Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

ZIN: 318 miljoen besparen op basispakket in 2018

Als het kabinet alle adviezen van het Zorginstituut Nederland (ZIN) overneemt, wordt er in 2018 318 miljoen euro bespaard op de basisverzekering. Dat heeft het ZIN berekend op basis van de financiële effecten van alle rapportages die het ZIN maakt over de veranderingen in de basisverzekering.
Medicijnen_Fotolia_81252287_450.jpg
Foto: Fotolia

Radiotherapie bij de ziekte van Dupuytren wordt sinds het derde kwartaal van 2013 niet meer vergoed uit het basispakket. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) had na onderzoek vastgesteld dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat radiotherapie bij deze ziekte, waarbij knobbels op de hand ontstaan, ook echt werkt. Als de knobbels niet vanzelf weg gaan, worden patiënten direct geopereerd. Het schrappen van de radiotherapie bespaart in 2015 ruim 57 miljoen euro en in 2016 en daarna jaarlijks 65 miljoen euro.

Besparingen door zinnige zorg
Het schrappen van de radiotherapie bij Dupuytren is een van de grootste besparingen op de basisverzekering in het rapport Overzicht financiële effecten rapporten Zorginstituut. Een andere grote besparing vormt de verbetering van de behandeling van de zorg bij artrose van knie en heup. Als ziekenhuizen de landelijke richtlijnen beter naleven, valt er jaarlijks 35 miljoen euro te besparen op het minder plaatsen van knie- en heupprothesen en 14 miljoen euro op minder onnodige diagnostiek.

Besparing op ggz
De curatieve ggz levert jaarlijks een besparing op van 25 miljoen euro, schat het ZIN. Die besparingen zijn het gevolg van afspraken in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord ggz om de zorg minder in relatief dure instellingen te geven. Ggz-patiënten kunnen voordeliger in hun eigen omgeving worden geholpen. Ook een betere afbakening tussen ggz in de huisartsenzorg, curatieve gespecialiseerde ggz en de zorg die voor eigen rekening is, dragen bij aan vermindering van de uitgaven, is de inschatting.

Nieuwe geneesmiddelen
De rapporten van het ZIN  laten niet alleen besparingen zien. Zo adviseerde ZIN bijvoorbeeld om het nieuwe geneesmiddel Vemurafenib, een middel tegen met name huidkanker, toe te laten. Dat kost gemiddeld 65.000 euro per patiënt per jaar. Het ZIN schat dat hiermee jaarlijks 26 miljoen euro aan extra uitgaven is gemoeid.

Schippers negeert advies ZIN
In 2015 hebben alle adviezen van het ZIN geleid tot 90 miljoen euro aan besparingen. Als het kabinet alle adviezen overneemt, dan kunnen die in 2018 oplopen tot 318 miljoen euro. Daar valt echter wel een kanttekening bij te plaatsen. Van de 318 miljoen euro van komt 165 miljoen euro voor rekening van het niet opnemen in het basispakket van Nivolumab, een nieuw middel tegen longkanker. ZIN heeft onlangs geadviseerd dit niet op te nemen in het basispakket, omdat het te duur is in verhouding tot de gezondheidswinst. Patiënten leven gemiddeld drie maanden langer. Per gewonnen levensjaar bedragen de kosten 134.000 euro. Opname in het basispakket zal leiden tot verdringing van de uitgaven voor andere patiënten. Niet doen dus, adviseerde ZIN. Maar Schippers besliste anders. Ze wist met de farmaceut geheime afspraken te maken, waardoor het middel goedkoper is. De werkelijke besparingen op het basispakket zullen dus in ieder geval lager uitvallen dan de ingeschatte 318 miljoen euro in 2018.

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.