeft veel angstige reacties uitgelokt van pgb-houders. Met name op Twitter uitten afgelopen weekend honderden pgb-houders de vrees dat de aankondiging het einde van het pgb in de care zou betekenen. Het Zorgkantoor VGZ heeft in een pilot al tientallen pgb’s overgezet naar zorg in natura. Een VGZ-woordvoerder ontkent dat er een verborgen agenda bestaat om het pgb af te schaffen.
IStock

De staatssecretaris liet afgelopen vrijdag weten dat hij kleinschalige wooninitiatieven die met pgb’s worden gefinancierd zo veel mogelijk wil bewegen om hun aanbod ook voor zorg in natura geschikt te maken. Omdat niet iedereen de verantwoordelijkheid voor een pgb wil dragen, gaat hij met zorgaanbieders en zorgkantoren in overleg om dit soort initiatieven desgewenst om te zetten naar zorg in natura. ‘Op die manier worden de vernieuwingen van het pgb ook bereikbaar voor mensen zonder een zorgbudget en leert de reguliere zorg van deze initiatieven.’ 

Dagelijks Leven Zorg
Zorgkantoor VGZ loopt voorop in deze ontwikkeling en heeft al een overeenkomst gesloten met de Stichting Dagelijks Leven Zorg. Deze organisatie biedt kleinschalige woonzorginitiatieven aan dementerende ouderen. Inmiddels ontvangt tachtig procent van de klanten die voorheen een pgb hadden, zorg in natura op basis van de nieuwe afspraken met Zorgkantoor VGZ. Die afspraken werden gisteren bekrachtigd in een overeenkomst tussen het zorgkantoor en de stichting Dagelijks Leven Zorg.

Niet het einde
Woordvoerder Jaap de Bruijn van VGZ laat weten dat het initiatief zeker niet het einde van het pgb in de care betekent. ‘Ik begrijp dat die gedachte op kan komen bij mensen maar toegang tot het pgb in de Wlz blijft bij wet gegarandeerd. Dit initiatief is bedoeld voor mensen die graag kleinschalige zorg willen maar niet de regie kunnen voeren over  een pgb. Deze initiatieven zijn nu vaak nog alleen toegankelijk voor pgb-houders. Ons zorgkantoor zet zich in om dit soort zorg voor iedereen toegankelijk te maken.’

Per Saldo
De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget Per Saldo houdt de ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Per Saldo-directeur Aline Saers: ‘Ik ben er gerust op dat het inderdaad gaat om het toegankelijker maken van kleinschalige woonvormen en wooninitiatieven in de Wlz. Dus van een geheime agenda om het pgb om zeep te helpen is geen sprake. Overigens herkennen wij ons niet in berichten dat tachtig procent van de huidige pgb-houders in de Wlz eigenlijk zorg in natura zouden willen hebben. In algemene zin denk ik dat dit minder is. Als je kijkt wat er gebeurt met de toegang tot het pgb in de Zorgverzekeringswet begrijp ik de argwaan van pgb-houders. We houden daarom bij deze ontwikkeling de vinger aan de pols.’

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.